new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1664045
dnes :: 63     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1024     mesiac :: 4532
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Pondelok 15. Augusta 2022 :: Meniny má Marcela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na cezročné obdobie
[späť]

Duch Svätý - Duch lásky /katechéza/

Publikované :: 2017-05-31 08:55:58
Cieľová skupina: žiaci 1. stupňa

Cieľ:

Kognitívny:
- vymenovať rôzne cudzie jazyky a porovnať niektoré slová v jednotlivých jazykoch
- odpovedať na otázky z textu, o papagájovi Alexandrovi,
- porovnať dva obrazy - obraz El Grega – Zoslanie Ducha Svätého a obraz z maľovánky,
- pomenovať dar, ktorý bol zoslaný na apoštolov a ľudí na Olivovej hore,
- zdôvodniť potrebu uvedeného daru,
- prosiť o dary pre seba.

Afektívny:
- oceniť dary Ducha Svätého.

Psychomotorický:
- formulovať krátke modlitby k Duchu Svätému, naučiť sa vnímať, že Duch Svätý k nám hovorí cez ľudí.

Pomôcky:
text o papagájovi Alexandrovi, text Svätého písma Sk 2,1-11, obraz Zoslania Ducha Svätého (El Greco) a obraz na vymaľovanie pre každého žiaka, pestré farbičky.

Metódy:
rozprávanie, práca s textom – porozumenie textu, kreslenie.

Formy práce:
individuálna, frontálna.

Stratégia:
kerygmatická.

      ÚVOD

Modlitba

Môže byť vlastnými slovami, poďakovanie za stretnutie.

      Motivačný príbeh - Papagáj Alexander
      Papagáj Alexander bol známy jazykovedec a autor niekoľkých slovníkov. Fascinovali ho vtáčie jazyky. Bol autorom veľkého slovníka štebotania, encyklopédia hvízdania a hudrania; malý lexikón tokania a klepania zobákom a malý slovník orlieho jazyka. Bol vo vtáčích jazykoch jednoducho talentovaný. Jedného rána si zmyslel, že bude skúmať ľudské zvyky. Možno sa mu iba zdá, ale ľudia sa asi spolu rozprávajú. Všetky tie zvuky, ktoré vydávajú, veď to môže byť reč. Alexander sa rozhodol preveriť túto vec. Priletel na sionský svah a pristál na konári stromu, odkiaľ mal na ľudí dobrý výhľad. Zaujímali ho ľudské hlasy, ktoré sa bolo počuť z každej strany. „Je to možné, aby ľudia mali svoj jazyk? Neuveriteľné! Môžu sa dorozumievať rečou, ako my zvieratá? To by nás zblížilo a zmenilo teóriu o ľuďoch!“ Papagáj rýchlo nadobúdal cvik vo vychytávaní rôznych tónov, zvukov, farieb, modulácií. Všetky zistenia si starostlivo zapisoval, ale stále nerozumel ľudskému jazyku. Postupne však rozlíšil niektoré mená, ktoré sa opakovali. Peter, Šimon, Ján, Jakub...., učeníci a zdá sa mu, že počul i slovo učiteľ. Deň čo deň sa stretávajú na tom istom mieste, rozprávajú o niečom a zdá sa, že na niečo čakajú. Rozhodol sa, že bude bádať trpezlivo a vyčká. Nemusel ani dlho čakať, zrazu sa strhol vietor a objavili sa ohnivé jazyky. Všetci ľudia ostali zaskočení. Alexander zo zvedavosti vyletel na okno a počúval. Zrazu začal rozumieť významu slov a rozlišovať jednotlivé jazyky. „Čo sa to deje? Spôsobili to azda plamene? Počuť reč Partov, Médov, Elamčanov, obyvateľov Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaných Rimanov, Kréťanov i Arabov. Všetkému rozumiem, čo za plameň to nado mnou plápolá?“

Porozumenie textu
Učiteľ kladie otázky:
- Kto bol hlavný hrdina príbehu?
- Čo ho zaujímalo a čomu sa venoval?
- Čo zistil?
- Koho pozoroval a kto boli títo ľudia?
- Kde sa mohol odohrávať tento príbeh a kedy?
- Čo na tomto príbehu nie je pravdivé? – že papagáj všetkému rozumel a že nad ním plápolal plamienok...

      HLAVNÁ ČASŤ

      Čítanie textu Svätého písma v prepojení sa obraz
Aby sme si tento príbeh porovnali s textom Svätého písma, potrebujeme ho pozorne vypočuť. Dozvieme sa viac, dozvieme sa i to, kde presne sa udalosť odohrala a že kto je to, kto i nám otvára srdce a myseľ, aby sme porozumeli tomu, čo k nám hovorí v iných jazykoch.

      Jeden žiak prečíta text zo Svätého písma.

      Po prečítaní učiteľ ukáže obraz Zoslanie Ducha Svätého od El Greca. Poukáže na to, že to, o čom sme čítali je namaľované na tomto obraze. Žiaci pozorujú obraz a hovoria, čo vidia. Po krátkej činnosti sa vráti k biblickému textu nasledujúcimi otázkami:
- Akými jazykmi hovorili Perti, Médi, Elamčania, ľudia Judey?
- Aké jazyky poznáte?
- Ako sa v rôznych jazykoch povie slovo napr. nedeľa?
- Čo sa tým dá získať, keď sa vieme dorozumieť viacerými jazykmi?
- Kto je darom rôznych jazykov?
- Kto dal ľuďom tento dar?

      Pieseň
      Učiteľ pustí audio a upozorní žiakov, aby počúvali slová piesne: Duchu Svätý príď z neba, môžeme pustiť http://www.youtube.com/watch?v=KWdvz4X-EcA
Po piesni kladie otázky:
- Kedy ste už túto pieseň spievali?
- Kedy je vhodné spievať túto pieseň? – na Turíce, pri prosbe o dary Ducha Svätého, na začiatku školského roka, pred učením, pred písomkou a pod.
- Koho prosíme v tejto piesni?
- O čo prosíme v tejto piesni?

      Formácia a prehĺbenie obsahu

- Kto je darcom rôznych jazykov, kto dal ľuďom tento dar?
- Načo im bol tento dar?
- Aké dary potrebujeme my?
- Kedy ich potrebujeme?
- Akými jazykmi môže k nám hovoriť Duch Svätý? – pre nás môže byť cudzí jazyk práve to, čo nepočúvneme. Stáva sa, že ak nám mamka alebo ocko povie, aby sme niečo urobili a my to neurobíme, položí nám otázku: Nerozumel si? A naozaj, vtedy pochopíme, že asi sme nerozumeli, ak to nechceme urobiť a pritom oni nám chcú dobre. Teda vidíme, že často najmenej zrozumiteľným jazykom je i náš materinský jazyk. Mali by sme preto každý deň prosiť Ducha Svätého takto: Duchu Svätý, pomôž mi, aby som porozumel a pochopil, čo mi hovoríš hlavne cez ľudí, ktorí ma majú radi a ktorí mi chcú dobre. Prípadne učiteľ môže poprosiť žiakov, ako by ináč prosili o dary (takýmto prehĺbením obsahu sa vyhneme tomu, aby žiaci prosili iba o hmotné dary).

      Práca s obrázkom

      Deti dostanú obrázok, ktorý budú maľovať. Katechéta ich upozorní, že pestrosť darov je tak rôzna, že bez ohľadu na to, ako v skutočnosti maľujeme tváre a oblečenie, majú vymaľovať čo najpestrejšie postavy a plamienky, aby sa týmto obrázkom znázornilo to, že ľudia si porozumeli a prijali dary Ducha Svätého. Oni tieto dary prijali, nenechali si ich pre seba, ale ich využívali pre dobro ostatných. A my to vyjadríme pestrosťou farieb.
Počas práce môže znieť tichá hudba.

      ZÁVER

      Po ukončení práce môžu pod obrázok dopísať, ako sa volá jazyk, ktorému všetci ľudia rozumejú (Je to jazyk lásky). Stretnutie možno ukončiť spoločnou prosbou o dar lásky, odpustenia, úprimnosti a radosti.


Spracovala: Klára Soľanová
Použité zdroje:
http://biblequestion.wordpress.com/2011/05/06/speaking-gods-message/
www.gratismalvorlagen.com
Katechéza: Duch Svätý, autorka : Dorota Szlendak, in Katecheta num. 5/2013, wyd. Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu
pict_20150112102241kp5.jpg
 
Počet zobrazení: 2933x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2022   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT