DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
Ponuka
 
 
Odborné články
 
 
Základné katechetické dokumenty
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1340713
dnes :: 418     online :: 1
za posledný
týždeň :: 5952     mesiac :: 27947
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Sobota 21. Septembra 2019 :: Meniny má Matúš
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže 2019-2020
Publikované :: 2019-09-16 12:18:57
Ponúkame vám propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže 2019-2020. [zobraziť viac]
Propozície Biblickej olympiády v školskom roku 2019/2020
Publikované :: 2019-09-06 14:37:15
V školskom roku 2018/2019 vám ponúkame opäť možnosť zapojiť sa do... [zobraziť viac]
Piráti krásy - VI. ročník - Oslava Boha Stvoriteľa v jeho stvorenstve
Publikované :: 2019-09-06 13:17:11
V novom školskom roku vám ponúkame VI. ročník Diecéznej recitačnej... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Katechetické pomôcky a literatúra » Odborné články
[späť]

Formovanie Božieho obrazu u dieťaťa /tretia časť/

Publikované :: 2017-02-23 15:07:56
    Pre formovanie osobného vzťahu dieťaťa s Bohom je dôležité, ako mu je Boh predstavený. Učitelia náboženstva, katechéti vo farnosti alebo rodičia máme dať pozor na nástrahy, ktoré môžu v značnej miere ovplyvniť obraz, ktorý si dieťa alebo žiak o Bohu utvára. V prvých dvoch častiach sme hovorili o formovaní Božieho obrazu dieťaťa k nebeskému Otcovi a Ježišovi. V tejto časti sa budeme venovať potrebe správneho formovania Božieho obrazu k Duchu Svätému.
    Ježiš Kristus je prítomný v Cirkvi prostredníctvom svojho Ducha (porov. VDK 15). Už od narodenia a v plnosti od prijatia sviatosti krstu pôsobí v srdci dieťaťa. Zo skúseností vieme, že je pomerne jednoduchšie hovoriť o Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal človekom, taktiež aj predstavenie nebeského Otca sa môže opierať  o dielo stvorenia a o realitu ľudského otcovstva, ktorá je každému blízka. S predstavením Ducha Svätého to môže byť trošku náročnejšie.
    Duch Svätý je Láska Otca a Syna
    Pápež Ján Pavol II. v encyklike Dominum et vivificantem hovorí o Duchu Svätom ako o „Osobe – Láske“. Vo svojich katechézach ho predstavoval ako novú formu lásky darovanú nám v krste. Keďže táto láska je Božím darom, vedieme deti k jej prijímaniu. Vhodnou je udalosť Turíc, kde učeníci prijímajú lásku Ducha Svätého v symbole ohnivých jazykov (porov. Sk 2,3).
Deti v každom veku sú citlivé na lásku. Zjavenie Ducha Svätého ako Lásky je odpoveďou na jeho nekonečnú túžbu po láske. Sídlom tejto Lásky v našom živote je srdce, ako to hovorí sv. Pavol: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5,5). V katechéze si tiež môžeme pomôcť príkladmi svätých, ktorých srdce bolo naplnené veľkou láskou k Bohu a ľuďom, ktorú v nich vzbudzoval Duch Svätý.
    Je vhodné v katechéze použiť symboly, ktorými je Duch Svätý predstavovaný a prostredníctvom ktorých môže dieťa vstúpiť do tajomstva tejto Božej osoby s oveľa väčšou ľahkosťou ako dospelí. V ich používaní by sme mali byť znova opatrní a overovať si, či ich deti správne pochopili. Inak by sa mohlo stať, že pri ich realistickom chápaní by mohli vidieť Ducha Svätého napr. v búrke, ktorá im naháňa strach.
    Duch Svätý je Božou silou
    Vo Svätom písme je Duch Svätý predstavený tiež ako „Božia sila“: „Keď na vás zostúpi Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami“ (Sk 1,8). Deti často zažívajú skúsenosti strachu a obáv. Od svojej prirodzenosti sú odkázané na pomoc dospelých. To všetko sa stáva vhodnou dispozíciou pre prijímanie Božej sily. Ježiš posiela Ducha Svätého ako Tešiteľa, ako toho, kto sa za nás neustále prihovára a dáva nám silu. On prichádza na pomoc našej slabosti (porov. Rim 8,26).
    Vhodným textom pre predstavenie Ducha Svätého ako Božej sily sú Skutky apoštolov, predstavujúce apoštolov prežívajúcich strach a obávajúcich sa o svoj život. Keď však prichádza Duch Svätý, dostávajú silu, ktorá im pomáha smelo ohlasovať Ježiša Krista (porov. Sk 2,14-36; 4,23-31). Tu je znovu vhodné poukázať na skúsenosť niektorých svätých v dejinách Cirkvi, ktorí posilňovaní Duchom Svätým dokázali prekonávať strach a vykonať veľké veci pre Boha a pre ľudí. Takto sú deti vedené k dôvere voči Duchu Svätému a otváraniu sa pre jeho silu a pomoc.
    Duch Svätý je darcom všetkých darov
    Každé dieťa má veľkú radosť z darov, ktoré prijíma, ale tiež aj z darov, ktorými môže ono samo obdarovať tých, ktorých má rado. Keďže Duch Svätý je ako Boh čistý duch, aj jeho dary sú duchovné. Takto deťom môžeme predstaviť dary Ducha Svätého, ktoré vymenúva sv. Pavol: „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5, 22-23). Okrem týchto darov však existuje ešte nespočetné množstvo iných darov hovoriacich o štedrosti Ducha Svätého.
    Cieľom katechézy venovanej Duchu Svätému je upozorniť dieťa na prítomnosť a tajomné pôsobenie tejto Božej osoby v jeho živote. Každé dieťa sa môže naučiť hľadať Boha vo svojom srdci, vytvárať si k nemu dôveru, spoliehať sa na jeho lásku a otvárať sa pre jeho silu. Duch Svätý sa takto stáva pre dieťa cestou k objaveniu a vstupovaniu do tajomstva Božieho života, ale tiež aj do tajomstva svojho vlastného života, života Božieho dieťaťa.


Spracoval: Marián Majzel

Použitá literatúra: Ján Jenčo, Princípy katechézy detí predškolského veku, Košice, 2008.
Všeobecné direktórium pre katechizáciu, Trnava, 1999, Catechesi Tradendae, 1993.


pict_20141222095009wml.jpg
Zdroj: eioba.pl
 
Počet zobrazení: 1031x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2019   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT