DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 982324
dnes :: 60     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3359     mesiac :: 15731
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Nedeľa 22. Júla 2018 :: Meniny má Magdaléna
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Katechetické ozveny 4 - 2017/2018
Publikované :: 2018-06-18 10:37:11
Prinášame vám nové číslo Katechetických ozvien, v ktorých o. i. nájdete: - katechézy... [zobraziť viac]
Nahrávky zo Seminára Vývoj úcty k svätým v dejinách
Publikované :: 2018-06-15 14:24:27
Prinášame vám nahrávky zo Seminára Vývoj úcty k svätým v dejinách,... [zobraziť viac]
Púť miništrantov - Smižany
Publikované :: 2018-05-14 11:28:33
Z príležitosti 200. výročia prijatia kňazstva sv. Vincenta Pallottiho -... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Oznamy
[späť]

LECTIO DIVINA - UMENIE DUŠE PRE NAČÚVANIE BOŽIEMU HLASU

Publikované :: 2017-12-15 09:06:21

V dnešnej dobe sa asi každý z nás sťažuje na nedostatok času. Dôvody bývajú rôzne – rodina, práca, povinnosti,... To všetko je, samozrejme, dôležité. Ale položíme si niekedy aj otázku, aké miesto má v tom všetkom Boh? Koľko z tohto času, ktorý mi On dáva On, nechávam Jemu samému? Pripravili sme pre vás krátky návod, ako sa naučiť zastaviť v uponáhľanom svete a naučiť sa načúvať Božiemu slovu, Božiemu hlasu.

Prečo je dobré počúvať Božie slovo?

Božie slovo nás vovádza do dejín spásy. Ukazuje nám, ako sa Boh zjavoval a pôsobil v životoch ľudí, ktorými bol viac alebo menej prijímaný. V neustále sa meniacom svete a relativizovaných hodnotách spoločnosti je pravidelné čítanie Božieho slova prameňom, cestou a svetlom, z ktorého máme neustále čerpať, učiť sa žiť Božiu prítomnosť a vnímať jeho pôsobenie vo svojom ži­vote. Čas venovaný Bohu je darom pre nás, lebo obohacuje našu myseľ, srdce a posilňuje vôľu pre to, čo vedie k Bohu.

 Lectio divina, úspešný recept k porozumeniu Božej vôli pre môj život.

Lectio divina je duchovná prax, založená na porozumení a následnom zvolaní: „Tak toto chcem aj ja!“ Nejde samozrejme o nejaký „tovar“, iba o nejaké hmotné dobrá. Skôr tu ide o porozumenie, otvorenie vlastného srdca.

Lectio divina je proces, nie jed­norazová záležitosť. Iba pravidelnosť nás nasmeruje do posvät­nosti Božieho slova prostredníctvom starostlivého počúvania, meditácie, modlitby a kontemplácie. Posúva naše uvažovanie z oblasti rozumu do hĺbky srdca, v ktorom dáme jeho slovu priestor pre vzťah a lásku, a kde môže zotrvať bez ohľadu na to, či náš rozum pochopil z neho viac alebo menej.

Lectio divina sa prvý raz písomne objavilo v pravidlách sv. Be­nedikta. Jeho pozvanie počúvať „uškom srdca“ i nás priťahuje do priestoru Božieho slova. Vnímať Božie pôsobenie v bežnom ži­vote predpokladá dať Bohu priestor v modlitbe, ktorá má dĺžku, šírku, hĺbku a výšku.

 Dobre teda, poďme na to.

 Náš vzťah s Bohom nie je niečo statické. Je to dynamika, ktorú v priestore a čase môžeme rozdeliť do štyroch častí:

Prvou dynamikou je lectio – počúvanie (dĺžka). Tu sa odpo­rúča, aby čítanie Božieho slo­va bolo nahlas. Tak sa slová pomocou rozumu presunú z mysle a odrážajú sa v srdci človeka. Uvedomujme si, že počúvanie pomáha odumrieť pokušeniu vlastného rozprávania bez toho, aby sme pred tým dobre počúvali. Rozprávanie nechajme na neskôr a teraz iba počúvajme. Postupne sa naučíme vnímať krásu a hĺbku Slova, a pomaly sa vedome zapojíme do odpovede na jeho odpovedanie.

 Druhou dynamikou je meditatio – meditácia (šírka). Medi­tovať nad textom nás nabáda k tomu, aby sme s Bohom nadviazali spojenie. To neznamená, že vytiahneme rôzne výklady a ponoríme sa priamo do nich. Výklady použí­vame k tomu, aby nám pomohli otvoriť sa tomu, čo k nám Boh hovorí a presunúť tak Slovo z mysle do srdca. To v nás cvičí vnútorné chápanie toho, ako slovo rezonuje s naším životom a so svetom okolo nás.

 Treťou dynamikou je oratio – modlitba (hĺbka). Tento spô­sob modlitby sa často vysky­tuje v neuvedomelej forme. Jednoducho necháme vychádzať z nás to, čo nás inšpiruje a približuje k Bohu, do úplného odovzdania sa Božej vôli.

 Štvrtou – poslednou dynamikou je contemplatio – kontem­plácia (výška). Ponúkame priestor, čas a celého seba Tomu, Koho sme našli – po­zývame Boha do ďalších dní nášho ži­vota. Objímame Boha, ktorý nám dáva možnosť byť s Ním. Zároveň sa nechávame objať Jeho láskou v jeho náručí a dôvere.

Keď sme takto vtiahnutí do hlbšieho povedomia Božej prítomnosti, umožňuje nám to žiť Božie slovo konkrétnym spôsobom. „Počúvanie srdcom“ sa potom stane pre nás cestou pre život s Pánom a túžbou znova si nájsť čas a priestor na Božie slovo.

 

Spracovala: Klára Soľanová
pict_20171215090500ir5.jpg
 
Počet zobrazení: 489x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2018   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT