new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1731729
dnes :: 76     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1132     mesiac :: 5309
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Pondelok 11. Decembra 2023 :: Meniny má Hilda
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Pôst a Veľkú noc
[späť]

Krížová cesta s pápežom Františkom /podľa jeho príhovorov a myšlienok/

Publikované :: 2016-03-11 14:41:24
Meditácie štrnástich zastavení krížovej cesty sú inšpirované myšlienkami z príhovorov a katechéz pápeža Františka.

Úvod:

V živote každého človeka, bez ohľadu na vek alebo postavenie, sú chvíle radosti i bolesti, šťastia i utrpenia. Aby človek žil skutočne, musí prijať do svojho života obidve reality. Utrpenie je pre nás niekedy ťažké a často nechápeme jeho zmysel. A predsa si tu ty, ktorý počítaš s nami a s naším utrpením. Rozumieš našej bolesti, lebo si sám trpel. Vieš ju premeniť na veľkú hodnotu, tak ako si premenil svoj kríž na nástroj spásy pre celý svet. V tebe a s tebou má zmysel náš i každý iný kríž.  Pane Ježišu, nauč nás prijať svoj kríž a niesť ho s láskou až k vrcholu za spásu svoju i sveta.
Prijmime pozvanie a podľa slov pápeža Františka s radosťou objavujme hĺbku Božieho milosrdenstva, ktoré je veľkým svetlom lásky a nehy, je Božím pohladením na rany našich hriechov.

I. Pán Ježiš prijíma rozsudok smrti
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Pane, ty si bol za nás všetkých odsúdený na smrť. Koľkokrát odsudzujeme svojich kamarátov, známych, priateľov. To sa však protiví tvojej láske. Pritom zabúdame mať na zreteli čo je naozaj dôležité! Zabúdame, že sme Božie deti. Zabúdame a pápež František nám to pripomína: Boh nás môže jedine milovať a neodsudzuje nás. Láska je jeho „slabosťou“ voči nám a naším „víťazstvom“ zároveň.
Pane Ježišu, prosíme ťa, odpusť nám o uchráň nás od ducha posudzovania.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.


II.  Pán Ježiš prijíma kríž
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Pane, s akou láskou a pokorou berieš kríž na svoje plecia, berieš ho a ani proti tomu nereptáš. My častokokrát nie sme ochotní ani pozdraviť suseda, umyť riad, alebo pomôcť svojim blížnym, ktorí potrebujú pomoc. Často nám chýba ochota a pokora urobiť niečo viac.
Pápež František nám hovorí, že Boží štýl nie je štýlom človeka. Prosíme ťa, Pane, o milosť pokory. A predovšetkým prosíme o milosť, aby bolo v našom živote vždy miesto, kde ty budeš rásť a nás bude ubúdať, až do konca.
Pane, daj nám silu, aby sme aj my s takou láskou a ochotou dokázali vziať na seba naše každodenné kríže.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.III. Pán Ježiš padá pod ťarchou kríža

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Pane, akú krátku cestu si prešiel a už padáš pod ťarchou našich hriechov, našej neochoty. Aj napriek tomu opäť vstávaš a kráčaš na svojej krížovej ceste. Si trpezlivý z lásky k nám.
Trpezlivosť je vlastnosť, ktorej nás dnes učíš. Podľa pápeža Františka byť trpezlivý znamená niesť na svojich pleciach bremeno ťažkostí, ťarchu rozporov, váhu utrpenia. A dodáva, že toto je kresťanský postoj: trpezlivo znášať a ísť.
Pane, pomôž nám, aby sme trpezlivo, s ochotou a bez reptania kráčali po svojej každodennej ceste.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

IV. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Ježišu, stretávaš sa so svojou matkou, ktorá ti bola veľkou oporou. Ako verná matka je stále s tebou. Rozhodla sa zvoliť si to, čo sa ti najviac páči, čiže milosrdenstvo, lásku, nehu, objatie. Ženy - matky nám dnes majú veľa čo povedať. Niekedy sme príliš ,mačistickí´ a nedávame priestor ženám. Ale ženy sú schopné vidieť veci inými očami než muži.
Panna Mária, ďakujeme ti za tvoje rozhodnutie byť milosrdnou matkou.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.


V. Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Pane, na tvojej ceste si stretol Šimona, ktorý ti pomohol s krížom. Aj my v tomto Roku milosrdenstva môžeme konať skutky lásky ako sprostredkovatelia milosrdenstva. Ako kresťania nemôžeme byť uzavretí sami do seba, ale vždy otvorení druhým a pre druhých.
Môžeme si položiť otázku: Sme dnes v našich farských spoločenstvách, hnutiach verní Kristovmu programu? Evanjelizujeme chudobných a prinášanie im radostnú zvesť? Je to pre nás prioritou? Ide o ponúknutie sily Božieho evanjelia, ktorá obracia srdcia, uzdravuje rany, premieňa ľudské a sociálne vzťahy podľa logiky lásky. Podľa pápeža Františka sú chudobní v centre evanjelia.
Pane Ježišu, pomôž nám nepozerať iba na seba, ale s otvorenými očami pozerať na svet okolo a ľudí, ktorí v ňom žijú a ktorí potrebujú pomoc.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.


VI. Veronika utiera Kristovu tvár
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Nechcela byť hrdinkou, chcela len trochu uľaviť tvojej bolesti a povedať, že miluje. Podala ti ručník a vtedy sa to stalo. Tichá, nenáročná, utiahnutá láska vyvolala na plátno tvoju tvár. Srdce kresťana má byť veľkorysé, lebo je synom veľkodušného Otca. To je láska, ktorá prináša iskierku Božej lásky! Pane Ježišu, prosíme ťa, daj aby sme v každej láske videli črty tvojej tváre.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.     
                                                 

VII. Pán Ježiš padá druhý raz
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Ježišu, druhýkrát si spadol. Aj napriek tomu si sa postavil a tým si nám preukázal svoje milosrdenstvo. Si nám príkladom, lebo aj my často padáme, no nie vždy túžime vstať a ísť ďalej. Dnes nám hovoríš: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36). Podľa slov pápeža Františka je práve toto životný program každého kresťana. Ježišov príkaz je dnes adresovaný všetkým nám. Aby sme dokázali byť milosrdní, musíme počúvať Božie slovo a byť mu poslušní. Takto budeme môcť Božie milosrdenstvo prijať za svoj životný štýl. Ak sa spoľahneme na teba Ježišu a na tvoje Slovo, istotne prekonáme všetky prekážky, na ktoré narazíme na ceste.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.


VIII. Pán Ježiš teší plačúce ženy
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Sme smutní, keď sme vykonali niečo, čo ľutujeme, keď nás niečo v našom vnútri trápi a bolí. Máme strach z toho čo bude a dúfame, že môžeme svoje city napraviť, a hlavne veríme, že nás niekto vypočuje. Niektoré skutočnosti života dokážu vidieť iba oči prečistené slzami. A dnes sa nás pýtaš: Naučil si sa plakať, keď vidíš dieťa, ktoré je hladné, drogou omámené dieťa na ulici, dieťa, ktoré nemá žiadny domov, opustené dieťa, týrané dieťa, alebo dieťa zneužívané, či dieťa držané spoločnosťou ako otroka? Aká je moja odpoveď? Podľa pápeža Františka, kresťania, ktorí sa uspokoja s tvrdením, že „vždy to tak bolo“, si zatvárajú srdce pred prekvapeniami Ducha Svätého a nikdy nedosiahnu plnosť pravdy a lásky.
Pane, prosíme, daj nám silu prejavovať súcit a milosrdenstvo konkrétnym spôsobom.
                                                                                                                                                                                                                      
Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.


IX. Pán Ježiš padá tretí raz

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Ježišu, tak ako si ty znovu spadol, aj my ľudia by sme si mali dávať pozor, aby sme nespadli hlbšie. Aby sme neprepadli pokušeniam, ktoré nás najmä v tomto svete lákajú. Pretože pád je veľmi tvrdý a ťažký, avšak znovu sa postaviť na nohy je ešte ťažšie.
Keď máme niečo v srdci a chceme poprosiť o odpustenie, si to ty, ktorý nás čakáš, aby si nám odpustil. Podľa pápeža Františka v tomto Roku milosrdenstva ide o to, aby sme vedeli, že nás čakáš, každého jedného z nás. Prečo? Aby si nás objal. Aby si nám povedal: syn môj, dcéra moja, milujem ťa. Nechal som, aby pre teba ukrižovali môjho Syna: toto je cena mojej lásky, toto je dar lásky.
Vždy keď spadneme, čaká nás záchranná kotva, ktorou je sviatosť zmierenia. Pre pápeža Františka je svätá spoveď sviatosťou nežnosti Boha, jeho spôsobom, ako nás objať. Ježišu, si tu pre nás. Veríme a dúfame v tvoje milosrdenstvo.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.


X. Pánu Ježišovi strhli šaty

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Ježišu, keď si prišiel k cieľu svojej krížovej cesty na Kalváriu, vojaci z teba strhli zvyšky šiat, ktoré na tebe ostali po ukrutnom bičovaní a bolestnej ceste. Muselo to byť pre teba veľmi potupné. Vzali ti posledný kúsok tvojej dôstojnosti. Nám našu dôstojnosť berie hriech. Niekedy máme strach pristúpiť k spovedi, zabúdajúc na to, že tam nestretneme krutého sudcu ale nesmierne milosrdného Otca. Je pravda, že keď vstupujeme do spovednice, cítime trochu hanby. Pápež František hovorí: To sa stáva nám všetkým, ale musíme pamätať, že aj toto zahanbenie je milosťou, ktorá nás pripravuje na objatie Otca, ktorý zakaždým odpúšťa a vždy odpúšťa všetko. Ježišu, prosíme ťa za všetkých nás, aby sme si uvedomili dôležitosť a potrebu svätej spovede pre život v dôstojnosti a vzájomnej úcte.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.


XI. Pán Ježiš je pribitý na kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Pane, na drevo kríža pribíjajú klincami tvoje dlane aj nohy, no nie ľudia, ale naše hriechy ťa pribili. Hľaďme na Ježišov kríž, pozrime na kajúceho zločinca a povedzme spolu to, čo povedal kajúci lotor: „Ježiš, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“. Prosme Ježiša, keď sa cítime slabí, hriešni, zdrvení, aby na nás pozrel a povedzme mu: Spomeň si na mňa, Ježiš! Pane, daj aby sme ťa nepribíjali svojou zlobou a hriechmi opäť na kríž. Pomáhaj nám, aby sme dokázali odolávať nástrahám tohto sveta. Prosíme ťa, ukáž nám, cestu lásky, pokoja, a milosrdenstva, cestu ktorou si išiel ty sám.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.


XII. Pán Ježiš na kríži zomiera
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Pán Ježiš dokonal. Z veľkej lásky k nám obetoval svoj život za nás, aby nám otvoril nebo. Existuje mlčanie Boha, ktoré sa nedá chápať ináč, než hľadiac na Ukrižovaného. Boh prišiel aby nás „zachránil od chorôb,“ ale najmä, aby „nás zachránil od našich hriechov, zachránil a priviedol k Otcovi. Pre toto bol poslaný, aby dal svoj život za našu záchranu.
Opýtajme sa spolu s pápežom Františkom: Aká je moja viera v Ježiša Krista? Verím, že Ježiš Kristus je Boh, že je Syn Boží? A mení mi táto viera život? Spôsobí to, že v mojom srdci nastúpi tento rok milosti, rok odpustenia, rok priblíženia sa k Pánovi? Verím, že Boh mi môže dať všetko čo potrebujem? Pane daj, aby sme v tomto milostivom čase zvládli prekonávať prekážky, ktoré stoja na ceste našej viery, a tak si zaslúžili večný život s tebou v nebi.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.


XIII. Ježišovo telo je zložené do rúk Matky

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Hrot kopije ti prenikol do srdca. Pomaly z neho vytekajú posledné kvapky krvi, vyťahujú klince, klesáš k zemi. Zachytávajú ho čiesi ruky. Sú to ruky tvojej Matky. Všetko toto sa stalo súčasťou lásky. Nepochopiteľnej, obrovskej, ťažkej, väčšej ako ľudské myslenie.     Som pripravený zveriť Bohu všetkých mojich blízkych? Zveriť seba samého Bohu? Povedať to slovo, ktoré je zverením syna Otcovi? Bohu zverujem moju dušu, Bohu zverujem svoju históriu, Bohu zverujem svojich blízkych. Bohu zverujem všetko. Mária, ty najväčšia zo žien. Vo chvíľach tmy a prázdnoty nauč nás srdcom pochopiť i to, čo nemožno pochopiť myslením. Ježišova i naša matka, pomáhaj nám byť svedkami tvojho Syna tým, ktorých stretávame na našej ceste.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

XIV. Ježišovo telo je pochované

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Ďakujeme ti, Pane Ježišu, za to, že môžeme byť tu s tebou. Pomáhaj nám, aby sme si zobrali príklad z teba a z tvojej obety. Ty si nás vykúpil svojou smrťou. Si verný vo svojom milosrdenstve. Si istotou našej viery. Ježišu, milosrdenstvo sa stalo živím a viditeľným práve v tebe.
Pápež František hovorí, že sme povolaní otvoriť dokorán dvere nášho srdca Ježišovi, aby sme sa tak stali Božími synmi. Nájdime si každý deň čas na odpočívanie v Pánovi, na modlitbu. Lebo modlitba je odpočívaním v Bohu.
Daj, Pane, aby sme si to plne uvedomovali, aby sme každý deň prežívali svoj život správne, s radosťou a s láskou, v tvojej prítomnosti.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.


Záver:
Na záver ešte jedno odporúčanie pápeža Františka: Každý deň si prečítajme úryvok z Evanjelia, aby sme lepšie spoznali Ježiša, aby sme mu otvorili dokorán naše srdce a tak ho dokázali dať lepšie spoznať druhým.
Nebeský Otče, ďakujeme ti za slová Svätého Otca Františka, ktoré nás sprevádzali na krížovej ceste. Aj skrze Františkove slová nás učíš otvárať svoje srdcia tvojej milosrdnej láske. Ďakujeme ti, že si poslal svojho Syna, aby za nás zomrel na kríži a vyslobodil nás z moci odvekého nepriateľa. Prosíme ťa, daj nám účasť na jeho slávnom vzkriesení. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Spracoval: Marián Majzel
pict_20160311145220ysl.jpg
Zdroj: Zdroj: Internet
 
Počet zobrazení: 2801x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2023   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT