new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
Aktuality
 
 
Čistý rok
 
 
Stretnutie rodín - Filadelfia 2015
 
 
Teológia tela
 
 
Príhovory a katechézy Svätého otca Františka
 
 
Kurzy pre snúbencov
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1744890
dnes :: 83     online :: 1
za posledný
týždeň :: 868     mesiac :: 7274
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Štvrtok 22. Februára 2024 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Manželstvo a rodina » Stretnutie rodín - Filadelfia 2015
[späť]

Význam ľudskej sexuality /tretia katechéza/

Publikované :: 2015-02-18 14:02:35
V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii i prípravy na júlové stretnutie rodín na Mariánskej hore vám ponúkame tretiu katechézu „Význam ľudskej sexuality“ i nedeľný príhovor k tejto katechéze.

      VÝZNAM ĽUDSKEJ SEXUALITY (katechéza online)

      Drahí bratia a sestry!

      Keď sa začítame do prvých stránok Biblie, začne sa pred nami otvárať nádherný príbeh Božej lásky, ktorej prejavom je stvorenie sveta či stvorenie človeka. Poznanie, že hmotný svet je Božím dielom a prejavom Božej lásky a že človek je tvor stvorený z lásky na Boží obraz, patrí medzi prvé pravdy Božieho zjavenia, ktoré nám odkrýva Božie slovo. Ponorme sa však ešte hlbšie do týchto Božích právd a nájdime v nich plnú pravdu o človeku.
      Človeka možno definovať ako jednotu tela a duše. Už z tohto najjednoduchšieho pohľadu na človeka môžeme vybadať, že v človeku sú prítomné dve podstatné zložky – telo a duša. Telo je hmotnou a duša duchovnou skutočnosťou. Hmotná a duchovná zložka v človeku vytvára jednotu. Toto spojenie hmotného a duchovného sa odráža aj v pohľade našej viery na stvorený svet. Boh stvoril svet, nazval ho dobrým a vstúpil do dejín. Ježiš Kristus, Boží Syn, vzal na seba telo a stal sa jedným z nás. Vo sviatostiach sú konsekrované materiálne veci, pričom sa stávajú viditeľnými znakmi milosti. Obyčajný chlieb a víno, voda, olej a dotyk ľudských rúk – to všetko sú materiálne spôsoby, v ktorých sa Božia prítomnosť stáva účinnou a skutočnou. Aj naše telesné skutky majú duchovný rozmer. Tieto dve zložky sveta a človeka nemožno od seba oddeliť. Keď nasýtime hladného, dáme piť smädnému, zaodejeme nahého, prichýlime pocestného, navštívime chorého, poskytneme pomoc väznenému alebo pochováme mŕtveho – nie je to len telesný skutok, ale skutok, ktorý v sebe obsahuje aj duchovný rozmer.

      To, že je človek stvorený na Boží obraz nezahŕňa len to, že človek má rozum a slobodnú vôľu. Byť stvorený na Boží obraz znamená aj to, že človek je osobou a teda je schopný vytvárať vzťahy. Podľa sv. Jána Pavla II. sa človek naplno stáva Božím obrazom práve tým, že vytvára spoločenstvo osôb podľa vzoru spoločenstva osôb Trojjediného Boha. Byť stvorený na Boží obraz zahŕňa aj to, že človek bol stvorený ako muž a žena. Práve sexualita nás ľudí uschopňuje výnimočným spôsobom vstúpiť do jedinečného vzťahu, vzťahu úplného darovania sa druhému človeku, uschopňuje nás vstúpiť do hlbokého spoločenstva lásky a života.
      Niekedy sa Cirkvi zazlieva, že ľudskej sexualite venuje priveľký priestor, akoby vraj neexistovali dôležitejšie morálne otázky. Lenže ľudská sexualita nám naplno ukazuje základné poslanie ľudskej existencie. Boli sme stvorení z lásky Boha. Boh je láska, ktorá sa dáva a byť stvorený na Boží obraz znamená pre človeka aj poslanie žiť túto dávajúcu sa lásku. Správne chápaná sexualita je spôsobom, ktorým sa človek realizuje v sebadarovaní sa druhému človeku. A naplno sa stáva človek Božím obrazom aj schopnosťou podieľať sa na stvoriteľskom diele Boha, čo sa deje vtedy, keď spojenie dvoch osôb – muža a ženy – má za výsledok vznik nového života. Ľudská pohlavná láska je obrazom vnútorného života Boha, života Najsvätejšej Trojice, práve v tejto vete je vyjadrená veľká myšlienka sv. Jána Pavla II. z jeho katechéz o ľudskej sexualite, láske a manželstve, ktoré dostali názov Teológia tela. Biblické rozprávanie o stvorení človeka hovorí o tom, ako prvý človek prekonáva pôvodnú samotu. Prekonáva ju v spojení, vo vytvorení spoločenstva s druhým človekom, a tým nachádza nielen svoju vlastnú identitu, ale identitu obohatenú o spojenie s druhým človekom. Keďže ide o ústredný prvok našej identity, sexualita nemôže byť izolovaná od významu ľudskej osoby. Sexualita nie je nikdy iba niečím telesným alebo emocionálnym. Vždy zahŕňa oveľa viac. Sexuálna túžba ukazuje, že človek nie je sebestačný. Túži po intimite s druhým. Pohlavný akt preto nikdy nie je len čisto biologickou záležitosťou.

      V dôsledku prvotného hriechu však do ľudského života vstupuje žiadostivosť. A zhubne zasahuje každú oblasť ľudskej existencie, aj sexualitu. Výsledkom tejto drámy prítomnosti zla vo svete je okrem iného aj mylné chápanie ľudskej sexuality. Chápanie, že sexualita je len niečo telesné (a veľmi často sa dnes sexualita vníma práve takto) a chápanie, v ktorom sexualita slúži len na uspokojenie vlastných túžob. Vtedy sa však druhý človek stáva len a len predmetom, a to je veľké poníženie dôstojnosti človeka a ohromné ochudobnenie zmyslu sexuality. Boli sme stvorení tak, aby sme dokázali žiť v úplnom darovaní sa druhému človeku a vyjadriť toto darovanie nielen duchovne, ale aj telesne. Takto chápaná a prežívaná sexualita je výsledkom nie žiadostivosti, ale príťažlivosti, nie uspokojenia seba, ale darovania sa. Sebadarovanie nie je obmedzením, ale naplnením človeka. Je stretnutím sa s osobou, a nie vnímaním druhého ako predmetu vlastného uspokojenia. A plodom tohto úplného darovania sa je nový život. Preto Svätý Ján Pavol II. často hovoril o „snubnom“ alebo manželskom význame tela”.
      K takto prežívanej sexualite sme pozvaní, drahí bratia a sestry! Naplno predovšetkým vy, drahí manželia. Ján Pavol II. hovorí, že naše stvorenie ako telesných osôb s telom mužov a žien, je sviatostnou, posvätnou skutočnosťou. A sexuálne sebadarovanie, slobodne ponúkané a slobodne prijímané v rámci manželského zväzku, sa stáva spôsobom, ktorým manželia posväcujú svet. Áno, manželstvo je jedinečným priestorom, v ktorom sa má úplné darovanie sa muža a ženy prežívať. Aj o tomto chápaní a vnímaní ľudskej sexuality bolo včerajšie referendum. Chcelo totiž potvrdiť, že manželstvo je viac, než len ľubovoľným právnym vzťahom akýchkoľvek ľudí a že dieťa vnímame ako plod úplného darovania sa a nie ako vec, na ktorú máme právny nárok. Manželia, ktorí svoju sexualitu žijú ako úplné darovanie sa druhému, posväcujú svet. Toto, drahí bratia a sestry asi nie je obraz sexuality, na ktorý sme zvyknutí. Médiá, kultúra aj umenie nám v súčasnosti ponúkajú jej veľmi pokrivený obraz, neraz dokonca vulgárny. Prijmite pozvanie očistiť tento, dnes tak veľmi pokrivený, obraz ľudskej sexuality. Nech vás v tom požehnáva Boh, ktorý je Láskou, ktorá sa dáva!

Stvorení pre lásku (prvá katechéza)
Poslanie lásky (druhá katechéza)
pict_20150218140140oyn.jpg
Zdroj: zzz.sk
 
Počet zobrazení: 1519x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2024   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT