DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473448
dnes :: 487     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4246     mesiac :: 20348
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Pôst a Veľkú noc
[späť]

Božie milosrdenstvo mení srdcia /námet pre katechézu vo farnosti/

Publikované :: 2016-11-14 09:43:28
Prežívanie Pôstu vo farskom spoločenstve, taktiež pre školskú a rodinnú katechézu.

    Prežívame Pôstne obdobie vo Svätom roku milosrdenstva, kedy si viac uvedomujeme odpúšťajúcu lásku nebeského Otca, ktorá sa najviac prejavila v utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní Božieho Syna Pána Ježiša. Pôstna doba je dobrou príležitosťou nielen na zmenu nášho srdca, ale aj zmenu nášho uvažovania. Prorok Ezechiel hovoril o zmluve medzi Bohom a jeho ľuďom, ktorá spočíva v prijatí Božej lásky a tým i zmene ľudských sŕdc. (porov. Ez 36, 26) Prežívame milostivý čas, kedy nebeský Otec chce vstúpiť do nášho života, do nášho srdca, aby nám daroval svoju lásku.

    Cieľom pôstnej aktivity je prežiť vo farskom spoločenstve, pri sv. omšiach, v rodinách i v škole Svätý rok milosrdenstva ako čas premeny sŕdc, aby sme dokázali viac milovať a prinášať ovocie pravdy a spravodlivosti, byť svetlom a soľou pre tento svet.

    Motívom a symbolom práce so žiakmi je srdce: „Dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.“ Ez 36, 26

    Spôsob realizácie:

    Na veľkú nástenku nakreslíme obrys srdca, ktoré je rozdelené na 6 častí (viď obrázok). Obrys symbolu môžeme „obaliť, olemovať, ozdobiť“. Nad srdce napíšeme nápis Božie milosrdenstvo mení srdcia.

   Na začiatku aktivity predstaví kňaz alebo katechéta Rok milosrdenstva ako čas našej odpovede na Božiu milosrdnú lásku, ktorá by mala spočívať v zmene nášho srdca. Taktiež priblíži každú pôstnu nedeľu, ktorá sa bude najbližšie sláviť a Božie slovo, ktoré budeme v najbližšiu nedeľu počuť. Zároveň ukáže symbol, ktorý nám dané evanjelium pripomína a ktorý budeme celý týždeň aplikovať vo svojom živote.

    Pred každou pôstnou nedeľou (napr. na sv. omši za účasti detí) dáme deťom kartičku s modlitbou a úlohou na konkrétny týždeň. Dieťa po splnení úlohy o týždeň pripevní symbol na nástenku do príslušnej časti srdca. Deti by mali byť vedené k aplikácii skutkov milosrdenstva vo svojom živote. Odporúčame, aby deti boli povzbudzované k čítaniu Svätého písma v rodine.

Prvá pôstna nedeľa, prvý pôstny týždeň: Lk 4, 1-13

Pokúšanie Ježiša na púšti. Pán Ježiš sa na púšti postil a modlil štyridsať dní. Bol pokúšaný diablom a v pokušení obstál.

Úloha: Zamyslím sa, čo je pre mňa najväčšie pokušenie. Budem sa snažiť s Božou pomocou odolávať pokušeniu každý deň. Z lásky k Bohu vykonám skutok milosrdenstva.
Modlitba: Pane Ježišu, ty si prekonal veľké pokušenie na púšti. Daj mi silu, aby som aj ja každý deň dokázal prekonávať pokušenia.

Druhá pôstna nedeľa, druhý pôstny týždeň: Lk 9, 28b-36

Premenenie Pána na vrchu Tábor. Ježiš vzal Petra, Jakuba a Jána na vrch, aby sa osamote modlili. Pán Ježiš sa pred nimi premenil.

Úloha: Každý večer si prečítam malý úryvok z evanjelia, najlepšie spoločne s celou rodinou. Nezabudnem na modlitbu. Z lásky k Bohu vykonám skutok milosrdenstva.
Modlitba: Pane Ježišu, nauč ma počúvať a chápať tvojim slovám vo Svätom písme. Nauč ma žiť tak, aby tvoje slovo menilo moje srdce.

Tretia pôstna nedeľa, tretí pôstny týždeň: Jn 4, 5-42

Pán Ježiš sa stretol pri studni so Samaritánkou. Povedal jej, že kto prichádza k nemu, dá mu „živú vodu“. Ona uverila, že ten, kto s ňou hovorí, je Mesiáš.

Úloha: Zistím, kedy som bol pokrstený/á. Tento deň špeciálne oslávim. Uvedomím si, že voda ako zdroj života predstavuje aj Božiu milosť ako zdroj posvätenia a posily. Urobím skutok lásky.
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem za môj krst, v ktorom si mi odpustil hriechy a prijal do Cirkvi. Priateľstvo s tebou je ako živá voda pre moju dušu a život.

Štvrtá pôstna nedeľa, štvrtý pôstny týždeň: Lk 15, 1-3. 11-32ň

Pán Ježiš povedal podobenstvo o milosrdnom Otcovi, ktorý nám odpúšťa naše hriechy a prijíma nás s otvorenou náručou takých, akí sme.   

Úloha: Dôkladne sa pripravím na svätú spoveď. Poďakujem sa Nebeskému  Otcovi za jeho veľké milosrdenstvo. Z lásky k Bohu vykonám skutok milosrdenstva.
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem za dar svätej spovede, pri ktorej mi odpúšťaš a prijímaš za svojho syna/dcéru. Ďakujem za nové srdce a nový život s tebou.            

Piata pôstna nedeľa, piaty pôstny týždeň: Jn 8, 1-11

Pán Ježiš sa zastal verejnej hriešnice. „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A povedal jej: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

Úloha: Budem sa usilovať odpustiť spolužiakom, kamarátom, príbuzným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom voči mne prehrešili. Z lásky k Bohu vykonám skutok milosrdenstva.
Modlitba: Ďakujem ti, Pane Ježišu, za príklad, ako sa mám správať k človeku, ktorý zraňuje, uráža, ponižuje. Verím, že v odpustení vždy nájdem teba a nové srdce.

Šiesta pôstna nedeľa, šiesty pôstny týždeň: Lk 22, 14 – 23, 56


Pán Ježiš prichádza do Jeruzalema ako kráľ. Čakalo ho však utrpenie. Takého kráľa si ľudia nepredstavovali.

Úloha: Pán Ježiš kraľoval službou. Budem sa snažiť byť nápomocný svojim rodičom, spolužiakom, priateľom. Z lásky k Bohu vykonám skutok milosrdenstva.
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si z lásky k nám podstúpil utrpenie a smrť, aby si nás zachránil. Buď vždy mojím kráľom a nedovoľ, aby moje srdce patrilo niekomu inému.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Spracoval: Marián Majzel
Prílohy na stiahnutie

Počet súborov na stiahnutie: 12
icon_document.png
.doc [68 kB]  Počet stiahnutí: 561x
icon_document.png
.doc [1.46 MB]  Počet stiahnutí: 487x
icon_document.png
.doc [96 kB]  Počet stiahnutí: 395x
icon_document.png
.doc [108 kB]  Počet stiahnutí: 355x
icon_document.png
.doc [48 kB]  Počet stiahnutí: 370x
icon_document.png
.doc [1.09 MB]  Počet stiahnutí: 370x
icon_document.png
.doc [50 kB]  Počet stiahnutí: 358x
icon_document.png
.doc [1.23 MB]  Počet stiahnutí: 354x
icon_document.png
.doc [139 kB]  Počet stiahnutí: 333x
icon_document.png
.doc [1.45 MB]  Počet stiahnutí: 356x
icon_document.png
.doc [43 kB]  Počet stiahnutí: 377x
icon_document.png
.doc [1.04 MB]  Počet stiahnutí: 591x
pict_20160204122652rpy.jpg
 
Počet zobrazení: 2821x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT