DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473446
dnes :: 485     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4244     mesiac :: 20346
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Pôst a Veľkú noc
[späť]

Krížová cesta s bl. Zdenkou Schelingovou

Publikované :: 2015-04-07 13:29:29
V Roku zasväteného života vám ponúkame krížovú cestu inšpirovanú myšlienkami bl. Zdenky Schelingovej.

      Krížová cesta na stiahnutie (fotmát PDF)

Úvod:

Pane Ježišu, chceme ťa dnes sprevádzať na krížovej ceste spolu s blahoslavenou Zdenkou, aby nás jej vernosť tajomstvu tvojho kríža a zmŕtvychvstania priblížila viac k tebe.
V jej zápisníku čítame:
„Prvá obeta na Kalvárii bola bolestná i krvavá. Aj tá moja obeť bude ma stáť veľa, ale chcem byť veľkodušná.“
Pane, pomôž nám v modlitbe uvažovať nad týmto veľkým tajomstvom tvojej lásky, ktorú svätí pochopili a transformovali do svojho života, do svojich postojov a skutkov. Pri tejto krížovej ceste prosme o milosť niesť s trpezlivosťou a láskou svoje životné kríže.
Blahoslavená Zdenka, kráčaj spolu s nami za Ježišom po jeho krížovej ceste a povzbudzuj nás svojím osobným príkladom k nasledovaniu milosrdného a ukrižovaného Ježiša.

Zvelebujeme ťa, Pane, so sestrou Zdenkou, ktorá ťa verne nasledovala na ceste utrpenia a lásky.

I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

(myšlienky zo Zápisníka blahoslavenej Zdenky)
Moja obeta, moja svätá omša sa teraz iba začína... Všade musím vedieť pokračovať v obeti oltára. Dokonalosť je v tom, že plníme jeho vôľu a celkom sa mu odovzdáme. Po chybách iných ma nič, o tie sa nestarám. V odpore a netrpezlivosti volám: „Ave, Jezu!“ Obetujem sa ti, Pane, aby sa na mne vyplnila tvoja svätá vôľa.

Modlitba:
Pane Ježišu, ty si sa úplne odovzdal Otcovej vôli. Bol si vydaný do rúk ľudí, aby ťa odsúdili a ukrižovali. Prijal si všetku potupu a poníženie, aby si splnil Otcov plán spásy a lásky. Blahoslavená Zdenka bola tiež vydaná do rúk ľudí a odsúdená. Pri tomto zastavení ťa prosíme, chráň nás od každého posudzovania. Daj, nech sme milosrdní vo svojich úsudkoch, aby sme mohli v plnej miere zakúsiť tvoje milosrdenstvo.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.


II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

(myšlienky zo Zápisníka bl. Zdenky)
Utrpenie, ktoré prináša so sebou deň, je ťažké a je ho mnoho. Ale utrpenie a bolesti, ktoré posiela Boh, prijímajme plným objatím, a nie iba koncami prstov. Jarmo nášho Pána je sladké a len čo ho prijmeme, hneď pocítime jeho sladkosť. Bože môj, buď zvelebený za chvíle, ktoré som strávila v utrpení. S láskou znášané utrpenie sa mi zdá jedine žiaduce v tomto slzavom údolí.

Modlitba:
Pane Ježišu, ty si s láskou prijal kríž, aby si nám sprostredkoval spásu a dal nám príklad k znášaniu našich každodenných krížov. Blahoslavená Zdenka sa nebála prijať utrpenie, lebo verila v jeho výkupnú silu. Verila, že je to cena za duše. S láskou prijaté utrpenie posväcuje nás i našich blížnych. Prosíme ťa, Pane, daruj nám odvahu nebáť sa prijať kríž a započúvať sa do jeho spásonosného posolstva.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

III. Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

(myšlienky zo Zápisníka bl. Zdenky)
Krista musíme vyznávať svojím životom, prinášať mu svoju vôľu ako obetu i krotenie svojich zmyslov a srdca. Neprestajne mu treba obetovať aj svoje práce, ťažkosti i poklesky. Kto kráča cestou lásky, nesmie sa pre nič za nič znepokojovať.

Modlitba:
Pane Ježišu, ty si padol do prachu zeme, ale opäť si vstal a išiel si vytrvalo ďalej, aby si naplnil Otcovu vôľu a vykúpil nás z otroctva hriechu.
Blahoslavená Zdenka verila v tvoju milosrdnú a odpúšťajúcu lásku. Verila, že s odpustením prichádza i milosť nového začiatku. Prosíme ťa, udeľ nám potrebnú silu, aby sme sa vždy vrátili k tebe, keď padneme.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.


IV. Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

(myšlienky zo Zápisníka bl. Zdenky)
Podľa príkladu Panny Márie máš byť dennodenným, ustavičným „fiat“. Pri tomto zastavení ako Máriine deti prosme spolu s blahoslavenou Zdenkou: „Mária, s tebou chcem znášať všetky ťažkosti, trápenia, protivenstvá a choroby, ktorými ma tvoj Syn v tomto živote navštívi,“ lebo verím, že s tvojou pomocou a ochranou bezpečne dôjdem k cieľu.

Modlitba:
Pane Ježišu, vo chvíli najväčšieho poníženia a utrpenia ti bola oporou tvoja Matka. Ona, ktorá ťa pokorne sprevádzala po celý tvoj život, nemohla chýbať ani na poslednom úseku tvojho pozemského života - na ceste na Golgotu.
Blahoslavená Zdenka žila v dôvernom spoločenstve s tvojou Matkou. Prosíme ťa, nech nám tvoja i naša Matka vyprosí silu k trpezlivému neseniu našich krížov.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj na dušami v očistci.


V. Šimon Cyrénsky pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

(z modlitieb blahoslavenej Zdenky)
Boh nič iné nežiada, iba dáva vycítiť duši svoju vôľu. Ale nám ju aj ponecháva, aby sama duša odpovedala podľa stupňa svojej lásky. Duša sama má vyjadriť svoje „áno“ alebo „nie“. Boh nám vždy dá toľko odvahy, koľko trpíme, a keď nám pridá utrpenie, daruje nám i silu trpezlivo ho znášať.

Modlitba:
Pane Ježišu, ty si pokorne prijal Šimonovu pomoc a chceš, aby sme si aj my navzájom niesli svoje bremená.
Blahoslavená Zdenka bola ochotná k neustálej službe ľuďom. Prosíme ťa, na jej príhovor daj, aby sme aj my nezištne a s radosťou slúžili svojim bratom a sestrám.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.


VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Modlime sa s blahoslavenou Zdenkou:
„Ó, Ježišu, ktorý si sa stal pri svojom umučení akoby tieňom človeka a mužom bolestí, uctievam si tvoju svätú božskú tvár, na ktorej žiari krása a vznešenosť Božstva a ktorá sa aj pre mňa stala tvárou malomocného... Ó, Ježišu, tvoja tvár je jediná krása, ktorá uchvacuje moje srdce. Úpenlivo ťa prosím, vtlač mi do srdca tvoju svätú podobu a objím ma láskou, aby ma rýchlo strávila a aby som sa potom mohla čo najskôr pozerať na tvoju svätú tvár v nebi.“

Modlitba:
Pane Ježišu, ty si veľkodušne odplatil službu milujúcej Veroniky, ktorá v strýznenej tvári človeka neprehliadla tvár Boha.
Blahoslavená Zdenka s vrúcnou láskou uctievala tvoju svätú tvár. Na jej príhovor veď aj nás k úcte tvojej presvätej tváre a daj nám milosť spoznávať ťa v našich trpiacich bratoch a sestrách.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.


VII. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

(myšlienky zo Zápisníka bl. Zdenky)
Ježiš hovorí: „Čím pokornejšie ku mne voláš, tým mocnejšou sa stávaš nado mnou.“
Duša ustavične a netrpezlivo túži po Bohu, iba v ňom nachádza útechu a preto ho chce nasledovať a trpieť s ním. Utrpenie utvára priestor pre Božie myšlienky. Daj, Bože, nech je moja láska mocnejšia ako moje reťaze, čo ma neprestali pripútavať k zemi.

Modlitba:
Pane Ježišu, tvoj druhý pád bol bolestivý, ale aj toto poníženie si prijal z lásky k nám. Aj nás ponižujú naše slabosti, sklony, hriechy, ktoré sa opakujú.
Blahoslavená Zdenka nebola malomyseľná v ťažkostiach, ale verila, že jej hriechy zaraz strávi oheň, len čo ich hodí do vyhne lásky s dôverou. Na jej príhovor ťa prosíme o silu prijímať utrpenia a pády s trpezlivosťou a s dôverou v tvoju pomoc.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.


VIII. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

(myšlienky zo Zápisníka bl. Zdenky)
Keď myslím na utrpenie a bolesti, ktoré na mňa čakajú, som tým radostnejšia, čím viac príležitostí predvídam, v ktorých budem môcť dokázať Ježišovi svoju lásku a „zarobiť“ na živobytie pre svoje duchovné deti. Chcem zmierniť Ježišove bolesti. Tak veľmi by som sa chcela pričiniť, aby som obrátila čo najviac ľudí. Všetkých by som chcela priviesť k nemu.

Modlitba:
Pane Ježišu, cestou na Kalváriu si prijal súcit plačúcich žien a povzbudzoval si ich.
Životným heslom blahoslavenej Zdenky bolo: Usmievaj sa! V sile tvojej milosti bola aj v utrpení povzbudením pre ľudí, ktorí žili v jej blízkosti. Prosíme ťa o milosť, aby sme svedectvom svojho života privádzali ľudí k pravému pokániu a k pravej radosti.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.


IX. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

(myšlienky zo Zápisníka bl. Zdenky)
Ani smrteľný hriech ma nezbavuje dôvery, keď viem, čo si mám myslieť o tvojej láske a milosrdenstve. Som si istá, že to množstvo hriechov sa razom stratí ako kvapka na sporáku, keď sa odovzdám tvojmu milosrdenstvu. Viem, že práve vtedy zasypeš moju dušu milosťami. Veľkosť Ježišovho utrpenia mi dáva pochopiť a oceniť jeho veľkú lásku. Preto i moje bolesti sa musia celkom stratiť v láske.

Modlitba:
Pane Ježišu, tvoje telo je zoslabnuté a opäť padáš na zem. Tvoje rany sa rozmnožujú a prehlbujú, no tvoja láska víťazí.
Blahoslavená Zdenka nás slabých a často padajúcich povzbudzuje k dôvere v tvoju dobrotu a milosrdenstvo. Prosíme ťa o živú vieru, keď na nás doľahnú ťažkosti.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

X. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

(myšlienky zo Zápisníka bl. Zdenky)
Každý musí rozviazať uzol utrpenia a bolesti. Uzol? Áno, lebo ak ostaneme pripútaní k sebe, nemôžeme sa hýbať. Iba vtedy niet uzlov, keď sme sa odpútali od všetkého. Nie som si istá, či ma niekto pre moju lásku k Bohu ukrižuje, preto radšej sama chcem ukrižovať svoje telo s jeho žiadostivosťami. A keď mi iní urobia nejakú trpkosť, roztiahnem ruky, aby som ju objala.

Modlitba:
Pane Ježišu, ty si bol vydaný do rúk ľudí, úplne si sa uponížil, dovolil si, aby ťa obrali o všetko aj o krvou presiaknuté rúcho. Blahoslavená Zdenka tiež zakúsila veľa poníženia, pretože chcela ostať verná slovu, ktoré dala Bohu i ľuďom. Na jej príhovor ťa prosíme o silu k vernosti a o milosť vedieť i chcieť v pokore strácať všetko, čo nám prekáža na ceste za tebou.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.


XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

(myšlienky zo Zápisníka bl. Zdenky)
Milovať obetné drevo kríža. Musím si zvyknúť vykonať všetko radostne, urobiť aj tisíce drobných každodenných obetí, naučiť sa denne zomierať vo svojom srdci, nechať uprostred nepatrných a všedných okolností po kvapkách krvácať svoje srdce aj pod tlakom protivenstva, utrpenia a obetí každého druhu. Tak veľmi by som chcela jednoducho a hrdinsky sa položiť na kríž a pritom zabudnúť na seba.

Modlitba:
Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si sa pre nás nechal pribiť na kríž. Pre tvoje sväté rany ťa prosíme, zmiluj sa nad nami.
Blahoslavená Zdenka pritiahnutá k tvojmu krížu úprimne hľadala spôsob, ako ťa ešte viac milovať. Pritiahni nás i našich drahých k tvojmu Srdcu, aby sme celkom ponorení do tvojho milosrdenstva dosiahli milosť spásy.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

(myšlienky zo Zápisníka bl. Zdenky)
Akú radosť cítim, keď badám, že odumieram. Keď milujem Krista, všetko je ľahké. Áno, vždy mám za niekoho zopakovať Kristovo obetovanie, najmä vtedy, keď niekto kráča i blúdi životom po neviditeľných cestách tmy. Vtedy musím pevnejšie stáť na svojom mieste.
Modlime sa s blahoslavenou Zdenkou: „Pane Ježišu, predstupujem pred teba s pokorným i skrúšeným srdcom. Odporúčam ti poslednú hodinu svojho života a všetko, čo po nej príde. A keď prelejem ostatné slzy, prijmi ich, Pane, ako obeť zmierenia. Kiežby som zomrela ako kajúca sa obeť.“

Modlitba:
Pane Ježišu, pribitý na kríž zomieraš za naše hriechy. Denne skrze kňaza sprítomňuješ svoju obetu na našich oltároch. Zomierajúci Ježišu, spájame sa s tvojou obetou, zachráň a posväť nás ňou.
Blahoslavená Zdenka bola hlboko zakorenená v tajomstve tvojho kríža a zmŕtvychvstania. Počas svätej omše v nemocničnej kaplnke si ju povolal z tohto sveta k sebe. Prosíme ťa o odvahu vstúpiť do školy kríža a denne sa spájať s tvojou obetou pre spásu sveta.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.


XIII. Pána Ježiša skladajú z kríža

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

(myšlienky zo Zápisníka bl. Zdenky)
Modlime sa s blahoslavenou Zdenkou:
„Najsvätejšia Panna Mária, Kráľovná mučeníkov, do tvojho prevznešeného srdca, ktoré prebodli toľké šípy bolesti, naozaj iba doň vkladám dnes a navždy svoju dušu. Prijmi ju a dopraj jej, aby sa zúčastnila na tvojich bolestiach. A nikdy nedopusť, aby sa vzdialila od kríža, na ktorom tvoj jednorodený Syn vydýchol svoju pozemskú dušu.“

Modlitba:
Do srdca Panny Márie a do rán Pána Ježiša odporúčame sa teraz i v každú hodinu. Amen. Zdravas Mária, bolesti plná, Ukrižovaný je s tebou, ty, Božia Matka, hodná oplakávania medzi ženami a hoden oplakávania je aj plod tvojho života, Ježiš. Svätá Mária, Matka Ukrižovaného, vypros nám, ukrižovateľom tvojho Syna, milosť teraz, ale i v hodinu našej smrti. Amen.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

XIV. Pána Ježiša pochovávajú

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

(myšlienky zo Zápisníka bl. Zdenky)
Boh žiada od nás dobrú vôľu. Zhora schodiska hľadí na nás s láskou. Raz on sám, premožený naším márnym úsilím, zostúpi k nám a vezme nás do náručia a vynesie navždy do svojho kráľovstva. Pre obete lásky nebude ani súdu. Večný sudca sa bude najskôr ponáhľať, aby večnými rozkošami odmenil svoju vlastnú lásku planúcu v ich srdciach.

Modlitba:
Pane Ježišu, dokonal si svoje dielo, tvoje strýznené telo uložili do hrobu a nastalo veľké ticho plné očakávania.
Blahoslavená Zdenka v mlčaní nachádzala pokoj a istotu tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, aby sme v tichu nachádzali teba i seba. Ježišu, nauč nás povzniesť sa i nad samotné utrpenie i nad každú radosť a bolesť v nádeji na večný život s tebou.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

Záver:

Skončili sme modlitbu krížovej cesty, ale naša cesta kríža je pred nami. Vykročme teda s väčšou dôverou posilnení nádejou na budúci život v dare vzkriesenia.
V Zápisníku blahoslavenej Zdenky čítame:
„Kristus vstal, niet ho tu. Už nie som prístupná každej bolesti ako predtým. Som akoby vzkriesená a nie som tam, kde sa iní domnievajú, že som. Dospela som už tam, kde už nemožno trpieť, pretože každá bolesť je mi sladká.“

Ukrižovaný a vzkriesený Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

Na úmysel Svätého Otca: Otče náš...

Zvelebujeme ťa, Pane, so sestrou Zdenkou, ktorá ťa verne nasledovala na ceste utrpenia a lásky.


Zdroj: www.sestrysvkriza.sk
pict_2015040713273037r.jpg
Zdroj: volary.eu
 
Počet zobrazení: 1562x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT