DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1473448
dnes :: 487     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4246     mesiac :: 20348
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Sobota 22. Februára 2020 :: Meniny má Etela
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na Pôst a Veľkú noc
[späť]

Sviatosť zmierenia - najlepšia príprava na Veľkú noc /katechéza/

Publikované :: 2015-01-09 14:46:25
Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby sa človek zmieril s Bohom, aby mu boli odpustené hriechy. Ponúkame vám katechézu, ktorej cieľom je uvedomiť si potrebu prijatia sviatosti na uzdravenie duše od hriechov.

Ciele -
Kognitívny:
Charakterizovať sviatosti uzdravenia. Spoznať udalosti prvého pádu a jeho následky na ľudstvo. Definovať sviatosť zmierenia ako dar pre uzdravenie duše. Charakterizovať jednotlivé časti sviatosti zmierenia. Vysvetliť potrebu prijatia sviatosti zmierenia. Definovať pojem hriechu.
Afektívny: Uvedomiť si potrebu prijatia sviatosti na uzdravenie duše od hriechov. Oceniť Božiu lásku a starostlivosť o človeka, ktorý zlyhal. Pestovať postoje odporu voči hriechu, vyhýbať sa príležitostiam k hriechu.
Psychomotorický: Formovať návyk pravidelného (mesačného) pristupovania k sviatosti zmierenia. Naučiť sa jednu formu ľútosti.

Pomôcky: Youcat, Sväté písmo, kartičky, nápisy, písacie pomôcky.
Metódy: motivačný rozhovor, brainstorming, práca s biblickým textom, práca so Svätým
písmom, práca s Youcatom, diskusia, výklad, rozhovor, uvažovanie, písanie, modlitba
Stratégia: kombinovaná
Vek: žiaci sekundárneho vzdelávania

      ÚVOD

      Motivačný rozhovor:

      Po privítaní žiakov a modlitbe začne učiteľ rozhovor so žiakmi na tému: Ako môže človek ochorieť? Iste každý z vás bol už niekedy chorý, má skúsenosť s chorobou a bolesťou.

• Ako môže človek ochorieť? (žiaci menujú choroby)
• Ak ste boli chorí, čo vás bolelo? (hlava, zuby, ruka, žalúdok, duševné choroby, depresie a iné)
• Ako ste sa pritom cítili (osamotení, smutní, zronení)
• Pomohli ste si sami alebo ste potrebovali pomoc lekára? (stanoviť diagnózu, predpísať lieky, urobiť operačný zákrok, dôležitá je prevencia)
• Bolelo vás telo. Ale kedy môže ochorieť aj duša?

      Práca s biblickým textom:
Učiteľ vyzve jedného žiaka, aby prečítal citáty z Youcatu, iný žiak citáty napísané na kartičkách pripevní na tabuľu.

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
Mk 2, 17 (Youcat, str. 132)

Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
Lk 19, 10 (Youcat, str. 132)

Diskusia:
• Ako súvisia tieto citáty s našim úvodným rozhovorom?
• O čom hovoria tieto citáty? (o zachraňujúcej Božej láske, o láske k hriešnikovi)
• O akých stratách a chorobách hovoria citáty? (o strate milosti, o hriechu, o chorobe duše)
• Čo sa môže stratiť? (podľa Svätého písma: vec - drachma, zviera - ovečka, ale aj človek - márnotratný syn).
• Kedy je chorá duša? (keď človek žije v hriechu, keď nedokáže milovať, robiť dobro)

Učiteľ vyzve žiakov, aby povedali nejaký príklad prejavov chorej duše:
- chlapci, ktorí sa pobijú,
- dievčatá, ktoré ohovárajú a závidia si,
- rodičia, ktorí sa nestarajú o svoje deti,
- tí, ktorí kradnú, teroristi, ľudia, ktorí ponúkajú drogy,
- tí, ktorí hrešia slovom, vyjadrujú sa vulgárne,
- ženy a dievčatá, ktoré nemajú v úcte svoje vlastné telo,
- tí všetci majú chorú dušu, srdce (nie sval).

Na chorobu duše nestačia lieky (novalgin, paralen od bolesti).
Potrebujeme uzdravenie od božského lekára a ním je Ježiš. Lekár sa stará o choré telo človeka. Božský lekár Ježiš sa stará o chorú dušu aj o to, ako predchádzať ochoreniu duše, ako získať imunitu a odpor voči hriechu.
Učiteľ vyzve žiakov, aby povedali príklady našej účasti na Božej starostlivosti:
- účasťou na svätej omši, modlitbou,
- čítaním Svätého písma, čítaním životopisov svätých,
- spytovaním svedomia a štúdiom.
Ak správne využívame tieto prostriedky, stávame sa odolnejší voči hriechu.

      HLAVNÁ ČASŤ

      Výklad:

      Učiteľ položí otázku: Čo robiť, ak napriek tomu človek predsa upadne do hriechu? Prečo človek upadne do hriechu, ochorie, trpí, prečo robí zle? Sväté písmo v knihe Genezis (Gn 1, 1-31) vždy na konci po stvoriteľskom akte uvádza: „Boh videl, že je to dobré.“ A ďalej „Boh videl, že je to veľmi dobré“. Kde a kedy sa to pokazilo? Odpoveď budeme hľadať vo Svätom písme.

      Práca so Svätým písmom (Gn 3, 1-24)
      Žiak na pokyn učiteľa napíše na tabuľu súradnice biblického textu a pripevní obraz Adama a Evy. Žiaci si daný text vyhľadajú vo Svätom písme. Možnosti je viac, záleží od okolností. Prvá možnosť je, že jeden žiak číta nahlas, ostatní sledujú text a počúvajú.
Iná možnosť: pretože text je dlhý, viacerí žiaci ho čítajú po odstavcoch. Po prečítaní text rozoberieme.

      Pomocné otázky:

• Čo urobil had?
• Čo urobili prví ľudia Adam a Eva?
• Prečo stratili dobro a dary, ktoré vlastnili od Boha?
• Čo symbolizuje záhrada?
• Čo symbolizuje had?
• Koho Boh potrestal a ako?
• Môže človek získať znova priateľstvo s Bohom?
• Môže sa vrátiť do „záhrady“?
• Môže ostať naveky vyhnancom?
• Máme nádej a možnosť zmeniť sa, obrátiť sa, keď sme urobili niečo zlé?
• Aké následky ostali v našej duši a našom tele?
• Máme nádej znovu patriť Bohu?

      Zhrnutie:

V biblických textoch o páde človeka je aj prísľub Mesiáša – Ježiša, Vykupiteľa. Skrze jeho obetu sme neustále Bohom pozývaní k návratu: získať späť stratený raj a priateľstvo s ním. Anjeli túto možnosť nedostali. My ľudia áno. Máme túto možnosť vo sviatosti zmierenia. Sviatosť zmierenia je prejavom nekonečnej Božej lásky k človeku. Je obrovským darom ukrižovaného Krista, ktorý nám umožňuje návrat do Božieho náručia, je pre nás veľkou nádejou.
(Úloha pre žiakov – kto prvý nájde tento text zdvihne ruku, text prečíta nahlas – verš 15.)

      Porovnanie:
Učiteľ môže využiť porovnanie:

1. postavenie človeka pred Bohom v nádeji, ktorú mu dáva.
2. postavenie Sizyfa k starovekým bohom a jeho beznádej (Gréci poznajú príbeh o zúfalej
beznádeji Sizyfa, ktorého bohovia potrestali: musel naveky do vrchu tlačiť pred sebou
obrovský balvan. Keď bol hore, balvan sa zrútil a on začínal odznova. Inú možnosť nemal.)

      Ježišove postoje:

      Učiteľ poukáže na to, že Ježiš počas svojho života liečil a uzdravoval (môže použiť obrazový materiál) a vyzve žiakov, aby uviedli príklady uzdravenia zo Svätého písma (slepec, chromý, ochrnutý, posadnutý chlapec).

• Keď Ježiš žil na našej zemi, uzdravoval ľudí: telo, ale aj dušu. Odpúšťal hriechy (žena – hriešnica; ochrnutý, ktorého spustili priatelia cez strechu domu do miestnosti, v ktorej bol Pán Ježiš.)
• Uzdravuje Ježiš chorých aj dnes? Ako? Počuli ste o nejakom uzdravení?
• Potrebujú ľudia dnešnej doby uzdravenie od Ježiša?
• Ježiš chce aj dnes odpúšťať, liečiť a uzdravovať. Ježiš ide v ústrety človeku vždy, zvlášť vo chvíľach, keď zlyhal a kráčal po nesprávnej ceste. Ježiš privádza hriešnika späť k Otcovi. Kristova láska hľadá stratených a uzdravuje chorých: o tom hovoria citáty, ktoré máme na tabuli. Boh - láska hľadá človeka, ktorý sa vzďaľuje od neho. Vo svojom hľadaní sa nevzdáva, je neúnavný, verný. Ako to robí dnes?
• Cez sviatosti uzdravenia, zvlášť vo sviatosti zmierenia, ktorá je najúčinnejším liekom na uzdravenie duše. V nej nás Boh oslobodzuje od hriechu a posilňuje v telesnej a duševnej slabosti, dáva nám silu začať odznova. (Učiteľ môže so žiakmi zopakovať 7 sviatosti.)
V evanjeliových podobenstvách máme príklad ženy, ktorá stratila drachmu a keď ju našla, zaradovala sa. Pastier, ktorý stratil svoju ovečku a potom ju našiel, vzal ju na svoje ramená, zaradoval sa. Ježiš je plný radosti, keď sa vráti hriešnik, keď je znovu nájdené to, čo bolo stratené. Spoločenstvo Cirkvi, do ktorej patríme, teda aj my sa máme tešiť zo svojho návratu k Bohu, z návratu iných, z odpustenia vo sviatosti zmierenia.

      Brainstorming:

      Určite každý žiak už má svoju skúsenosť so sviatosťou zmierenia. Učiteľ vyzve žiakov, aby po jednom prichádzali k tabuli a v tichosti napísali, čo vedia o sviatosti zmierenia. Po určitom čase, učiteľ krátko zhodnotí to, čo žiaci napísali a navrhne ďalšiu činnosť, ktorou je porovnať svoje odpovede s Youcatom.

      Práca s Youcatom v skupinách:

      Učiteľ ukáže Youcat a rozdelí žiakov do piatich skupín. Každá skupina si vyberie kartičku, na nej je napísaný bod, ktorým sa bude skupina zaoberať.
Úlohy:

• daný text vyhľadať v Youcate,
• pozorne ho prečítať,
• zistiť, čo hovorí o sviatosti zmierenia,
• obsah textu krátko predstaviť ostatným.

Skupina / Youcat / Obsah

1. str. 133/225, 226 názvy sviatosti a dôvody potreby sviatosti
2. str. 134/227 ustanovenie sviatosti zmierenia
3. str. 135/228 kto môže odpúšťať hriechy
4. str. 135/229, 230 ľútosť a pokánie
5. str. 137/231, 232 podstatné prvky a jednotlivé časti sviatosti

      Vysvetlenie jednotlivých častí - postup prípravy na sv. spoveď

      Učiteľ vyzve žiakov, aby si sadli do kruhu. Na zem do stredu položí nápis: Sviatosť zmierenia. Žiakom zdôrazní, čo je potrebné urobiť pred prijatím sviatosti, počas nej a po jej prijatí, aby si vykonali dobrú sv. spoveď, aby dosiahli Božie odpustenie. Počas výkladu učiteľ vyzve niektorých žiakov, aby na pripravený výkres napísali názvy jednotlivých častí a priebežne ukladali do stredu, k názvu. Po ukončení tejto časti, rôznymi obmenami práce s nimi prevedie opakovanie.

      SVIATOSŤ ZMIERENIA

Pred sviatosťou Počas sviatosti Po prijatí sviatosti
1. modlitba k Duchu Svätému
2. spytovanie svedomia
3. ľútosť
4. predsavzatie
5. vyznanie hriechov
6. rozhrešenie
7. zadosťučinenie, poďakovanie za milosť

1. Modlitba k Duchu Svätému – dáva nám silu spomenúť si na všetko, čo nebolo v súlade s Božou vôľou a všetko úprimne vyznať a oľutovať.
2. Spytovať si svedomie – znamená spoznať svoju vinu, hľadať a premýšľať nad tým, čo nebolo správne, čím som sa previnil, čo som mal urobiť a neurobil som, čo som mohol urobiť lepšie.
Poznáme rôzne spovedné zrkadlá: pre deti, pre nedospelých, pre dospelých, podľa desatora, podľa príkazu lásky a iné (ukážeme príklady v modlitebnej knižke alebo iné).
3. Ľútosť – bolesť mojej duše, mrzí ma to, trápi, túžim to napraviť. Ľútosť môže byť:
Dokonalá: previnil som sa proti láske, pokazil vzťah – motiváciou je láska.
Nedokonalá: mám strach z následkov, z pekla, z trestu – motiváciou je strach.
4. Predsavzatie – rozhodnutie byť lepší, vyhnúť sa príležitostiam k hriechu, nekonať hriešne,
dávať si lepší pozor.
5. Vyznanie hriechov – povedať všetky svoje previnenia v spovedi kňazovi, ktorý zastupuje
Pána Ježiša. Úprimne a úplne vyznať to, čo bolo zle, nezamlčať vedome vážne priestupky, nezatajiť. Hovoriť jasne, pravdivo a zrozumiteľne.
6. Rozhrešenie – radostný okamih stretnutia s Bohom vo sviatosti zmierenia, keď Boh hovorí človeku prostredníctvom kňaza: Odpúšťajú sa ti hriechy... Od Boha, službou kňaza dostávame sviatostné odpustenie hriechov, skrze smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Je to úžasný Boží dar.
7. Zadosťučinenie – skutok pokánia, ktorý uloží kňaz. Môže to byť modlitba alebo konkrétny
skutok lásky, aby sa napravilo to, čo sme pokazili.
8. Poďakovanie – za milosť odpustenia a uzdravenia. Prežívanie radosti z chvíle, že s milosťou Božou možno znova začať bez hriechu.

      Zhrnutie:

      Sviatostné zmierenie službou Cirkvi je vrcholom zmierenia človeka s Bohom.
Cirkevné prikázania nás vyzývajú aspoň raz v roku, vo ceľkonočnom čase sa vyspovedať a prijať Oltárnu sviatosť. Cirkev stanovila minimum. Najlepšie je ísť na svätú spoveď po tom, čo upadneme do ťažkého hriechu. Nie vždy je to možné. Užitočné a vhodné je spovedať sa pravidelne, každý mesiac. Učiteľ žiakom predstaví možnosť „deviatich prvých piatkov“ a pravidelné večerné spytovanie svedomia. Povzbudí poukázaním na to, že sa staráme i o domácnosť a robíme poriadok aspoň každý týždeň a bežný poriadok robíme každý deň (odložíme si za sebou svoje veci a pod.). A podobne aj v našej duše máme mať poriadok a máme sa o ňu starať. Svätý Otec František nás povzbudzuje slovami: „Keď sa spovedáme, Boh nás objíma“.

(Tu možno stretnutie ukončiť alebo pokračovať na ďalšom stretnutí náukou o hriechu.)


Spracovala: Božena Nemčíková
pict_20150109144607t8j.jpg
 
Počet zobrazení: 2183x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT