DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1475334
dnes :: 102     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4388     mesiac :: 20069
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Utorok 25. Februára 2020 :: Meniny má Frederik
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Vzdelávacia katechéza
[späť]

Ježiš, prameň živej vody /katechéza/

Publikované :: 2015-01-12 11:05:51
Ponúkame vám príležitostnú katechézu, cieľom ktorej je charakterizovať Krista z pohľadu textu Svätého písma Jn 4,5-15, tiež oceniť hodnotu Ježiša ako prameňa večného života.

Cieľová skupina: 10-15 roční
Ciele
Kognitívny:                   Charakterizovať symbol vody v empirickom a duchovnom zmysle.
                               Charakterizovať Krista z pohľadu textu Svätého písma Jn 4,5-15.
Afektívny:                  Oceniť hodnotu Ježiša ako prameňa večného života.
Psychomotorický:     Formovať postoj zodpovednosti ako svojho kresťanského povolania.

Pomôcky:
obrázky na tému voda (podlepené výkresom rovnakej veľkosti), veľká okrúhla modrá šatka, ikona Krista, fixy na textil, pre každého kruh z modrého papiera ? 12 cm, širšia modrá stuha dlhá asi 25 cm, Sväté písmo - text Jn 4,5-15

Stratégia: praktická
Model: antropologický

ÚVOD

1.    Motivácia

Katechéta na začiatku stretnutia pozve deti, aby si sadli do kruhu. Potom pozve dve deti do stredu (ktorí majú na sebe niečo modré – sveter, oči, ponožky a pod.). Vyzve ostatných, či sa k nim chce niekto pridať. Učiteľ potvrdí, či záujemca môže ísť do stredu alebo nie. Deti spočiatku nepoznajú princíp hry. Mali by prísť na to, čo spoločné môžu mať tí, ktorí sú v strede. Dieťa, ktoré uhádne princíp hry, odmeníme potleskom.

2.    Oznámenie témy
Katechéta nadviaže rozhovor na predchádzajúcu motivačnú hru, napr. vidím, že táto farba „letí“ v tejto triede; kto z vás má rád modrú farbu, aj keď ju dnes nemá na sebe a pod.
Aj dnešné stretnutie bude sa niesť v modrej farbe. Čistá voda je síce bezfarebná, priehľadná, ale ak sa na ňu pozeráme z diaľky, javí sa nám ako modrá.
 
HLAVNÁ ČASŤ

1.    Príbeh


Katechéta sa môže deti opýtať, čo im pripomína tento tvar v prepojení na vodu, v ktorom práve teraz sedia (sedia v tvare kruhu a pripomína to studňu, nádobu s vodou, vedro na vodu a pod.).
Katechéta vyrozpráva prítomným deťom príbeh: Dve vedrá.
Aby som vám mohla porozprávať jeden príbeh, potrebujeme sa na jeho rozprávanie pripraviť. Potrebujeme tu mať studňu.
Katechéta vyzve dve deto, aby v strede priestoru rozložili modrý kruh.

 Pri studni sa stretli dve vedrá.
„Vyzeráš veľmi nespokojne,“ ustarostene hovorí jedno vedro svojmu kamarátovi, keď sa po čase stretli na mieste, kde bolo možné opäť nabrať vodu.
„Ach,“ povzdychlo prvé vedro, „som naozaj veľmi nespokojné, pretože práve myslím na to, ako je to zbytočné a neužitočné stále znovu sa nechávať naplniť. Predsa dobre vieme, že tu znova opäť o nejaký čas prídeme prázdne!“
„Vidíš, to som si vôbec neuvedomilo!“ hovorí druhé vedro, „ja sa vždy radujem z toho, že i keď sme úplné prázdne, predsa sa môžeme vždy znovu nechať naplniť!“

2. Spracovanie príbehu

Možno, že sa i my v niečom podobáme týmto dvom vedrám. Ak sme počuli niekoho povedať, že je na dne, znamenalo to, že je prázdny ako vedro. Väčšinou je taký človek i smutný a málokedy si uvedomuje, že je to nová šanca k tomu, aby sa nechal naplniť.
V príbehu bola reč o vedrách a vode, ktorou sa nechali naplniť a to je veľmi podobné nášmu životu.
Vyzveme žiakov, aby povedali príslovia o vode, ktoré už počuli: Život plynie ako voda. Nikdy nevkročíš dvakrát do tej istej rieky. Bez vody nie je možný ľudský život.

3. Činnosť detí

Aj voda však môže mať rôznu podobu a podľa toho jej pripisujeme rôzne významy.
Katechéta rozloží po okraji modrej šatky rôzne obrazy, na ktorých je znázornená voda ako potôčik, rieka, vodopád, prameň, more, studňa, záplava, búrka a pod. Pod obrazy umiestnime modré kruhy. Stred šatky necháme voľný. S deťmi si prezeráme obrazy a hovoríme o tom, čo nám pripomínajú, aký majú žiaci zážitok s vodou.
Počas rozprávania katechéta vyzve, aby jedno dieťa zapísalo na kruh papiera príslušný význam vody, ktorý je charakteristický pre uvedenú situáciu s vodou, a čo s vodou úzko súvisí (tečie, hasí smäd, špliecha, očisťuje, ničí, dáva život a pod.)
Činnosť detí ukončí katechéta tak, že ich vyzve, aby vybrali tri znaky vody, ktorú ju najvýstižnejšie charakterizujú.

4. Prehĺbenie významu


Katechéta vyzve deti, aby spoločne premýšľali nad tým, či by sa niečo podobné dalo povedať i o niektorom človekovi:
- Je pre mňa niekto „vodou“?
- S čím to môžem porovnať?
- Čo sa deje v mojom živote, keď je pre mňa niekto „vodou“?
- Môžem ja sám byť pre niekoho vodou?
Katechéta rozdá žiakom pruhy modrého papiera a vyzve ich, aby sa krátko zamysleli a aby každý sám napísal na papier dôvod, prečo by potreboval „vodu“. Začiatok vety píšu žiaci nasledovne: „Potrebujem „vodu“, aby som ...“
Po dokončení samostatnej práce deti rozložia svoje pruhy papiera medzi obrazy vody tak, aby smerovali od nich k prázdnemu miestu uprostred.

5. Kerygma


Katechéta zhrnie predchádzajúcu činnosť nasledovne: Každý z nás potrebuje vodu i „vodu“. Potrebuje ju na to, aby sme nezomreli od smädu, i na to, aby bol pri nás blízky človek, ktorý je ako prameň, pretože nás vypočuje, odpustí ... (použije niektoré vyjadrenia žiakov z ich úvah).
Každý z nás potrebuje zdroj, odkiaľ by túto „vodu“ mohol čerpať.
My kresťania sme sa stretli s týmto zdrojom vody pri krste, kedy nás voda obmyla od dedičného hriechu, prípadne v staršom veku i od osobných hriechov. Prijali sme silu Ducha Svätého. Stali sme sa jednou rodinou, ktorej Otcom je nebeský Otec. Boh Otec nám neustále ponúka prameň živej vody.
Katechéta požiada jedného zo žiakov, aby prečítal úryvok z evanjelia Jn 4,5-15.
Po prečítaní uloží katechéta do stredu ikonu Krista.
Každý dieťa dostane modrú stuhu (môže byť i krepový papier) a text evanjelia, ktorý sa čítal. Deti si môžu text znova prečítať a na stuhu výraznou fixou napísať podľa vlastného výberu niektoré slovo alebo vetu, ktoré je pre nich v tejto chvíli výnimočné (ktoré „vystúpilo“ z tohto príbehu na povrch).

ZÁVER

1. Modlitba

Katechéta položí vedľa ikony sviecu a zapáli ju (je dobré, ak je svieca vyzdobená na aktuálnu tému – krst, voda, Duch Svätý).
Potom pustí tichú meditatívnu hudbu alebo pieseň z Taizé č. 10 – Náš prameň živej vody a vyzve deti, aby postupne predniesli ako modlitbu to, čo napísali na svoju stuhu a po prečítaní položili jeden koniec stuhy pod ikonu Krista a druhý natiahli smerom k pruhu papiera (Potrebujem vodu, aby...). Je dôležité, aby ďalšie dieťa začalo až vtedy, keď ukončí činnosť predchádzajúci žiak. Počas tejto činnosti možno pustiť meditatívnu hudbu.
Katechéta môže modlitbu žiakov ukončiť ešte modlitbou vlastnými slovami:

    Ježišu Kriste, voda z prameňa tečie smerom ku mne,
    Ty si Prameň môjho a nášho života.
    Ty si náš Život, ty si naša Sila, ty chceš žiť v nás.
    Dávaš nám nádej, že aj keď sme prázdni,
    vždy môžeme prísť k tebe, aby si nás naplnil.
    Za to ti dnes chceme poďakovať.
    Ty si bol s nami na začiatku našej cesty s tebou a veríme,
    že si s nami i vtedy, keď to necítime. Amen.

pict_20150112110647k8q.jpg
 
Počet zobrazení: 1613x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT