new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1664037
dnes :: 55     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1016     mesiac :: 4524
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Pondelok 15. Augusta 2022 :: Meniny má Marcela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na cezročné obdobie
[späť]

Božia vôľa pre môj život /katechéza/

Publikované :: 2015-01-12 10:01:49
V rámci katechézy farského spoločenstva vám na mesiac október ponúkame Lectio divina Lk 1,26-38. Cieľom katechézy je oboznámiť sa s posolstvom biblického textu o Božom zámere s Božou Matkou a ľudstvom ako takým, prežívať chvíle rozhodovania s Pannou Máriou a tiež chvíle rozhodovania, nasledovania Boha v mojom živote. Pomocou čítania, rozboru a meditácie evanjeliového textu (Lk 1,26-38) prežiť dôverný vzťah viery ku Kristovi, jeho Matke a cirkevnému spoločenstvu.

Téma: Božia vôľa pre môj život
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ a starší
Ciele katechézy:
Kongnitívny cieľ: Oboznámiť sa s posolstvom biblického textu o Božom zámere s Božou Matkou a ľudstvom ako takým. Oceniť význam Máriinho „Amen“.
Afektívny: Prežívať chvíle rozhodovania s Pannou Máriou. Prežívať chvíle rozhodovania, nasledovania Boha v mojom osobnom živote.
Psychomotorický cieľ: Pomocou čítania, rozboru a meditácie evanjeliového textu (Lk 1,26-38) prežiť dôverný vzťah viery ku Kristovi, jeho Matke a cirkevnému spoločenstvu.

Obsahová línia /model/: kerygmatický

Metódy: Lectio divina, slávnosť Sv. písma, brainstorming
Pomôcky: exemplár Svätého písma, papier s nakreslenými schodmi (vystrihnuté schody, alebo rebrík), nastrihané farebné obdĺžniky (ktoré sa budú priliepať na schody, alebo rebrík), lepiaca hmota, svieca.

Úvod
Privítanie, krátka modlitba.

1. Lekcia – čítanie evanjeliového textu (môže sa prečítať dva krát)
Cieľom tejto etapy je priblížiť inšpirujúci text – Lk 1,26-38

2. Meditácia
Cieľom tejto etapy je vysvetliť evanjeliový text a priblížiť jeho zásadné myšlienky.

Katechéta podáva výklad prečítaného evanjeliového textu:

Evanjelista sv. Lukáš opisuje udalosť, ako Boh posiela anjela Gabriela do galilejskeho kraja, mesta, ktoré sa volá Nazaret. Posol je poslaný k panne, ktorá je zasnúbená s mužom z rodu Dávidovho – k Jozefovi. Meno panny je Mária.
Anjel pozdravil Máriu: „Zdravas“, čo doslovne znamená „raduj sa.“ Boží posol hovorí o Márii, že je plná milosti, a že je s ňou Pán.
Nasleduje dialóg medzi anjelom a Pannou Máriou. Anjel ubezpečuje Máriu, že sa nemusí báť, lebo našla milosť u Boha. Oznámil jej, že počne a porodí syna, ktorému má dať meno Ježiš. Ježiš bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Ubezpečil ju, že Pán, Boh mu dá trón jeho otca Dávida, a že bude naveky kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.
Máriina odpoveď bola plná pochýb: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
Anjel jej povedal, že Duch Svätý zostúpi na ňu a Božia moc ju zatieni. A preto sa dieťa bude volať svätým, lebo to bude Boží Syn.
Záverečná Máriina odpoveď bola jasná. Mária samu seba nazýva služobnicou Pána a súhlasí so slovami Božieho posla. Anjel následne od nej odchádza.

Stretávame sa v mesiaci október, v ktorom špeciálnu pozornosť obraciame na Pannu Máriu. Boh si ju vyvolil za matku Jeho Syna. Panna Mária svojou odovzdanosťou do Božej vôle získala korunu večnej slávy vo večnosti. Boh si ju vybral pre jeden z najdôležitejších činov poslušnosti, aký kedy od niekoho požadoval. Mária so svojím príbehom o tehotenstve z Ducha Svätého riskovala, že ju ľudia budú považovať za blázna. Predsa však nehľadiac na riziko, povedala, že súhlasí. V tej chvíli ešte nevedela, aké obrovské požehnanie príjme. Vedela len, že ju Boh žiada, aby mu slúžila, a ona ochotne súhlasila.

Požehnanie, ktoré Boh dal Márii – česť byť matkou Mesiáša – jej malo priniesť mnoho bolestí. Jej rovesníci sa jej budú posmievať, jej snúbenec ju takmer opustí, jej Syn bude zavrhnutý a popravený. Avšak v jej Synovi príde jediná nádej pre svet, a preto ďalšie generácie budú ospevovať Máriu ako „požehnanú medzi ženami“. Jej odovzdanosť do Božej vôle viedla k našej záchrane.

3. Aplikácia

Katechéta rozdelí účastníkov katechézy do skupín (po štyroch) a požiada ich, aby hľadali dôležité momenty evanjeliového posolstva v rozhovore anjela Gabriela s Pannou Máriou. (predpokladá sa dostatočný počet textov daného úryvku Božieho slova pre každého účastníka)

Každý z nás by si mal uvedomiť, že evanjeliový text nad ktorým uvažujeme obsahuje pravdu, ktorá má hodnotu a je aktuálnym posolstvom aj v našej dobe. Nasledujúce otázky nám môžu pomôcť toto posolstvo prijať a osvojiť si ho:

-    Vymenuj minimálne štyri vlastnosti Panny Márie, pre ktoré si ju Boh vyvolil za matku svojho Syna. (odovzdanosť, poslušnosť, dôvera, pokora, láskavosť – dobrota..)
-    Čo znamenala Božia vôľa pre Pannu Máriu a jej život? (bolesť i radosť, spásu celému ľudstvu)
-    Aká je Božia vôľa pre môj život?  / a) všeobecná - 1 Sol 4,3 – Božie posvätenie, život v Božej blízkosti a v požehnaní b) konkrétna – zasvätený život v kňazstve, reholi, v manželstve alebo bez životného partnera.

Metódou brainstorming odpovedajú prítomní na podložené otázky. Na prichystaný papier s nakreslenými schodmi (alebo rebríkom) účastníci naliepajú vlastnosti Panny Márie z prvej otázky. Schody, alebo rebrík symbolizujú správnu cestu – smer k Bohu, do Božieho kráľovstva.
S vhodným komentárom katechéta upriami pozornosť na Božiu vôľu, ktorá je Božie posvätenie pre náš život - 1Sol 4,3 (život v Božom kráľovstve už tu na zemi) a po smrti v nebeskom kráľovstve.
Postupne účastníci prichádzajú a do pripravených schodov, alebo rebríka priliepajú vlastnosti Panny Márie, pre ktoré si ju Pán Boh vyvolil za matku Jeho Syna. Je vhodné upozorniť účastníkov, že dané vlastnosti pomôžu na ceste k Bohu aj nám.

4. Modlitba 

Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme.

5. Kontemplácia

Tu sa odporúča zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Je zhrnutím všetkých doterajších etáp. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu (posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje do nového konania v súlade s Božou vôľou.

Záver

Na záver stretnutia katechéta /kňaz/ poukáže na význam odovzdanosti, poslušnosti a dôvery v živote Panny Márie a rovnako i v našom živote. Povzbudí prítomných k hľadaniu a prijatiu Božej vôle pre náš život a na konkrétne možnosti apoštolátu vo farskom spoločenstve.

Môže nasledovať pieseň.


Spracoval Marián Majzel
pict_20150112100534hlu.jpg
 
Počet zobrazení: 1515x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2022   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT