DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473438
dnes :: 477     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4236     mesiac :: 20338
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Pôst a Veľkú noc
[späť]

Príprava na Veľkú noc s YOUCAT-om: MÔJ SPASITEĽ A VYKUPITEĽ

Publikované :: 2015-02-16 10:08:23
V príprave na Veľkú noc môžeme už v Pôstnom období aktivovať žiakov k tomu, aby sa zamýšľali nad tajomstvom našej spásy. Povzbudzujeme ich znova zobrať do rúk Youcat a vyhľadať odpovede na jednotlivé otázky. Cieľom činnosti je hlbšie prežívanie Pôstneho obdobia, premýšľanie nad tým, že Ježiš je Spasiteľ a Vykupiteľ každého z nás. Otázky môžeme zapracovať i do vyučovacích hodín rie-šením vybraných otázok.

1. Prečítaj si zo Svätého písma Jn 1,14. Čo si sa dozvedel o Ježišovi ? (Youcat, str. 50)

...........................................................................................................................................

2. Odkiaľ sa dozvieme, že Boh vo svojej veľkej láske poslal k nám svojho Syna? (Youcat, str. 50)

...........................................................................................................................................

3. Vyhľadaj dôvod, prečo Boh poslal Ježiša na Zem? (Youcat, bod 71)

...........................................................................................................................................

4. Aký hebrejský výraz zodpovedá gréckemu slovu „Christos“ a čo to znamená v slovenčine? (You-cat, str.52)

...........................................................................................................................................

5. Ktorými slovami Ježiš sám odkrýva svoj vzťah k Otcovi? (Youcat, bod 74)

...........................................................................................................................................

6. Ježiša oslovovali prví kresťania „Pane“. V Starom zákone toto oslovenie patrilo iba Bohu. Na základe čoho takto oslovovali Ježiša? (Youcat, bod 75)

...........................................................................................................................................
7. Vysvetli, čo znamená, že Ježiš je pravý Boh a pravý človek? (Youcat bod 77)

...........................................................................................................................................

8. Čo o Ježišovi hovorí Youcat v bode 79 ?

...........................................................................................................................................

9. Nájdi v Youcate bod 89 a napíš, komu Ježiš prisľubuje Božie kráľovstvo?

...........................................................................................................................................

10. Podľa Youcatu str. 60 napíš tri dôvody, pre ktoré Ježiš konal zázraky?

...........................................................................................................................................
11. Tri evanjeliá podávajú správu o Ježišovom premenení na hore. Ako nazýva Ježiša hlas nebeského Otca? (Youcat, bod 93)

...........................................................................................................................................

12. Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema. Vedel, že ide na smrť? (Youcat, bod 94)

...........................................................................................................................................
13. V bode 95 v Youcate sa dozvieš, prečo Ježiš zomrel práve na Veľkú noc.

...........................................................................................................................................
14. Vo Veľkom týždni si pripomíname posledné dni Ježišovho života. V štvrtok pred smrťou slávil spolu s apoštolmi Poslednú večeru. Napíš, hlavné udalosti, ktoré sa odohrali počas tejto večere. (Youcat, bod 99)

...........................................................................................................................................

15. Ježišovo utrpenie začalo v Getsemanskej záhrade, kde prežíval smrteľnú úzkosť: Akými slovami vyjadril svoj súhlas s Otcovou vôľou? (Youcat, bod 100)

...........................................................................................................................................

16. Čo povedal sv. Cyril Jeruzalemský o Ježišovi na kríži? (Youcat, str. 67)

...........................................................................................................................................

17. Kým sa stal Ježiš ukrižovaním? (Youcat, str.64, 1 Kor 5,7)

...........................................................................................................................................

18. Smrť na kríži bola najpotupnejšou smrťou. Prečo nás musel Ježiš zachrániť týmto spôsobom? (Youcat 101)

...........................................................................................................................................

19. Čo hovorí o utrpení sv. Ján Pavol II., nájdeš v Youcate na str. 68.

...........................................................................................................................................

20. Na základe predchádzajúcej odpovede ako môžeme odpovedať na otázku utrpenia vo svete?

..........................................................................................................................................

21. Čo hovorí o udalosti Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania pápež Benedikt XVI.? (Youcat, str. 69)

...........................................................................................................................................

22. Bola Ježišova smrť skutočná alebo len zdanlivá? (Youcat, bod 103)

...........................................................................................................................................

23. Prečo napriek ukrižovaniu Ježiša máme nádej, môžeme veriť a tešiť sa na život v Božom kráľov-stve? ( Youcat str. 69)

...........................................................................................................................................

24. Pozri si obrázky a zamysli sa nad ich posolstvom pre teba. (Youcat, str. 62,63)

...........................................................................................................................................

25. Pre svoje vlastné povzbudenie vo viere prečítaj si svedectvo sv. Pavla (Youcat, bod 106)

...........................................................................................................................................


PDF formát (na stiahnutie)


Spracovala: Božena Nemčíková
pict_20150216100727ddc.jpg
 
Počet zobrazení: 1550x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT