DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
Oznamy
 
 
Kánonická misia
 
 
Vzdelávanie
 
 
Duchovná formácia
 
 
Súťaže
 
 
Dokumenty
 
 
Štatistiky
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Tento týždeň
:: 01.02.2020 - 03.02.2020
Duchovné cvičenia
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1456483
dnes :: 13     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4103     mesiac :: 23152
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Utorok 28. Januára 2020 :: Meniny má Alfonz
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Metodické dni - marec 2020
Publikované :: 2020-01-20 10:30:12
Pozývame Vás na metodický deň, zameraním ktorého bude edukačný proces v predmete... [zobraziť viac]
Rok Božieho slova - námety
Publikované :: 2020-01-13 13:48:25
V Roku Božieho slova ponúkame námety na prípravu stretnutia pri Božom... [zobraziť viac]
Námety biblických projektov pre rodiny, školy a farnosť
Publikované :: 2020-01-13 13:42:31
V Roku Božieho slova ponúkame námety na koncept biblických stretnutí,... [zobraziť viac]
 
-|- Školské vyučovanie náboženstva » Oznamy
[späť]

Pozvánka na Dni kresťanskej kultúry 2016

Publikované :: 2016-10-21 14:40:17
Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS, Teologický inštitút TF KU v Spišskom Podhradí, Diecézny katechetický úrad v Spišskej Novej Vsi a Diecézny školský úrad v Spišskom Podhradí vás pozývajú na III. ročník Dní kresťanskej kultúry - Malý kurz veľkých dejín sakrálneho umenia. Téma: Milosrdenstvo v teológii a v sakrálnom umení. Miesto konania: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula – Spišské Podhradie. Termín: 19.-21. október 2016.

   Záujemcovia o tieto dni nech sa zahlásia na emailovej adrese: hromjak@kapitula.sk. Bolo by vhodné, aby študenti boli doprevádzaní učiteľmi.

Program druhého termínu dní:

21. október (piatok): možnosť ubytovania do 18:30 v budove Kňaz. seminára biskupa Jána Vojtaššáka.
18.00 – večera
19.00 – zoznamovacie stretnutie (malá aula) 
19.40 – Od večnosti do večnosti siaha jeho pohľad. Výklad maľby slovenskej akademickej maliarky Dariny Gladišovej v seminárskej kaplnke (Jaroslav Barta)
 20.15 – októbrová pobožnosť (seminárska kaplnka)

22. október (sobota):
Dopoludňajší blok:
7.00 – sv. omša spojená s rannými chválami (seminárska kaplnka)
8.00 – raňajky
8.30 – 8.40 – Úvodné pozdravy
8.40 – 9.00 – Božie milosrdenstvo v teológii (Martin Koleják)
9.00 – 9.20 – Posolstvo Božieho milosrdenstva v živote sv. Jána Pavla II. (Martin Majda)
9.20 – 9.30 – diskusia k prednáškam
9.30– 9.45 – prestávka
9.45 – 10.25 – Márnotratný syn a milosrdný otec v diele vrcholného barokového maliara Rembrandta (Ľuboslav Hromják)
10.25 – 10. 45 – diskusia k prednáškam
10.45 – 11.00 – prestávka
11.00 – 11.30 – Skutky telesného milosrdenstva v gotickej freske v Bazilike sv. Jakuba v Levoči (Martin Koleják)
11.30 – 12.00 – Skutky telesného milosrdenstva v diele talianskeho barokového maliara Michelangela Merisi da Caravaggio (Vladimír Juhás)
12.00 – 12.30 – diskusia k prednáškam
12.30 – obed

Popoludňajší blok:
15.00 – 15.40 – Sv. Ján z Boha – zakladateľ rehole milosrdných bratov a apoštol skutkov telesného milosrdenstva – život, špiritualita a ikonografia (Ľuboslav Hromják)
16.00 – 17.30 – prehliadka Chrámu sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí (1737)
17.40 – 18.15 – Božie milosrdenstvo vo sv. spovedi (Martin Majda)
18.20 – vešpery (seminárska kaplnka)
18.30 – večera
19.00 – možnosť sv. spovede
19.45 – Božie milosrdenstvo v motíve povolania sv. Matúša v diele Michelangela Merisi da Caravaggio (Ľuboslav Hromják) – práca v skupine 
20.30 – modlitba sv. ruženca v latinčine, príhovor diakona na nedeľu a kompletórium (seminárska kaplnka)
Alternatívny program:
20.15 – 20.35 – Oltárny triptych sv. Jána Nepomuckého od Martina Benku. Výklad v
malej aule seminára, kde sa nachádza originál diela, spojený s komentárom prof. Ladislava Hanusa (Ľuboslav Hromják)
20.35 – diskusia o súčasnom umení so slovenským výtvarníkom Jozefom Vydrnákom a predstavenie jeho umeleckej tvorby (malá aula)

23. október (nedeľa):
Dopoludňajší blok: 7.00 – ranné chvály (seminárska kaplnka)
7.30 – raňajky
8.00 – 8.25 – Skutky duchovného milosrdenstva v diele gotického talianskeho maliara Andrea di Buonaiuto (Vladimír Juhás, Ľuboslav Hromják)
8.25 – 8.50 – Výklad obrazu Božieho milosrdenstva od sv. Faustíny (Vladimír Peklanský)
9.00 – 10.00 – slávnostná sv. omša v katedrále (celebrant rektor seminára)
10.10 – 10.30 –  Milosrdenstvo v diele slovenského výtvarníka Jozefa Vydrnáka
(Osobné stretnutie s maliarom a vlastný výklad diela Návrat márnotratného syna a Milosrdný Samaritán)
10.30 – 10.50 – Milosrdenstvo v diele Pavla Országa Hviezdoslava (Pavol Ondrík)
10.50 – 11.00 – prestávka
11.00 – 11.20 – Štefan Náhalka – prvý riaditeľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda (100. rokov od narodenia). Príbeh človeka, prinúteného emigrovať pred komunistickou štátnou mocou (Ľuboslav Hromják)
11.20 – 11.40 – diskusia k prednáškam
11.40 – 12.45 – prehliadka Biskupskej rezidencie a Katedrály sv. Martina v Spišskom Podhradí (Ikonografia sv. Martina – svätca, ktorý spoznal Boha cez skutok telesného milosrdenstva) 
12.45 – záverečné ukončenie III. ročníka Dní kresťanskej kultúry na Spišskej Kapitule v katedrále v kaplnke Zápoľských 
13.00 – obed

Podujatia označené * sú dobrovoľné

Vstupné na podujatie je zadarmo
V prípade záujmu o ubytovanie a stravu:
poplatok za ubytovanie v priestoroch bloku C bývalého Učiteľského ústavu na Spišskej Kapitule na jeden deň 7 eur
poplatok za celodennú stravu 6.50 eur; raňajky 1.10 eur, obed 3.20 eur, večera 2.20 eur

V prípade záujmu kontaktovať: hromjak@kapitula.sk

    Ak chceš absolvovať malý kurz veľkých dejín umenia a zažiť spoločenstvo mladých, ktorí v atmosfére duchovného centra Spišskej diecézy chcú porozumieť umeniu a zároveň zažiť intelektuálno-duchovnú skúsenosť s Bohom príď na Spišskú Kapitulu na III. ročník Dní kresťanskej kultúry. Tieto dni, ktoré sa konajú v dňoch 19.-21. októbra 2016 sú adresované pre študentov 9. ročníka ZŠ, 1-4. ročníka gymnázií, stredných škôl, základných umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu. Bolo by vhodné, aby tí študenti stredných škôl, ktorí sa chcú počas podujatia ubytovať, prišli podľa možností v sprievode pedagóga. Tieto dni sú výzvou k tomu, aby sme siahli po náročnejších témach, ktoré sa dajú predstaviť aj pre menej znalých problematiky a vzbudiť záujem o kresťanskú kultúru, históriu a umenie.
    Pre katechétov, bohoslovcov a kresťanskú inteligenciu a tých študentov, ktorí sa nemôžu zúčastniť programu počas prvého termínu.Víkendové dni kresťanskej kultúry sa budú konať v dňoch 21.-23. októbra 2016. Tento druh intelektuálno-duchovnej formácie bude viesť profesor cirkevných dejín a sakrálneho umenia v spišskom seminári Dr. Ľuboslav Hromják, absolvent Gregoriánskej univerzity v Ríme, spolu s jeho hosťami. Cieľom týchto dní kresťanskej kultúry je vyvolať u mladej slovenskej generácie záujem o kresťanskú kultúru, nadväzujúc tak na myšlienky filozofa kultúry prof. Ladislava Hanusa, ktorý tvrdil, že vrchol kultúrnosti sa dosahuje v nábožnosti. Podujatie má poskytnúť možnosť zažiť cez poznávanie kresťanskej kultúry duchovnú skúsenosť, založenej na rozumovom poznávaní a hľadaní širších súvislostí cez optiku duchovna. Súčasťou tejto duchovnosti je objavovanie slovenskej duše cez poznávanie diela slovenských katolíckych osobností. Súčasťou programu sú tiež duchovné aktivity v spišskom kňazskom seminári ako: spoločná modlitba, svätá omša a možnosť pristúpenia k sviatosti zmierenia.

O tom, ako prebehol I. ročník Dní kresťanskej kultúry sa môžete pozrieť na:
http://nova.dkuspis.sk/clanky/338-Dni-krestanskej-kultury-v-Spisskej-Kapitule-2014-video-prednasky/5-Foto-video/2-Videogaleria/1-Videa-zo-seminarov

19. október (streda): večer možnosť ubytovania do 18.30 v budove Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.
19.00 – zoznamovacie stretnutie účastníkov
19.40 – Od večnosti do večnosti siaha jeho pohľad. Výklad maľby akademickej maliarky Dariny Gladišovej v seminárskej kaplnke (Jaroslav Barta)
*20.15 – októbrová pobožnosť (seminárska kaplnka)

20. október (štvrtok):
*7.45 – ranné chvály
8.00 – raňajky
8.40 – 8.50 – Úvodné pozdravy (pán biskup, pán rektor)
8.50 – 9.10 – Božie milosrdenstvo v duchovnom živote (Martin Koleják)
9.10 – 9.30 – Posolstvo Božieho milosrdenstva v živote sv. Jána Pavla II. (Martin Majda) 9.30 – 9.45 – prestávka
9.45 – 10.25 – Milosrdný Otec očami vrcholného barokového maliara Rembrandta (Ľuboslav Hromják)
10.25 – 10. 45 – diskusia k prednáškam
10.45 – 11.00 – prestávka
11.00 – 11.35 – Skutky telesného milosrdenstva v gotickej freske v Bazilike sv. Jakuba v Levoči (Martin Koleják)
11.35 – 12.10 – Skutky telesného milosrdenstva v diele talianskeho barokového maliara Michelangela Merisi da Caravaggio (Vladimír Juhás)
12.10 – 12.40 – diskusia k prednáškam
12.45 – 13.30 – obed

Popoludňajší blok:

*14.15 – 14.45 – Sv. Ján z Boha – zakladateľ rehole milosrdných bratov a apoštol skutkov telesného milosrdenstva – život, spiritualita a ikonografia  (Ľuboslav Hromják)
15.00 – 16.00 – prehliadka barokového Chrámu sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí (1737)
*16.30 – možnosť pristúpiť k sv. spovedi
17.30 – sv. omša s vešperami v katedrále za účasti bohoslovcov
18.30 – večera
19.00 – 19.30 – Božie milosrdenstvo vo sv. spovedi (Martin Majda)
19.45 – Povolanie v Cirkvi. Božie milosrdenstvo v motíve povolania sv. Matúša u Michelangela Merisi da Caravaggio (Ľuboslav Hromják)– práca v skupine  
* 20.15 – októbrová pobožnosť (seminárska kaplnka)

21. október (piatok):
*6.30 – ranné chvály (profesorská kaplnka)
6.45 – sv. omša (seminárska kaplnka)
7.30 – raňajky
8.20 – 8.50 – Skutky duchovného milosrdenstva očami talianského maliara Andrea di Buonaiuto (Vladimír Juhás, Ľuboslav Hromják) 
8.50 – 9.00 – prestávka
9.00 – 9.40 – Obraz Božieho milosrdenstva od sv. Faustíny (Vladimír Peklanský) 
9.40 – 10.00 – diskusia k prednáškam
10.00 – 10.15 – prestávka
10.15 – 10.45 – Štefan Náhalka – prvý riaditeľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda (100. rokov od narodenia). Príbeh človeka, prinúteného emigrovať pred komunistickou štátnou mocou (Ľuboslav Hromják)
10.45 – 10.55 – prestávka
10.55 – 11.20 – Milosrdenstvo v diele Pavla Országa Hviezdoslava (Pavol Ondrík)
11.20 – 11.40 – diskusia k prednáškam
11.40 – 12.45 – prehliadka Biskupskej rezidencie a Katedrály sv. Martina v Spišskom Podhradí (Ikonografia sv. Martina – svätca, ktorý spoznal Boha pri konaní skutku telesného milosrdenstva)
12.45 – záverečné ukončenie III. ročníka Dní kresťanskej kultúry na Spišskej Kapitule v katedrále v kaplnke Zápoľských 
13.00 – obed

Podujatia označené * sú dobrovoľné

Vstupné na podujatie je zadarmo
V prípade záujmu o ubytovanie a stravu:
poplatok za ubytovanie v priestoroch bloku C bývalého Učiteľského ústavu na Spišskej Kapitule na jeden deň 7 eur
poplatok za celodennú stravu 6.50 eur; raňajky 1.10 eur, obed 3.20 eur, večera 2.20 eur

V prípade záujmu kontaktovať: hromjak@kapitula.sk

V prípade väčšej organizovanej skupiny a otázok kontaktovať: hromjak@kapitula.sk

Počet súborov na stiahnutie: 2
icon_picture.png
.jpg [2.45 MB]  Počet stiahnutí: 298x
icon_picture.png
.jpg [523 kB]  Počet stiahnutí: 243x
pict_2016100313581673b.jpg
 
Počet zobrazení: 1724x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT