DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1475438
dnes :: 206     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4492     mesiac :: 20173
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Utorok 25. Februára 2020 :: Meniny má Frederik
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Je tu nové číslo Katechetických ozvien
Publikované :: 2020-02-21 08:14:59
V treťom čísle Katechetických ozvien 2019/20 vám prinášame informácie o dianí v... [zobraziť viac]
Pomôcka na Pôst 2020 - nový 3D kríž
Publikované :: 2020-02-14 14:49:57
Toto robte na moju pamiatku Pôst 2020 Počas Pôstneho obdobia ponúkame... [zobraziť viac]
NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe
Publikované :: 2020-02-03 14:21:48
2. katechéza na Rok Božieho slova Ciele kognitívny: - charakterizovať... [zobraziť viac]
 
-|- Rok Božieho slova
[späť]

NÁDYCH A VÝDYCH... alebo o kresťanskej modlitbe

Publikované :: 2020-02-03 14:21:48

2. katechéza na Rok Božieho slova   

Ciele   

 kognitívny:   
- charakterizovať rôzne typy modlitieb na základe textov Youcatu (b. 484, 485, 486-487, 488, 489)   
- definovať pojem modlitby a jej druhov – prosebnej, odprosujúcej, chvály, vďaky
- vysvetliť význam požehnania, klaňania sa a bohoslužby
- naformulovať svoju vlastnú modlitbu
- poznať texty Svätého písma, ktoré hovoria o dobrej modlitbe
afektívny:   
- oceniť hodnotu modlitby a jej jednotlivých druhov
psychomotorický:   
- orientovať sa vo Svätom písme ako prameni rôznych modlitieb

Vyučovacie metódy: dynamika v rámci motivácie, práca s textom Mt 6,5-8, skupinová práca, analýza textov Youcat, prednáška 

Pomôcky: švihadlo, text Svätého písma, stolička, väčšie listy papiera

Stratégia: kombinovaná

ÚVOD
1. Modlitba   
Pane Ježišu, ďakujeme, že sa môžeme stretnúť. Ďakujeme za každého z nás. Ďakujeme, že máš záujem o každého z nás. Zošli svojho Ducha, aby bol tvorcom tohto času a aby sme boli otvorení na tvoj príchod. Sláva Otcu...

2. Motivácia a oznámenie témy   
Učiteľ rozdelí žiakov na dve skupiny tak, ako sedia.
Prvá dynamika: Požiada ich, aby sa na znak jeho zdvihnutej ruky nadýchli. Keď ruku dá dole, majú vydýchnuť. Túto dynamiku opakuje niekoľkokrát.
Potom ich vyzve, aby skupina po jeho ľavej strane iba vdychovala a skupina po jeho pravej ruke iba vydychovala. Po chvíli váhania a pokuse o vykonanie cvičenia položí otázku, či je život možný iba vdychovaním alebo iba vydychovaním. Žiaci reagujú.
Druhá dynamika: Plynule prejde na druhú činnosť. Požiada jedného žiaka, aby sa postavil do stredu miestnosti a aby prirodzene vdychoval a vydychoval. Počítame počet vdychov za jednu minútu. Potom mu dá švihadlo a požiada ho, aby skákal napr. 2 minúty. Po cvičení opakujeme meranie počtu vdychov a výdychov za minútu. Meranie by sa malo zmeniť. Počet vdychov/výdychov by sa mal prirodzene zvýšiť.
Záver: Po skončení dynamiky sa spolu so žiakmi snažíme dospieť k záveru, že k životu potrebujeme vzduch (kyslík), inak by sme zomreli. K duchovnému životu potrebujeme modlitbu, aby sme duchovne nezomreli.
Rovnako ako nemôžeme žiť iba vdychovaním alebo iba vdychovaním vzduchu, ani v našom duchovnom živote nemôžeme iba prosiť Boha (vdychovať, prijímať jeho dary), alebo sa iba ospravedlňovať (obviňovať sa, vydychovať). Aby sme správne fungovali, potrebujeme oboje. Rovnako ako pri námahe potrebujeme viac vzduchu, teda rýchlejšie dýchať, tak i v každodennom živote v súvislosti s našim duchovným stavom, ak prežívame niečo náročnejšie a náš život začína byť ťažší, potrebujeme viac modlitby.

HLAVNÁ ČASŤ
1. Práca s textom Svätého písma Mt 6,5-8
A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.
Každému žiakovi dáme text Svätého písma. Úlohou žiakov je.
- Jednou farbou podčiarknuť myšlienku, ktorú považujú za najdôležitejšiu.
- Potom dáme do stredu miestnosti stoličku. Povieme žiakom, aby si predstavili, že sme neďaleko Londýna v hyde Parku, Je to miesto, kam chodí veľa Angličanov. Nachádza sa tam zaujímavý podstavec, na ktorý môže vystúpiť kto chce a povedať svetu čo chce.
- Našou úlohou teraz bude vystúpiť na stoličku a povedať svetu – žiakom v triede to, čo je pre mňa, mladého človeka Slovenska, dôležité v Božom slove, ktoré sme pred chvíľou čítali. Je to okamih, kedy každý bude môcť prísť a prečítať alebo spamäti povedať myšlienku, ktorú zvýraznil v texte.
Učiteľ uzavrie prácu nasledovne: Pochopili sme, že Pánu Bohu záleží na tom, aby sme sa modlili. On nás chce počúvať. Chce s nami hovoriť. Veľmi mu záleží na našej modlitbe. Kým bol na zemi, dal nám „pokyny“ ako sa máme dobre modliť. Práve táto časť je pre nás potvrdením Božej starostlivosti o našu modlitbu – o náš rozhovor s ním. Boh nám prostredníctvom svojho syna Ježiša Krista povedal čo potrebujeme k tomu, aby sme boli šťastní a žili plný život. Vidíme, že naša modlitba je určite súčasťou nášho šťastia, zmyslu a plnosti života.

2. Práca s textom Youcatu    
Učiteľ rozdelí žiakov do 5 skupín. Každá skupina:
- vyberie si jeden bod z Youcatu. Jedná sa o body 484, 485, 486-487, 488, 489;
- dostane pracovný list, na ktorý má vypísať charakteristiku vybraného druhu modlitby a jej vlastnosti;
- na daný druh modlitby naformuluje konkrétnu modlitbu; forma modlitby je ľubovoľná, napr. môže byť ako pieseň, báseň a pod.
- predstaví svoju modlitbu ostatným.
Učiteľ ocení kreativitu žiakov a požiada ich, aby si všetci členovia skupiny zapísli modlitbu do zošita. Prácu uzavrie nasledovne: Vidíme, že k Bohu sa môžeme obracať rôznymi spôsobmi. Keď sa vrátime na úvod hodiny, kedy sme prirovnávali modlitbu s dýchaním, vidíme, že druhy modlitieb, ktoré sme našli v Youcate, nám umožňujú duchovne vdychovať i vydychovať. Najdôležitejšie je, že v našom modlitebnom živote rešpektujeme obidva piliere modlitby a nimi sú vytrvalosť a pravidelnosť. Prečítame z Youcatu bod 482, ktorý má byť pre žiakov motiváciou k praktizovaniu modlitby.

3. Prehlbovanie viery 
Svedectvo mladého človeka:   
Volám sa Jozef. Modlitba má v mojom živote významné miesto. Je pre mňa silou, pomocou, radou, inšpiráciou a povzbudením. Koľkokrát sa niečo v mojom živote objaví, v modlitbe hľadám radu, čo mám robiť. Zo všetkých typov modlitieb zvyčajne používam modlitbu vďaky. Verím, že všetko čo mám, je od Boha a keby to on nechcel, tak by mi to nedal. Preto ďakujem za všetko, čo mi život priniesol. Nemôžem ďakovať iba za dobro a sťažovať sa na zlo. Jóbovi sa na začiatku tiež dobre vodilo a ďakoval Bohu. Keď sa mu začalo zle vodiť, naďalej bol vďačný za jeho láskavosť.
Povedal: „Ak sme vedeli prijať dobro, prečo by sme nemali vedieť prijať i zlo.“ Myslím, že to, čo mi zostane do konca života je modlitba.

ZÁVER   
1. Domáca úloha
Doma si každý žiak napíše svoje krátke svedectvo o doterajšom živote modlitby. Môže sa inšpirovať niektorou biblickou postavou, svojim krstným alebo birmovným patrónom, jeho životom modlitby.

2. Záverečná modlitba
Učiteľ vyzve žiakov, aby vyjadrili svoju vďaku Bohu, nechá chvíľu ticho na premyslenie a potom aspoň niektorí môžu povedať svoju vďaku nahlas. Na záver sa pomodlíme Otčenáš tak, že jednotlivé prosby modlitby budú nahlas hovoriť jednotliví žiaci.
pict_20200203141352w6y.jpg
 
Počet zobrazení: 115x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT