DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Tento týždeň
:: 01.02.2020 - 03.02.2020
Duchovné cvičenia
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1456482
dnes :: 12     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4102     mesiac :: 23151
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Utorok 28. Januára 2020 :: Meniny má Alfonz
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Metodické dni - marec 2020
Publikované :: 2020-01-20 10:30:12
Pozývame Vás na metodický deň, zameraním ktorého bude edukačný proces v predmete... [zobraziť viac]
Rok Božieho slova - námety
Publikované :: 2020-01-13 13:48:25
V Roku Božieho slova ponúkame námety na prípravu stretnutia pri Božom... [zobraziť viac]
Námety biblických projektov pre rodiny, školy a farnosť
Publikované :: 2020-01-13 13:42:31
V Roku Božieho slova ponúkame námety na koncept biblických stretnutí,... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 4. rok
[späť]

12. Veľký týždeň – Kvetná nedeľa

Publikované :: 2016-12-16 14:29:42
    Slovo pre animátora: Priatelia, záver pôstneho obdobia sa nám blíži. Pred sebou máme najväčšie sviatky nášho náboženstva – Veľkú noc. Je nesmierne dôležité, aby sme pochopili, čo sa to vlastne v týchto dňoch udialo. Veď Veľká noc sa určitým spôsobom odohráva v každej svätej omši. A my sme na nej tak často! Preto naše dnešné stretnutie skúsi odhaliť niečo z Ježišovho slávnostného vstupu do Jeruzalema. Nepôjde len o vyzbrojenie sa vedomosťami, ale nájdenie spôsobu, aby sme mohli aktívne vstúpiť do bohoslužieb. Stretnutie bude aj pripomenutím, že nás čaká veľa liturgických nácvikov... Našou základnou snahou bude dať to všetko do jednoty. Tak, aby mali z toho miništranti duchovný úžitok.

Cieľom je priblížiť udalosti Veľkej noci a zvládnuť liturgiu Kvetnej nedele.

Metodika: Byť v jednom sprievode s nebešťanmi.
Materiál: Sväté písmo, papier, perá, misál, lekcionáre, kniha Modlitby veriacich, Direktórium, bahniatka, prípadne mapa Svätej zeme.

    Aktivita s Božím Slovom:
Je veľmi dobré, ak si Ježišov vstup do mesta predstavíme. Poslúži nám k tomu čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša 21, 1-10.

Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne! A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: ‚Pán ich potrebuje.‘ A hneď ich prepustí.“ Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Povedzte dcére sionskej: Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“ Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal. Priviedli oslicu a osliatko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“

    Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj:
(Ak máme vhodnú biblickú mapu, všetky nasledujúce slová môžeme vhodne dopĺňať ukazovaním spomínaných miest.) Priblížme si, čo sa to dnes v Jeruzaleme deje. Pán Ježiš prichádza z Jericha, ktoré je vzdialené vyše 30 kilometrov východne od Jeruzalema. Cestá je kľukatá, vedie cez púšť a hlboké rokliny. Okrem toho treba do Jeruzalema riadne stúpať. Veď Jericho je okolo 300 metrov pod hladinou mora a Jeruzalem má polohu asi 700 metrov nad morom. Stúpanie je silne symbolické – Pán ide k výšinám. Jeruzalem je mesto Boha, teda vystupuje k nemu. Vie, že ide zomrieť a priniesť definitívnu obetu za nás ľudí.
    Pred Jeruzalemom sa Ježiš zastaví v dedinke Betfage. Sadá na osliatko a pomaly sa spúšťa dolu kopcom do Jeruzalema. Napĺňa sa proroctvo, ktoré povedal prorok Zachariáš (žil v 6. storočí pred Kristom), že Mesiáš príde do Jeruzalema na osliatku. Je to dôležité proroctvo? Samozrejme! A ešte ako! Mesiáš príde na osliatku a teda nie na bojovom voze!!! Predpoveď hovorí o „povahe“ Mesiáša. Nebude to tyran ani vojvodca, ale pokojný a láskavý hrdina.
    V meste i na okolí je už veľa pútnikov – veď sa blíži Veľká noc a mnohí židia prišli sláviť tento ich najvýznamnejší sviatok priamo do svätého mesta. Keď uvideli Ježiša, začínajú mu prevolávať na slávu. Ako kráľovi, ktorý prináša pokoj. Opäť sa napĺňa Písmo - 118 žalm, v ktorom sa hovorí že Mesiášovi bude treba „vystrojiť sprievod až k rohom oltára“. Ľudia reagujú spontánne. Kričia mu na slávu, kývajú pri tom palmami a hádžu mu ich aj pod nohy. Nie, na červený koberec nemali. Ani náš Pán nie je ako niektorá dnešná celebrita, ktorých uvádzajú pre ich samopašnosť na červený koberec. Pán prináša pravé hodnoty, múdrosť, pokoj a ľudia si to cenia. Jednoducho ale láskavo. Vytvoria prírodný „koberec“, ktorý nie je prepychový, ale vyjadruje úprimný prejav úcty Kráľovi kráľov. Ale my vieme, že palma je aj znakom mučeníctva. A na Pána Ježiša to úplne sedí.

    Myšlienky na zamyslenie: Je vždy dobré preniesť Sväté písmo do života. Aj Cirkev to robí a tak to radostné „Hosana...“ spievame a prevolávame pri každej svätej omši. Kedy je to? Na pravom mieste, v pravú chvíľu. Tesne pred tým, ako k nám „fyzicky“ prichádza Pán Ježiš – teda pred premenením. No nielen my prevolávame Ježišovi na slávu. Ak si všimnete záver prefácie, tak sa tam hovorí, že to voláme „jedným hlasom“ - spolu s anjelmi a so všetkými svätými na nebesiach. (Aj použité slová sú z proroctva – prorok Daniel videl, ako v nebi anjeli prevolávajú Ježišovi na slávu: „Svätý, svätý...“) Takže sme spolu s nimi vytvorili, pred Ježišovým vstupom k nám, nádhernú jasavú atmosféru. Ozaj, prežívate to vo svätej omši radostne, tak ako sa patrí? A spolu s nebešťanmi? Alebo ste myšlienkami stratení vo vesmíre?

    Liturgická príprava na prežívanie Kvetnej nedele:
Veľký týždeň opisuje všetko, čo sa stalo v poslednom týždni Ježišovho života. Môžeme v ňom sledovať „finále“ našej spásy. Začína sa slávnostným vstupom Pána Ježiša do Jeruzalema. Táto nedeľa sa nazýva aj Kvetná nedeľa (lebo pred Pána predkladali v Jeruzaleme palmy a v nedeľu mu aj my /zastupuje ho kňaz/ „predkladáme“ ratolesti). Ale volá sa tiež aj Nedeľa utrpenia Pána (lebo sa vo svätej omši čítajú pašie, správa o utrpení Pána Ježiša).
    Počas jednej slávnosti teda spájame predzvesť kráľovského triumfu Pána Ježiša (vstup do Jeruzalema) so zvesťou o jeho utrpení (pašie). Dni Veľkého týždňa sú pre kresťanov nesmierne významné a preto majú prednosť pred každým iným slávením.
    Liturgické texty na Kvetnú nedeľu sú vlastné. V misáli je presne uvedené, ako bude liturgia prebiehať. Len si treba v úvode nastaviť texty na správny vstup! Tiež v lekcionári je všetko pokope. Dnes sa čítajú pašie – dlhá stať zo Svätého písma, ktorá sleduje priebeh udalosti z konca Ježišovho života. Homília má byť dnes kratšia, aby sa bohoslužby veľmi nepredlžili. Prefácia je tiež vlastná. Nuž a liturgická farba má dnes podobu červenej – ide o mučeníctvo. Ale inak máme stále pôstne obdobie.

    Aktivita na stretnutie: Nič múdrejšie dnes na stretnutí neurobíme, než keď sa pripravíme liturgiu na slávnosť Kvetnej nedele. Použijeme k tomu misál, lekcionár a Direktórium. Tam je uvedené, že spomienka na Pánov vstup do Jeruzalema sa môže konať troma spôsobmi: procesiou, slávnostným vstupom alebo jednoduchým vstupom. Presný priebeh každého spôsobu je dobre pozrieť v misáli. My však s istotou vieme, že dnes k liturgii potrebujeme pripraviť bahniatka, svätenú vodu, liturgické knihy, prenosný mikrofón a ak sa použije, tak aj kadidlo.
    Prvou vašou úlohou je rozdeliť si úlohy, kto čo bude robiť. Povedať to tesne pred svätou omšou je už neskoro. Prečo? Lebo nastane chaos. Všetci miništranti v tom nemajú jasno a tak nasleduje tisíce otázok... A potom ku každej úlohe je potrebné mať príslušný liturgický predmet. Je tento predmet v poriadku? Nuž nevieme. Vie ten - ktorý miništrant s ním narábať? Nuž ani toto nie je isté. Takže nastáva riadna trma vrma a aj nervozita. Sem tam letí vzduchom aj facka... A to všetko uberá na kvalite prežívania liturgie. Okrem toho každý z asistencie musí vedieť, kde je jeho miesto v sprievode. Takže niet iného východiska: Všetko treba dopredu nacvičiť! Miništranti, ktorí nemajú úlohu dostanú v deň slávnosti do rúk ratolesti. Načo? Veď predovšetkým oni by mali najviac vítať príchod svojho Pána.
    Takže ak je všetko nacvičené, priamo v deň slávnosti sa na povel kňaza (v červenom rúchu alebo aj pluviáli, ktorý potom vymení za ornát) všetci odoberú na príslušné miesto. Ak ide o procesiu, tak aj veriaci sa tam zhromaždia. (Pri inom spôsobe zostávajú veriaci na svojich miestach.) V rukách majú ratolesti. Kňaz začne Bohoslužbu slova, v ktorej sa na úvod oboznámi o čo ide. Potom sa prečíta príslušné Božie Slovo a požehnajú sa ratolesti. Následne sa všetci zoradia do sprievodu. Na čele ide turiferár s kadidlom, potom miništrant, ktorý nesie vyzdobený kríž. Nasledujú ostatní miništranti v patričnom zoradení. Dvaja majú v rukách zažaté sviece, (Presná zostava sa určí v príprave.) Za miništrantmi ide kňaz a potom veriaci. V sprievode sa neponáhľame! Dávame pozor, aby sa zástup neroztrhal. Pri vstupe do kostola prídu miništranti pred oltár a tu sa zaradia na vopred určené miesto. A tu sa musíme zastaviť. Tento okamih býva zdrojom ďalšieho chaosu. Treba dopredu určiť kto kde pôjde, čo bude robiť s predmetmi, ktoré drží. Priatelia, opäť si to treba precvičiť. Nuž a ostatné vstupy si pozrite v misáli. Nejde o nič zložité, raz dva si to precvičíte.
    Svätá omša potom pokračuje ako obvykle. Až po evanjelium. Namiesto neho sa dnes čítajú pašie. Zodpovední isto vedia ako na to. Pre miništrantov platí, že pri slovách ako Pán Ježiš vypustil ducha, nesmú zaspať ale majú spolu s ostatnými pokľaknúť.

    Ďalšie aktivity na stretnutie: 1. Je čas vyhodnotiť svoje pôstne predsavzatie. Môžete sa v skupinke porozprávať, ako ste ho prežívali, ako sa vám darilo chodiť na pobožnosť Krížovej cesty, ako je to s vašou sviatosťou zmierenia, aký prínos mal pôstny čas pre vašu dušu. 2. Palmové ratolesti u nás nerastú a tak si musíme pomôcť ako vieme. Možno vás kostolník poprosí doniesť bahniatka. Ako skúsení a znalí domáceho prostredia i „bažín“ okolo potoka, istotne viete, kde rastú a ktoré sú najlepšie. (Krásne dlhé prúty, očká, ktoré nepadajú...) Ostrý nožík máte istotne naporúdzi. A tak si už len dajte pozor. Na čo? Bahniatka rastú na miestach, kde je veľa vody a blata. Takže sa ani nenazdáte a bahno mate aj za ušami. A potom, viete vy, ako sa prúty režú? Vždy od seba a nie k sebe! Aby ste si nesekli do prstov a sviatky nestrávili s rukami v obväzoch. 3. Nezabudnite sa dnes v partii dohodnúť, ako bude prebiehať miništrantská príprava na Veľkonočné sviatky. Sme presvedčení, že každý deň Veľkonočného trojdnia (Veľký piatok, Biela sobota i Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania) potrebuje špeciálnu prípravu. Niekde to riešia tak, že sa stretnú doobeda a preberú si liturgiu, ktorá bude večer nasledovať... 4. Nuž a pri tom zhone, ktorý práve nastal nezabudnite sa dobre vyspovedať. Najlepšie by bolo, ak by to bolo v rámci duchovnej obnovy. Ak však už na to nebude čas, tak si aspoň sami dobre pospytujete svedomie, zhodnoťte pôstne obdobie a poproste kňaza, aby vám túto sviatosť vyslúžil. Veď kedy je lepší čas na zmierenie sa s Bohom, než teraz, keď náš Pán Ježiš Kristus to ide urobiť svojou obetou za nás všetkých?

    Predsavzatie:
Zastaviť sa a premyslieť si, ako si zorganizujete Veľký týždeň. Pôjde o to, aby ste mali z prežívania slávnosti duchovný osoh.

    Príbeh:
Istý misionár sa po dlhom čase vracal domov. Vystúpil z lietadla, prešiel cez pasovú kontrolu a spolu s inými prišiel do letiskovej haly. Zrazu sa prítomní ľudia rozkričali, začali mávať kvetmi, výskať a niektorí od radosti až spievali. Misionár si povedal: „No toto. To som nečakal. Žeby tak odmenili moju prácu v cudzine medzi domorodcami? A tiež im začal radostne mávať. O chvíľu však zbadal, že sa zraky ľudí neupierajú k nemu, ale kdesi inde. Pozrel tým smerom a v tom mu to došlo. Bol tam akýsi mládenec s dlhými vlasmi a s gitarou prevesenou cez plecia. „Kto to je?“ spýtal sa nesmelo suseda. Ten mu z plných síl zakričal do ucha: „Čoo? Vy nepoznáte nášho slávneho speváka, ktorý sa vracia zo svetového turné?“ Misionár sklopil oči a ticho sa vytratil z letiska. Nasadol do autobusu a trochu mu aj prišlo ľúto. Začal tichý monológ s Pánom: „Ježišu, po tak dlhom čase sa vraciam domov a nikto ma ani trochu neprivítal...“ A v tom vo svojom vnútri zachytil myšlienku: „Priateľu, ale ty ešte nie si doma. Tvoj domov je pri mne v nebi.“ Misionár si uvedomil, akú pravdu zachytil...

    Priatelia a to je aj správa pre nás. Ježiš dnes vchádza do Jeruzalema a ľudia mu radostne tlieskajú. Tak to má byť, aby sa naplnilo Písmo. Ale už o necelý týždeň podobný dav kričí pred Pilátom: „Ukrižuj ho!“ Ani my nečakajme odmenu od ľudí. Tá je nestála. Našou odmenou je Pán a on vám ozaj vie byť štedrý. Statočne si plňme povinnosti a tešme sa, ako nás raz privítajú v nebi. Ak vydržíte v dobrom, to bude potlesk. A bude patriť len vám a vášmu statočnému životu.

pict_201612121143020ou.jpg
Zdroj: Zdroj internet
 
Počet zobrazení: 961x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT