DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473441
dnes :: 480     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4239     mesiac :: 20341
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Vzdelávacia katechéza
[späť]

Stvorenie človeka /katechéza/

Publikované :: 2015-01-13 09:18:36
V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina.

Téma: Stvorenie človeka
Cieľová skupina: 1. stupeň
Ciele katechézy:
Kognitívny cieľ: Oboznámiť sa s posolstvom biblického textu Gn 1, 24-31; 2,1-24 Afektívny: Afektívny: Rozvíjať a budovať v mojom živote úctu k životu
Obsahová línia /model/: kerygmatický

Metódy: Lectio divina, slávnosť Svätého písma, brainstorming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obrázok stvorenia

      Úvod
      Privítanie, krátka modlitba.

      1. Čítanie biblického textu (môže sa prečítať dvakrát, dôležitý je priestor na ticho) Cieľom tejto etapy je priblížiť inšpirujúci text – Gn 1, 24-31; 2,1-24

      Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty.
V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.
      Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“ Keď Pán, Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi.

      Prerozprávaný príbeh o stvorení: V tom čase, keď Pán Boh stvoril nebo a zem a videl, že všetko je dobré a pripravené, povedal: „Urobme človeka na náš obraz.“ A stvoril Boh človeka, na obraz Boží, muža a ženu ich stvoril. Potom ich požehnal a riekol: „Ploďte sa a množte a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“

      Pán Boh dal prvému človeku meno Adam, lebo Boh utvoril jeho telo z hliny zeme a vdýchol doňho dych života, aby sa tak človek stal živou bytosťou. Teda obdaril ho nesmrteľnou dušou, pomocou ktorej rozmýšľal a slobodne sa rozhodoval. Takto sa podobal Pánu Bohu, takže mohol pochopiť veľa vecí a rozoznávať dobro do zla. Pán Boh ho zahrnul svojou starostlivou otcovou láskou a dal mu všetko, čo potreboval. Adam žil v krajine Eden, v ktorej Pán vysadil rajskú záhradu a tam umiestnil prvého človeka. Nikdy nemal zomrieť, lebo bol nesmrteľný a bol dôverným Božím priateľom. Adamov život bol preto radostný a šťastný.
Potom Pán Boh priviedol k Adamovi všetky zvieratá a nebeské vtáctvo, aby určil, ako sa budú volať. A Adam im dal mená. Pomocnicu však, čo by mu bola podobná, nenašiel. Až raz, keď videl Pán Boh Adama samého v záhrade, povedal: „Nie je dobré, aby bol človek sám. Urobím mu pomocnicu, ktorá mu bude podobná.“
      Pán Boh dopustil na Adama tvrdý spánok a urobil, čo povedal. Vybral mu rebro a urobil z neho ženu. Keď sa Adam prebudil, veľmi sa potešil. Žene dal meno Eva, obľúbil si ju a ona sa stala jeho manželkou. To bolo prvé manželstvo, z ktorého pochádzajú všetci ľudia na svete. Preto sú Adam a Eva naši prarodičia.
      Obaja bývali v rajskej záhrade, kde bolo všetko dobré a pekné. Poslúchali Pána Boha a on ich miloval ako Otec svoje deti. Takto mali večne žiť a nikdy nezomrieť.

      2. Meditácia
      Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie.

      Počuli sme, že Pán Boh stvoril prvému človeku telo z hliny zeme a obdaril ho nesmrteľnou dušou. Človek teda pozostáva z tela a duše. Čo to však znamená, že Pán Boh nám dal telo zo zeme a obdaril ho nesmrteľnou dušou?
      Môžeme si to vysvetliť aj takto: Vieme, že každý človek raz zomrie. Mŕtvy človek vlastne už len jeho telo, vyzerá ako živý, ale je studený, nehýbe sa, nerozpráva, nemyslí, necíti. Dajú ho do truhly a na cintoríne pochovajú do zeme, do hrobu. Keď sa takýto hrob o niekoľko rokov otvorí, je v ňom už iba zopár kostí. A neskoršie už ani tie nie. Celé telo sa rozpadne a zmení sa na hlinu. No my sme viac ako hlina. Máme nesmrteľnú dušu. Sme viac ako studený, nehybný, mŕtvy človek. Žijeme, dýchame, učíme sa, staviame, tvoríme, vymýšľame, hráme sa, tešíme sa, spievame...
      Nevieme síce lietať ako vtáky, lebo nemáme krídla. No zostrojili sme lietadlo, vrtuľník, raketu a doletíme ďalej a rýchlejšie ako vták.
Nevieme žiť vo vode ako ryby, ale vytvorili sme lode a ponorky.
Nevieme behať tak rýchlo ako niektoré zvieratá, ale vieme zhotoviť automobil, ktorý ide ešte rýchlejšie. (Katechéta môže použiť obrázky)
      Keď niekto útočí na zviera, ono sa zúrivo bráni a útočníka dokáže aj zabiť. Ale človek vie odpustiť tomu, kto mu ubližuje, lebo pozná zákon lásky. Toto všetko dokážeme preto, lebo sme dostali od Pána Boha dušu.

      3. Aplikácia

      Uvedomujem si, ako úžasne sme stvorení? Všimnime si, aké telo máme – hlavu, oči, uši, jazyk, ruky, nohy... Viem ako som vznikal ja? Vieme, kedy začína byť srdce malému človiečiku v lone svojej mamy? Uvedomujem si aj svoju dušu? Ako a kedy sa prejavuje?
Tu katechéta môže priblížiť vznik a vývoj života v lone matky. Viď príloha.

      Aktivita

      Katechéta rozdá deťom papiere, na ktoré na jednu polovicu nakreslia tvár človeka (alebo nalepia obrázok) a na druhú polovicu papiera nakreslia hlavu nejakého zvieraťa (psa, mačky..). Pod obrázky napíšu: „Mám dušu, lebo mám rozum a slobodnú vôľu. Pod zviera napíšu: „Nemá dušu. Má len pudy.“

      Alebo deti môžu z rôznych časopisov povystrihovať kvety, stromy, zvieratá, ľudí... podlepia tvrdým papierom a postavia do „rajskej záhrady.“ (Vyrobia si „rajskú záhradu“)

      4. Modlitba

      V úvode modlitby (pri zažatej svieci) si môžeme precitať daný úryvok Ž 139, 13-16, po prípade Jer 1,5, alebo Jer 29,11. Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu. Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: život, dar, zodpovednosť, Božia láska, večný život, poďakovanie za dar života...
Modlitba Národného pochodu za život:
      Bože, náš Stvoriteľ, ďakujeme ti, že si nás stvoril v lone matky, lebo ty jediný máš moc dávať dych života. Dopraj prosíme, aby sme verne spravovali celé stvorenie a vytrvalo ochraňovali dôstojnosť každého ľudského života. Amen. (S cirkevným schválením.)

      5. Kontemplácia

      Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu (posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz, alebo krátky text (jedno - dve slová) z prečítaného úryvku (alebo symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. dieťa v náručí).

      Záver

      Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť. Rovnako aj k prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, k sviatostnému životu, k čítaniu životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti.
Na záver môže nasledovať vhodná pieseň. (Alebo môže byť pustené video - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oYSYHN-w8dg#at=206)


Spracoval: Marián Majzel

Použitá literatúra:
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV; KKC
Biblia s aplikáciami pre život; YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých www.tehotenstvo.rodinka.sk
Počet súborov na stiahnutie: 1
icon_document.png
.pdf [132 kB]  Počet stiahnutí: 306x
 
pict_20150113092507lgi.jpg
 
Počet zobrazení: 2251x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT