new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
Aktuality
 
 
Čistý rok
 
 
Stretnutie rodín - Filadelfia 2015
 
 
Teológia tela
 
 
Príhovory a katechézy Svätého otca Františka
 
 
Kurzy pre snúbencov
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1744879
dnes :: 72     online :: 1
za posledný
týždeň :: 857     mesiac :: 7263
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Štvrtok 22. Februára 2024 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Manželstvo a rodina » Stretnutie rodín - Filadelfia 2015
[späť]

Vybrať si život /desiata katechéza/

Publikované :: 2015-10-21 10:14:24
V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii vám ponúkame desiatu katechézu „Vybrať si život“ i nedeľný príhovor k tejto katechéze.

Vybrať si život /desiata katechéza/

    Drahí bratia a sestry!
    Minulý rok bola na návšteva Slovenska skupina kňazov z Anglicka spolu so svojim biskupom. Navštívili najkrajšie miesta a pamätihodnosti na Slovensku. Návštevu zorganizoval ich známy kňaz, ktorý mal zhodou okolností práve vtedy narodeniny, a tak túto skupinu pozval na malú oslavu svojich narodenín do jeho rodičovského domu. Rodičia ho už dlhšie nevideli, tak sa veľmi potešili jeho návšteve i jeho známym a rýchlo sa v rodine rozšírilo, že je doma. Za krátky čas sa rodičovský dom zaplnil hosťami. Prišli súrodenci, blízki známi, príbuzní, každý so svojou rodinou a každý mu chcel zagratulovať, chvíľu s ním porozprávať, vzájomne sa potešiť. Každý taktiež niečo doniesol. Jeden chlebíky, iný zákusky, či niečo iné, čo k oslave patrí. Deti sa hrali v detskej izbe, veselo pobehovali po dome, dospelí družne debatovali v obývačke. Po čase sa všetci rozišli a hostia z Anglicka s veľkým dojatím hovoria svojmu hostiteľovi: „Toto bolo to najkrajšie, čo sme na Slovensku zažili. Až teraz vidíme, čo sme my už stratili.“
    Normálna, fungujúca rodina. Poklad, ktorého hodnotu si, žiaľ, mnohí uvedomia až vtedy, keď oň prídu. Obyčajný úsmev detí, láskavá ruka manželky, upokojujúce a bezpečné objatie manžela. Schopnosť vytrvať a podporovať toho druhého aj vtedy, keď ja sám nevládzem a nevyhnutne potrebujem podporu. To nie je len rozhodnutie dvoch zaľúbených ľudí, to je reálne povolanie, ku ktorému povoláva Boh a On dáva aj silu. On a jedine On je zdrojom a garantom lásky, ktorá dokáže obstáť v nepochopiteľných, neútešných a bezvýchodiskových chvíľach života. Miesto, kde táto láska žije voláme rodina. A hoci sa taký „múdry“ človek modernej doby pokúša vymyslieť iné formy spolužitia, po rozvratoch a zraneniach si každý bude musieť uvedomiť, že netúži po ničom inom, ako po tom, čo už na počiatku stvorenia ustanovil Boh, ktorý neskôr, pre záchranu človeka, aj svojho vlastného Syna poslal práve do spoločenstva lásky a života – do rodiny. Práve v tejto dobe, viac ako inokedy, sme my kresťania, povolaní k svedectvu o tejto pravde: že Boh žije v rodine. Sv. otec Benedikt XVI povedal: „Najkratšia a najkrajšia cesta k Bohu je láska.“ A rodina je spoločenstvom lásky, preto ju treba všemožne chrániť, podporovať, bojovať za ňu, pretože ak zahynie rodina, láska stratí svoje miesto. Ale ak láska stratí svoje miesto, život prestane mať zmysel.
    Sv. Ján Pavol II v roku 1996 Slovákom odkázal: „Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“ 
    Je zaujímavé, že aj americký protestantský kazateľ David Wilkerson v roku 2003 pri návšteve Slovenska povedal, že Boh sa snaží hovoriť k príslušníkom slovenského národa. A že hoci je Slovensko malá krajina, z Božieho pohľadu je pre budúcnosť Európy kľúčová.
Minulý víkend sv. otec František členom hispánskej komunity vo Filadelfii povedal: „Nezabúdajte na to, čo ste sa naučili, zvlášť od vašich starých ľudí, lebo tým môžete obohatiť život tejto americkej zeme. Opakujem, nehanbite sa za to, čo tvorí súčasť vás samých, za vašu krv. Zároveň ste tiež povolaní stať sa zodpovednými občanmi a prispievať – tak ako to robili s veľkou statočnosťou tí, ktorí prišli už predtým – plodne prispievať k životu spoločenstiev, v ktorých žijete. Zvlášť tým myslím pulzujúcu vieru mnohých z vás, hlboký zmysel pre rodinný život a všetky ostatné hodnoty, ktoré ste zdedili.“
    V ďalšom príhovore pápež pokračoval vyrozprávaním skúsenosti, keď mu raz jedno dieťa položilo túto otázku: ‚Otče, čo robil Boh pred tým, než stvoril svet?‘ Deti vedia dávať ťažké otázky, s úsmevom dodal obrátiac sa na prítomných rodičov a pokračoval: „Uisťujem vás, že mi dalo zabrať, aby som odpovedal. A povedal som mu to, čo teraz poviem vám: Pred stvorením sveta Boh miloval, pretože Boh je láska. Ale bola to taká láska, ktorú mal v sebe, láska medzi Otcom a Synom, v Duchu Svätom. Bola taká veľká, tak pretekajúca - neviem, či je to veľmi teologické, ale dá sa to pochopiť - bola taká veľká, že nemohol byť egoistom, musel vyjsť zo seba, aby mal niekoho, koho by miloval mimo seba. A tak Boh stvoril svet. Tak Boh stvoril túto úžasnú nádheru, v ktorej žijeme; a ktorú preto, že sme trochu hlúpi, ničíme. Ale tá najkrajšia vec, ktorú urobil Boh - ako hovorí Biblia - je rodina. On stvoril muža a ženu. Im všetko zveril. Odovzdal im svet: ‚Ploďte sa, množte sa a obrábajte zem, aby priniesla plody, pomôžte jej rozvíjať sa.‘ Všetku lásku, ktorú zrealizoval v tomto úžasnom stvorení, zveril rodine.“
    Svätý Otec na zdôraznenie tejto skutočnosti zopakoval: „Všetku lásku, ktorú má Boh v sebe, všetku krásu, ktorú má Boh v sebe, celú pravdu, ktorú má Boh v sebe, odovzdal rodine. A rodina je naozaj rodinou, keď je schopná otvoriť náruč a prijať všetku túto lásku. Iste rajská záhrada tu už nie je, život má svoje problémy, ľudia sa pre ľstivosť diabla naučili stavať proti sebe. A všetka tá láska, ktorú nám Boh dal, sa takmer stráca. A o krátky čas, pri prvom zločine, prvej bratovražde, brat zabije druhého brata: vojna. Láska, krása a Božia pravda - a ničenie vojny. A medzi týmito dvoma pozíciami kráčame dnes. Je na nás, aby sme si vybrali, je na nás zvoliť si cestu, ktorou budeme pokračovať.“ Toľko sv. otec František.
    Myslím, že by som mohol tento príhovor zakončiť, ale dovoľte mi jednu prosbu: Drahí otcovia a mamy, manželia a manželky, prežite tento deň spolu. Choďte spolu na návštevu, prechádzku, či kávu, darujte si čas dnešného popoludnia. A ďakujte Bohu, že Vám daroval jeden druhému, že ste spolu.
    A celkom na koniec záverečné slová sv. otca Františka vo Filadelfii: „Každý, kto túži v tomto svete vytvoriť rodinu, ktorá naučí deti tešiť sa z každého činu, ktorého úmyslom je zvíťaziť nad zlom, rodinu, ktorá ukazuje, že Duch je živý a koná, stretne sa s vďačnosťou a úctou, pričom nezáleží na tom, k akému národu, náboženstvu, regiónu patrí. Nech nám Boh všetkým dá, aby sme boli prorokmi radosti evanjelia, evanjelia rodiny, rodinnej lásky, aby sme boli prorokmi ako Pánovi učeníci, a nech nám udelí milosť byť hodnými tejto čistoty srdca, ktoré sa nepohoršuje nad evanjeliom. Nech je tak.“

pict_20151021103558dfl.jpg
 
Počet zobrazení: 1516x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT