new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1664035
dnes :: 53     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1014     mesiac :: 4522
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Pondelok 15. Augusta 2022 :: Meniny má Marcela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na cezročné obdobie
[späť]

Katechéza: „Srdce Ježišovo plné dobroty a lásky“

Publikované :: 2015-01-12 10:18:51
Z príležitosti blížiacej sa slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho vám dávame do pozornosti príležitostnú katechézu pre II. stupeň ZŠ a SŠ.

      CIELE

KC: Zdôvodniť úctu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pochopiť prebodnuté Srdce Ježiša na kríži ako prejav nesmiernej Božej lásky pre všetkých ľudí.

AC: V skutkoch Ježiša Krista vnímať jeho túžbu po našej spáse. Ďakovať v modlitbe za Božiu lásku. Formovanie postoja vďaky za vykúpenie. Vyjadriť postoj úcty a lásky k Srdcu Ježišovmu. Vnímať duchovné bohatstvo litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

PMC: Formovať premenu svojho srdca podľa vzoru Ježišovho Srdca v súvislosti s prípravou na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a mesiacom jún, ktorý je zasvätený tejto úcte.
Metódy: brainstorming, rozhovor, analýza textu, práca v skupine, výklad, modlitba.

Pomôcky: Sväté písmo, text „List od Boha“, biblické texty pre prácu v skupinách, obraz Božského Srdca Ježišovho.

      ÚVOD

Motivácia

Do stredu tabule učiteľ napíše slovo: „srdce“, úlohou študentov je dopísať na tabuľu všetko, čo im napadne v spojení s týmto slovom. Môžu sa objaviť slová ako láska, priateľstvo, dobrota, obeta, bolesť...
Učiteľ môže dopísať výrok o srdci: Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nie vždy rozumie. (Blaise Pascal).
Pomocou vyjadrení študentov prichádzame k základnej téme. Napísané slová nám ukazujú spojenie so srdcom človeka. V živote je to tak, že často je to srdce, ktoré nám pomáha pri rozhodovaní v najdôležitejších rozhodnutiach. Dnes si povieme o Srdci, ktoré vo svojich rozhodnutiach je spoľahlivé, nekonečne miluje, je podporou pre všetkých unavených životom, výzvou pre ľudí s citlivým a otvoreným srdcom. Je ideálom, predmetom túžob skrytých v hĺbke srdca.

      HLAVNÁ ČASŤ


1. Obraz Božského Srdca Ježišovho

Na tabuľu, alebo iné viditeľné miesto učiteľ umiestni obraz Božského Srdca Ježišovho s textom: „To je srdce, ktoré miluje ľudí...“
Na obraze je Ježiš, ktorého srdce je ovinuté tŕňovou korunou. Ježiš bol korunovaný takou korunou a na kríži mu vojak prebil kopijou bok. Z tohto srdca sa vylialo odpustenie, láska.

2. Posolstvo Božieho slova

Jeden zo študentov prečíta zo Svätého písma: Jn 3, 16 – 17.

3. Práca v skupinách

Rozdáme študentom biblické texty, na základe ktorých zistia charakteristiky Božského Srdca.
Skupina 1 - Mt 11,25-29
Skupina 2 - Ž 103,8-12
Skupina 3 - Jn 19,33-35
Skupina 4 - Iz 49,14-16
Skupina 5 - Jn 15,13-15
Skupina 6 - Gal 4, 6 - 7
Na tabuľu učiteľ nakreslí srdce. Postupne k nakreslenému srdcu na tabuli študenti napíšu zistené charakteristiky. Spoznali sme znaky Božského Srdca Ježišovho, ale aké je naše srdce. Môžem povedať, že má moje srdce aspoň jeden z týchto znakov? Ako sa starám o to, aby moje srdce bolo čo najkrajšie?

4. Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu


Úcta k Ježišovmu Srdcu vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži a z úcty k Eucharistii. Základy tejto úcty sú vo Svätom písme: „Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda“ (Jn 9,34). Veriaci si od počiatku uctievali Kristovu ľudskú prirodzenosť a najmä jeho rany, znaky utrpenia za našu spásu. Osobnosťou, ktorá sa pričinila na rozšírenie úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, bola svätá Margita Mária Alacoque. Táto sestra z rehole Navštívenia Panny Márie mala v rokoch 1673-1675 osobitné zjavenie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pre celú Cirkev ustanovil pápež Pius IX. roku 1856. Pápež Lev XIII. schválil litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Prvý kostol na počesť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho postavili v Brazílii v Cuaraoaru roku 1585. Aj u nás sú kostoly zasvätené Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Na mnohých miestach bývajú púte alebo osobitné slávnosti na počesť Božského Srdca, ako v Trnave, Ružomberku, v Hronskom Beňadiku, v Tesárskych Mlyňanoch. Lev XIII. zasvätil celý svet Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pápež Sv. Pius X. nariadil, aby na sviatok Najsvätejšieho Srdca bola vystavená Oltárna sviatosť a vykonalo sa zasvätenie k Srdcu Ježišovmu. Základom úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu je Božia láska voči nám. Na prvé piatky mesiacov sa konajú verejné pobožnosti na odčinenie urážok ľudí spáchaných voči Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. (Zdroj: Vincent Malý: Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.)

5. Formovanie


Študenti dostanú „list“ Božského Srdca. Ich úlohou je prečítať tento list a reagovať na neho v piatich vetách. (Počas práce môže znieť pokojná hudba.)
„Miloval som ťa večnou láskou. Pokropil som ťa čistou vodou, aby si sa stal čistým. Dám ti nové srdce a nového ducha, zoberiem ti srdce z kameňa a dám ti srdce z mäsa, budeš mojím ľudom a ja budem tvojím Bohom. Ale prečo sužujú zlé myšlienky tvoje srdce? Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Kde je teraz tvoje srdce?“
     
ZÁVER


Možno vyjadriť akt obetovania sa Božskému Srdcu Ježišovmu, keď niekto zo študentov prečíta ako modlitbu svoju reakciu na list.


Spracovala: Jana Pojezdalová
pict_20150112101616twe.jpg
 
Počet zobrazení: 2122x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2022   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT