DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473444
dnes :: 483     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4242     mesiac :: 20344
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Pôst a Veľkú noc
[späť]

Krížová cesta pre mladých

Publikované :: 2016-03-01 14:16:23
Pane Ježišu, chcem byť chvíľu s tebou. Chcem uvažovať nad tvojim utrpením a premýšľať i rozjímať nad tvojou cestou kríža, ktorá končí víťazstvom. Je pre mňa ponukou kráčať životom tak, aby aj môj život napriek nezdarom, krížom a hriechom bol nakoniec víťazstvom.

Prosím ťa, pomôž mi, aby som počas uvažovania nad tvojim utrpením bol zasiahnutý pravdou o tom, s akými zastaveniami krížovej cesty je konfrontovaný môj život. Uvedomujem si, že ak budem svoje životné ťažkosti iba „preklikávať diaľkovým ovládačom“, nevyriešim ich. Milosrdný Ježišu, uč ma vidieť vlastné zlyhania a prosiť o odpustenie. Uč ma byť milosrdným k zlyhaniam iných. Amen.

1. zastavenie
Pán Ježiš je odsúdený na smrť


Ohováranie, pohŕdanie, výsmech, znova ohováranie... Aké jednoduché je odsúdiť niekoho jazykom a zbaviť ho dobrého mena. V súčasnej dobe sa veľmi často stáva, že človek sa vysmieva iným, vrhá na neho rôzne obvinenia, poškodzuje jeho dobré meno. Môže sa stať, že i mňa môže niekto pravdivo alebo nepravdivo posudzovať. Čo mám v takej situácii robiť? Mám za každú cenu bojovať za pravdu? Pravda sa sama obháji. Ježišu, tak to bolo i v tvojom prípade, keď si bol nespravodlivo obvinený a odsúdený.

Milosrdný Ježišu, uč ma trpezlivo a s pokorou srdca znášať falošné obvinenia a pohŕdania.
Uč ma byť milosrdným voči tým, ktorí ma ohovárajú a mnou pohŕdajú.

2. zastavenie
Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia


Ťažké vzťahy v triede, choroby v rodine, nezhody rodičov, nepríjemnosť s priateľmi... To sú situácie, ktorým sa nedá vyhnúť. Môžem sa nazlostiť, nadávať, hľadať východisko v návykových látkach... Môžem však konať aj ináč. Môžem povedať: „Ježišu, dôverujem ti a s tebou chcem znášať ťarchu, ktorú cítim na svojich pleciach.“ Dôvera koná zázraky. Ťarcha z mojich pliec sa asi neodstráni okamžite, ale dôvera dáva zmysel oproti východiskám, ktoré ešte viac komplikujú životné situácie.

Milosrdný Ježišu, uč ma prijímať kríž každodenných problémov a ťažkostí a dôverovať ti, že si so mnou v mojich ťažkostiach.
Už ma byť milosrdným voči tým, ktorí mi spôsobujú problémy a ťažkosti.

3. zastavenie
Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom


Moje pády sú na dennom poriadku. Výbuch zlosti, hnevu, premárnený čas pri počítači. To sú moje pády. Človek, i keď je dospelý, v duchovnom živote je často ako malé dieťa. Musí najprv mnohokrát padnúť a poraniť si tvár i kolená, kým sa konečne naučiť chodiť. Kým človek duchovne dozreje, mnohokrát padne. Nie som sám. Je pri mne Ježiš, ktorý mi prichádza pomôcť a dvíha ma z každého pádu. V srdci mu hovorím: „Ježišu, dôverujem ti“.

Milosrdný Ježišu, pomôž mi padať čo najmenej a pomôž mi po páde hľadať teba, aby si mi pomohol povstať z pádu hriechu a zla.
Uč ma byť milosrdným voči tým, ktorí padli a daj mi silu pomôcť im povstať z pádu do hriechu.   

4. zastavenie
Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou


Aká je láska matky k dieťaťu? V ranom detstve veľa bezsenných nocí, obáv, strachu, možno aj sĺz. Matka je tá, ktorá prichádza na pomoc práve vo chvíli, keď sa jej dieťaťu krivdí. Aj mladý človek potrebuje matku. Mojou matkou je Mária. Keď  ma niekto ohrozuje, ubližuje mi, nie som sám. Ona je so mnou. Chce mi pomôcť. Ako veľmi chcela zmierniť utrpenie svojho Syna Ježiša. Nemohla urobiť všetko, čo chcela, lebo okolnosti to nedovolili. Urobila všetko čo mohla – gestom, súcitom, svojou prítomnosťou.

Matka milosrdenstva, buď so mnou v okamihoch radosti i smútku. Pomôž mi vo chvíľach, kedy neviem uniesť ťarchu životného kríža.
Uč ma byť milosrdným voči tým, ktorým nemôžem urobiť všetko kvôli okolnostiam, ale môžem im pomôcť gestom a mať s nimi súcit.

5. zastavenie
Šimon pomáha niesť Pánu Ježišovi kríž


Je dobré mať priateľa. Priateľ je niekto, na koho sa môžeme vždy spoľahnúť. Ale mať skutočných priateľov znamená, aby sme i my sami boli najprv priateľmi ľudí. Tak môžeme meniť ich srdcia, že na našu láskavosť odpovedajú dobrotou a láskavosťou. Šimon z Cyrény pravdepodobne nepovažoval Ježiša za priateľa. Ale Ježiš určite považoval Šimona za priateľa. Prinútenie zvonku sa spojilo s postupnou ochotou zvnútra, ktorou Šimon odpovedal na Ježišovo priateľstvo.  

Milosrdný Ježišu, pošli mi do cesty čo najviac dobrých a láskavých ľudí.
Uč ma byť dobrým priateľom zvlášť pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

6. zastavenie
Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku


Jemnosť, neha a citlivosť srdca sú hlavné znaky, ktoré charakterizujú dievča a neskôr ženu. Veronika k tomu pridáva odvahu a oddanosť.  Veronikine správanie bolo dôkazom, že  jemnosť, vernosť, služba druhým a odvaha sú najkrajšie znaky ľudských vzťahov, ktoré sú zvlášť viditeľné v živote ženy.

Milosrdný Ježišu, prosím ťa o postoj citlivosti srdca a otvorenosti pre službu druhým.
Uč ma vnímať a vážiť si otvorené srdce druhých a ich citlivosť voči mne.

7. zastavenie
Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom


Nie raz sa mi v živote stalo, že keď som si myslel ako hriech a slabosti nemajú nado mnou moc, vtedy sa vrátili ako bumerang. Diabol robí všetko preto, aby čisté znova poškvrnil a dušu zaťažil hriechom. Často je to ten istý hriech, ktorého som sa už chcel zbaviť, vyznal ho a oľutoval. Pamätajme, že ani druhý pád nemusí znamenať konečnú porážku. Je to chvíľa, kedy môžeme a máme prosiť Ježiša o pomoc. On je mocnejší ako akékoľvek zlo. On porazí satana a dá nám silu povstať z opätovného pádu.
 
Milosrdný Ježišu, pomôž mi v boji proti všetkým pokušeniam a zvlášť vtedy, keď žijem v presvedčení, že nepadnem.
Uč ma denne ľutovať svoje hriechy a prosiť o odpustenie hriechov pre iných.   

8. zastavenie
Pán Ježiš napomína plačúce ženy


V živote sa stáva, že ak sa mi niečo nedarí, zrazu stretnem ľudí, ktorí ma dokážu potešiť. Je to veľmi dobré, že takíto ľudia existujú. Môže sa však stať, že niektorí ľudia v snahe pomôcť a nájsť riešenie našej situácie hľadajú nevhodné spôsoby – alkohol alebo inú formu úniku z reality. Pamätajme na to, že svoj problém nevyriešime ľahkou formou úniku.

Milosrdný Ježišu, buď so mnou stále, ale zvlášť vo chvíľach, keď sa potrebujem rozhodovať ako mám konať a nad čím mám žialiť.
Uč ma kráčať istými cestami nádeje a posilňuj ma v konaní skutkov milosrdnej lásky.

9. zastavenie
Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom


Sú chvíle, keď už mám toho akurát dosť! Všetko ma ťaží, som na dne! Mám pochybnosti, smútok, nepokoj, nechuť do života.  Nenechajme sa však pohltiť takými myšlienkami. Ak sme v týchto chvíľach sami, veľmi ľahko sa to môže stať. Prosme Ježiša, aby nám pomohol. Neexistuje situácia, z ktorej by on nevedel vytaviť dobro. Pán Boh niekedy dopúšťa zlo, ale potom účinky zla dokáže premeniť v náš prospech – pre naše dobro.

Milosrdný Ježišu, pomôž mi prijať každú situáciu ako prejav Božej vôle a buď so mnou zvlášť vtedy, keď som na dne.
Uč ma pomáhať pochybujúcim a nepokojným.

10. zastavenie
Pánu Ježišovi zvliekajú šaty


Stačí mi zapnúť televíziu alebo internet a môžem vidieť jednu z vážnych chorôb moderného sveta, ktorou je m ochorenie na nedostatok hanby. Moderný človek sa snaží upútať pozornosť ostatných stále viac vyzývavým vzhľadom.  Slabosť na túto chorobu spôsobí, že človek sa stáva iba predmetom túžby a nie osobou lásky. Rešpekt a uznanie natrvalo môže vzbudiť iba ten, kto svojimi postojmi a správaním vydáva svedectvo o svojej dôstojnosti ako človeka.

Milosrdný Ježišu, pomôž mi fascinovať iných krásou duše a nie iba vonkajším výzorom.
Uč ma chrániť si svoju dôstojnosť a vážiť si i chrániť dôstojnosť každého človeka.

11. zastavenie
Pána Ježiša pribíjajú na kríž


Každá rana je bolestivá. O čo viac, keď rana je nielen na tele ale i na duši. Stáva sa, že bolesť na duši môže spôsobiť i blízky človek buď tvrdými a nevhodnými slovami alebo hanebným činom. Nik z nás sa v takejto situácii necíti dobre a boli to viac, ako od cudzieho človeka. Ježišovi ublížili blízki ľudia, pribili ho na drevo kríža tí, ktorých prišiel zachrániť.

Milosrdný Ježišu, pomôž mi znášať bolesti, ktoré mi spôsobuje blízka osoba.
Uč ma byť citlivým a nespôsobovať rany svojim blízkym slovami, skutkami a zanedbávaním dobra.

12. zastavenie
Pán Ježiš na kríži zomiera


Čo je to láska? Na túto otázku sa snaží odpovedať každý mladý človek zvlášť vtedy, keď sa mu srdce rozbúcha pri stretnutí s druhým alebo druhou. Ak hľadáme odpovede na túto otázku, pozrime sa na kríž. To je skutočná láska! Láska, ktorá je ochotná obetovať sa, obetovať svoj život za druhého človeka – za všetkých ľudí. Láska nemá nič spoločné so sebeckou túžbou „vlastniť“ inú osobu. Pravá láska je slobodná od závisti, sebectva a žiarlivosti. Pravá láska je vyjadrená v službe, v tom, že je tu pre druhého.

Milosrdný Ježišu, nauč ma milovať iných tak, ako ty mňa miluješ, že si za mňa obetoval svoj život.
Uč ma túžiť a žiť pravú lásku a vedieť sa obetovať pre druhého človeka.
 
13. zastavenie
Pána Ježiša snímajú z kríža


Aký ťažký musí byť pohľad na milovaného človeka, ktorý prešiel veľkým utrpením. Tento pohľad určite bolesťou prebodol Máriino srdce vo chvíli, keď ho skladali z kríža. Ona však nezúfa a neobviňuje za to nikoho, nerobí výčitky Bohu.

Milosrdný Ježišu, pomôž mi aj v najťažších chvíľach môjho života nestrácať nádej a nepadnúť do beznádeje.
Uč ma byť nositeľom nádeje a pokoja.

14. zastavenie
Pána Ježiša pochovávajú


Hrob. Tu sa stretáva smrť a život. Po Veľkom piatku prichádza Veľkonočná nedeľa. Tak to je i v našom živote. Po ťažkosti a utrpení príde radosť a pokoj. Kríž prijímaný s Ježišom posilňuje našu dušu. Chvíľa prijatia kríža sa stáva víťazstvom a prináša vnútorný pokoj a radosť z toho, že Ježiš je Kristus a je Víťazom nad smrťou, peklom a satanom.

Milosrdný Ježišu, posilňuj ma, keď prijímam kríž utrpenia.
Uč ma chápať, že Veľký piatok má plný zmysel vo Veľkonočnej nedeli.   

Záver

Milosrdný Ježišu, premýšľal som nad tvojou cestou kríža, ktorá skončila víťazstvom. Počas nej si ma zasiahol pravdou i o mojom živote. Za chvíľu sa vrátim domov a v ďalšie dni do školy a medzi priateľov. Budem opäť s ľuďmi, za ktorých som v jednotlivých zastaveniach krížovej cesty vyslovoval krátke prosby. Prosím ťa, pomôž mi byť vďačný za ľudí, ktorých mám okolo seba a ktorí mi pomáhajú, ale zároveň byť vďačný za to, že mám ľudí, ktorým ja môžem pomáhať. Ježišu, chráň moje srdce od všetkého, čo by mi mohlo uškodiť na tele alebo na duši. Dávaj mi silu prežívať mladosť v kráse, čistote, zodpovednosti a spoločenstve ľudí, ktorí kráčajú za tebou. Amen.


Spracovala: Klára Soľanová

pict_20160301140614ct0.jpg
Zdroj: Internet
 
Počet zobrazení: 1745x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT