new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
Oznamy
 
 
Kánonická misia
 
 
Vzdelávanie
 
 
Duchovná formácia
 
 
Súťaže
 
 
Dokumenty
 
Pedagogicko-organizačné pokyny
 
 
Legislatíva
 
 
Cirkevné dokumenty
 
 
Rámcový vzdelávací program
 
 
Štatistiky
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1567943
dnes :: 27     online :: 1
za posledný
týždeň :: 728     mesiac :: 5417
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Sobota 27. Februára 2021 :: Meniny má Alexander
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Školské vyučovanie náboženstva » Dokumenty » Rámcový vzdelávací program
[späť]

Kurikulum predmetu KN/NV pre špeciálne základné školy a praktické školy

Publikované :: 2019-12-05 11:13:01
Konferencia biskupov Slovenska na svojom 71. plenárnom zasadnutí dňa 20.3.2012 schválila Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre špeciálne základné školy pre deti s mentálnym postihnutím a pre praktické školy (KBS/71/20.3.2012).

KBS na svojom 78. plenárnom zasadnutí v dňoch 17.-18. júna 2014 sa uzniesla, že schválené Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy pre špeciálne základné školy a praktické školy pre deväť ročníkov schválené na 71. plenárnom zasadnutí v marci 2012 platí pre desať ročníkov ŠZŠ.

RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM predmetu katolícke náboženstvo/ náboženská výchova pre ŠZŠ pre žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím 1.-9. ročník [stiahni] a pre 1.-3. ročník praktickej školy [stiahni]

Vzdelávacie plány pre 1.-9. ročník ŠZŠ - návrh [stiahni]

Metodické pokyny na hodnotenie (zdroj: stránka MŠ SR - www.minedu.sk - legislatíva - rezortné predpisy 2010)

Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 primárne vzdelávanie [stiahni]

Metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1 [stiahni]

Metodický pokyn č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl [stiahni]

Metodický pokyn č. 35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1 [stiahni]

Metodický pokyn č. 36/2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1 [stiahni]


Metodické príručky boli vydané v súlade s rámcovým vzdelávacím programom pre 1., 2., 3., a 5. ročník ŠZŠ. Obsahom
každej príručky je edukačný proces podľa jednotlivých stupňov postihnutia (textová časť, obrazová príloha - farebné
obrazy, skladačky, šablóny, pracovné listy - pracovné listy pre žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím vo formáte A3,
materiály na CD a DVD nosičoch.)

Zaradenie predmetu katolícka náboženská výchova v ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím:
  •  pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia:
              1. – 4. ročník ŠZŠ – nepovinný predmet; od 5. ročníka – povinne voliteľný predmet
  • pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia:
              1. – 6. ročník ŠZŠ – nepovinný predmet; od 7. ročníka – povinne voliteľný predmet
  • pre žiakov s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia
              1. – 10. ročník ŠZŠ – nepovinný predmet


pict_20141216145038eiu.jpg
 
Počet zobrazení: 2732x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2021   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT