new_web.png
 
DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1664045
dnes :: 63     online :: 1
za posledný
týždeň :: 1024     mesiac :: 4532
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Pondelok 15. Augusta 2022 :: Meniny má Marcela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Veni Sancte a celodiecézny katechetický deň 2020
Publikované :: 2020-08-13 11:48:29
Pozývame vás na Slávnosť Veni Sancte na začiatok školského roka 2020/20201 a... [zobraziť viac]
Katechetické ozveny 4 - 2019/2020
Publikované :: 2020-05-29 17:20:17
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého ponúkame nové číslo... [zobraziť viac]
AKTUÁLNA PONUKA METODICKÝCH POMÔCOK 2020
Publikované :: 2020-05-27 11:31:48
Pomôcky a literatúra, ktoré sa vám môžu zísť. Môžete si ich objednať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na cezročné obdobie
[späť]

Kvíz o Panne Márii

Publikované :: 2015-01-12 09:42:13
Jednou z foriem aktivizácie, motivácie a vzbudenia záujmu o tému sú súťažné testy a kvízy. V súvislosti s nastávajúcim mesiacom október, ktorý je venovaný úcte Kráľovnej ruženca, ponúkame námet na kvíz. Zrealizovať ho možno v rámci prehlbujúcich tém
v rôznych ročníkoch.

l. Čo odpovedala Panna Mária anjelovi, keď jej zvestoval, že sa stane Matkou Božou?
(Hľa, služobnica Pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova)
2. Vymenuj tri mariánske pútnicke miesta na Slovensku
(Levoča, Šaštín, St. Hory, Nitra, Marianka....)
3. Vymenuj tri svetové pútnické miesta
(Fatima, Lurdy, Čenstochova ....)
4. Ktoré mesiace sú zasvätené Panna Márii?
(máj, október )
5. Ako sa volal človek, ktorý prorokoval Panne Márii, že jej dušu prenikne meč bolesti?
(Simeon )
6. Ktorými slovami privítala Alžbeta Pannu Máriu, keď ju prišla navštíviť?
(Požehnaná si medzi ženami, ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne?)
7. Ako spoznala Alžbeta, že k nej prichádza Matka jej Pána?
(nemluvniatko podskočilo v jej živote a naplnil ju Duch Svätý)
8. Čo odpovedal Ježiš Márii na výčitku, keď ho našla v chráme?
(Prečo ste ma hľadali, či ste nevedeli, že mám byť v dome svojho Otca?)
9. Komu Pán Ježiš z kríža odporučil svoju Matku a ktorými slovami?
(apoštolovi sv. Jánovi - Hľa, tvoja matka.)
10. Vymenuj päť tajomstiev ruženca svetla.
(Ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
Ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
Ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
Ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.)
11. Vysvetli, aký je rozdiel medzi: počatím Panny Márie z Ducha Svätého a Nepoškvrneným
počatím Panny Márie?
(v prvom prípade Panna Mária počala Božieho Syna z Ducha Svätého, v druhom prí
pade Panna Mária bola počatá bez dedičného hriechu)
12. Ako sa volali rodičia Panny Márie?
(Joachim a Anna)
13. Z akého rodu pochádzala Panna Mária?
(z Dávidovho rodu)
14. Komu sa zjavila Panna Mária vo Fatime?
(Lucii, Františkovi, Hyacinte)
15. Komu sa zjavila Panna Mária v Lurdoch?
(Bernardete)
16. Čo je Magnifikat a aké znenie má prvý verš?
(Je to chválospev a prvý verš je: Velebí duša moja Pána ....)
17. Kde bola Panna Mária pri zoslaní Ducha Svätého?
(vo večeradle)
18. Čo vieme o smrti Panny Márie?
(bola vzatá do neba aj s telom)


Kvíz o ruženci

1. Čo je to „svätý ružence? a/ knižka
b/ modlitba
c/ náhrdelník
2. Aký ruženec poznáš? a/ veselý a smutný, detský
b/ radostný, bolestný, slávnostný, svetla.
c/ malý, veľký, pre dospelých
3. Koľko desiatkov má ruženec? a/ 5
b/ 10
c/ 20
4. Na čom sa modlí ruženec? a/ na ruženci
b/ na korálkach
c/ na kamienkoch
5. Čo vyjadruje radostný ruženec? a/ ako sa anjeli v nebi zabávajú
b/ radosti Panny Márie v súvislosti s narodením
Pána Ježiša
c/ radosť detí z prázdnin
6. Čo vyjadruje bolestný ruženec? a/ bolesť nad nevyliečiteľnými chorobami
b/ smútok Pána Boha nad tým, akí sme zlí
c/ utrpenie, umučenie a smrť Pána Ježiša
7. Čo vyjadruje ruženec svetla? a/ udalosti počas Ježišovho verejného účinkovania
b/ nebeské svetlo
c/ večné svetlo pri bohostánku
8. Čo vyjadruje slávnostný ruženec? a/ slávenie nedele
b/ udalosti od zmŕtvychvstania Pána Ježiša
c/ slávnosť v ružencovom spoločenstve
7. Kedy vznikol ruženec? a/ začiatky siahajú až do 12 storočia
b/ pred 10 rokmi
c/ v lete, keď rozkvitli ruže
8. Ktorá modlitba sa v ňom opakuje a/ Zdravas....
b/ Verím....
c/ Baránok Boží...
9. Kto prvýkrát oslovil Máriu: Zdravas Mária, Pán s tebou?
a/ anjel Gabriel
b/ izraelské deti
c/ nábožné ženy
10. Ako sa začína modlitba ruženca? a/ modlitbou Otče náš...
b/ modlitbou Pod Tvoju ochranu...
c/ prežehnaním a modlitbou Verím v Boha
11. Kedy slávime sviatok Ružencovej
Panny Márie? a/ v máji
b/ v októbri
c/ v decembri


Spracovala: Božena Nemčíková
 
Počet zobrazení: 1811x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2022   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT