new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
Oznamy
 
 
Kánonická misia
 
 
Vzdelávanie
 
 
Duchovná formácia
 
 
Súťaže
 
 
Dokumenty
 
Pedagogicko-organizačné pokyny
 
 
Legislatíva
 
 
Cirkevné dokumenty
 
 
Rámcový vzdelávací program
 
 
Štatistiky
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1567941
dnes :: 25     online :: 1
za posledný
týždeň :: 726     mesiac :: 5415
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Sobota 27. Februára 2021 :: Meniny má Alexander
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Školské vyučovanie náboženstva » Dokumenty » Rámcový vzdelávací program
[späť]

Kurikulum pre ZŠ, SŠ, štvorročné a osemročné gymnázia, dvojročné nadstavbové stredné škol

Publikované :: 2019-12-11 11:47:55
Konferencia biskupov Slovenska na svojom 67. plenárnom zasadnutí dňa 28.10.2010 (KBS/67/28.10.2010) schválila Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre ZŠ, SŠ, štvorročné a osemročné gymnáziá, dvojročné nadstavbové stredné školy.

RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre ZŠ, SŠ, štvorročné a osemročné gymnáziá, dvojročné nadstavbové stredné školy.

Primárne vzdelávanie ISCED 1 (1.stupeň ZŠ)

Úvod do predmetu [stiahni]
1.-4. ročník ZŠ [stiahni]
Profil absolventa primárneho stupňa - kompetencie[stiahni]

Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 (2.stupeň ZŠ)

Úvod do predmetu [stiahni]
5.-9. ročník ZŠ [stiahni]
1.-4. ročník osemročných gymnázií [stiahni]
Profil absolventa nižšieho sekundárneho stupňa [stiahni]

Vyššie sekundárne vzdelávanie ISCED 3 (Stredné školy s maturitou, SOŠ bez maturity)

Úvod do predmetu [stiahni]
1.-5. ročník SŠ [stiahni]
1.–4. ročník štvorročných gymn. [stiahni]
5.–8. ročník osemročných gymn. [stiahni]
Profil absolventa vyššieho sekundárneho stupňa [stiahni]

Post-sekundárne vzdelanie ISCED 4 (Pomaturitné kvalifikačné vzdelávanie)

Nadstavbové štúdium pre 3-ročné učebné odbory [stiahni]

Seminár z katolíckeho náboženstva 3.-4. ročník SŠ [stiahni]

Maturita z katolíckeho náboženstva - metodické usmernenie [stiahni]

Predmetové kompetencie a ich väzba na jednotlivé vzdelávacie oblasti [stiahni]

Pokyny k vyučovaniu predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova

KBS na svojom 61. Plenárnom zasadnutí v dňoch 29.-30. októbra 2008 (bod. 29:2. Hlasovanie) hlasovaním rozhodla, že na všetkých typoch katolíckych škôl sa má zachovať počet vyučovacích hodín náboženstva týždenne s možnosťou maturovať z tohto predmetu.

Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o organizácii základných škôl %15 Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín bod 2: „Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať žiakov rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.“


Návrh kritérií hodnotenia [stiahni]

Realizácia prierezových tém formou:

- zapracovania do konkrétneho predmetu 
- projektu
- samostatného predmetu /osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, environmentálna výchova, multikultúrna výchova..../ [stiahni]

Výchova ku kritickému mysleniu v predmete náboženstvo/náboženská výchova

- predstavenie výchovy k manželstvu a rodičovstvu, prosociálnej výchovy, mediálnej výchovy, environmentálnej výchovy v novom kurikule predmetu N/NV [stiahni]

Pastoračný program katolíckej školy (má byť súčasťou ŠkVP) návrh štruktúry [stiahni] 
pict_20141216145038eiu.jpg
 
Počet zobrazení: 2277x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2021   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT