DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Budúci týždeň
:: 27.11.2019
Seminár - Interpretácia biblických tém 2019
Nasledujúce mesiace
:: 09.12.2019
Seminár Dajme deťom šancu na život bez násilia
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1397910
dnes :: 44     online :: 1
za posledný
týždeň :: 6552     mesiac :: 29313
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Štvrtok 21. Novembra 2019 :: Meniny má Elvíra
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Seminár Dajme deťom šancu na život bez násilia
Publikované :: 2019-11-19 10:05:50
Pozývame vás na seminár, ktorý približuje problematiku násilia vo svete maloletých. [zobraziť viac]
Víťazi Diecéznej recitačnej súťaže Piráti krásy
Publikované :: 2019-11-15 14:27:39
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Ďakujeme tiež... [zobraziť viac]
Advent 2019 - PRÍĎ, PANE JEŽIŠU!
Publikované :: 2019-11-08 13:03:39
Na začiatok nového liturgického roka a k príprave na sviatky Božieho... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 2. rok
[späť]

6. Liturgický rok

Publikované :: 2016-07-06 11:14:36
    Slovo pre animátora: Dnes si vysvetlíme jednu z podstatných vecí, podľa ktorej sa organizuje činnosť Cirkvi. Ide o Liturgický rok, ktorý sa odvíja sa od Dejín spásy. Teda takto: Všetko, čo bolo a je v Dejinách spásy dôležité sa pripomína v priebehu roka. Liturgický, (alebo tiež „Boha oslavujúci“) rok nie je totožný s kalendárnym rokom. Ale to nám nevadí... Dôležité je to, že miništrant, ktorý nepozná rytmus Liturgického roka sa nemôže naplno angažovať v aktivitách, nevie, čo ma robiť a „chaosí“. Je preto veľmi dôležité, aby sa miništrant v základných pravidlách liturgie vedel orientovať. Lebo liturgický rok určuje aj „charakter“ Svätej omše.
   
    Cieľom je poukázať na Liturgický rok, ako sú organizované slávnosti u kresťanov a najmä prečo je to tak. Ako sa historické udalosti, ktoré sa dotýkajú našej spásy vtesnali do jedného roku. Liturgické obdobia si necháme na budúce stretnutie.

    Metodika: Objav súvislosti
    Materiál: Sväté Písmo – Starý zákon, papiere, perá, počítač, dobrá muzika, veľký papier (A3), fixky.

    Voľne prerozprávaj: Pred tým však zopár rád. Celý príhovor sa môže začať názorne - animátor urobí na pripravený papier dlhú čiaru (časovú os) a začína s chlapcami preberať rozhodujúce udalosti z histórie ľudstva. Ozaj, len „tie najdôležitejšie“.
    Zvolí si vhodnú mierku a znázorňujte udalosti ako stvorenie vesmíru – cca 15 mld. rokov, stvorenie zeme – cca 4, 5 mld. rokov, stvorenie Adama a Evy (odhadne podľa svojho úsudku na státisíce rokov...? Nevieme to presne, ale to nič... Biblia nám neodpovedá na otázku „kedy?“, ale „prečo?“. Potom prejdeme do známych udalostí: povolanie Abraháma asi 1700 rokov pred naším letopočtom, onedlho ide Jakub so synmi do Egypta a tam pobudnú viac ako 400 rokov, takže východ z Egypta bol okolo 1200 rokov pred Kristom, atď.)
    Udalosti vhodne komentujeme (sme predsa objavitelia!) a môžeme pridať aj toto naše sumarizačné vysvetlenie: V Dejinách spásy môžeme vidieť, že sa stále „objavujú“ nové a nové udalosti, ktoré posúvajú vpred záchranu ľudstva a robia ju čoraz reálnejšiu. Boh Otec to všetko má pod kontrolou a riadi to. Po prvom hriechu začal vychovávať ľudí, aby sa mohli vrátiť naspäť k nemu. Robí to cez veľkých ľudí ako bol Noe, Abrahám, Izák, Jakub, Jozef Egyptský...
    Z týchto praotcov pochádzal jeden národ – Izraeliti (Inak nazývaní aj Semiti, Židia, Hebreji). Tento národ si Boh vyvolil a zvlášť si ho vedie cez dejiny, aby bol schopný privítať jeho Syna... Vodca Mojžiš s Bohom urobil veľmi dôležitú zmluvu, ktorá sa dotýkala aj Mesiáša. Nazývame ju Starozákonná zmluva.
    Keď sa židia usadili v Palestíne, zažívali obdobia rozkvetu, ale aj národných tragédii. (Sledujeme obdobie asi od roku 1000 až po rok 0. Časový úsek opäť zakreslíme.). Záviselo to od vernosti izraelitov tejto zmluve. Pán ich však stále miluje a posiela k nim svojich vyslancov, „svojich ľudí“. Oni mali za úlohu usmerňovať ich a zvestovať im pravdu o Bohu. Ukázať im, čo majú robiť, aby sa neodklonili od cesty života. Medzi takýchto statočných, verných velikánov patrí Jozue, Samuel, Dávid (vládol ako kráľ okolo roku 1000 pred Kristom), Jeremiáš, Izaiáš (veľký prorok, ktorý predpovedá príchod Mesiáša okolo 7. storočia pred príchodom Krista), Micheáš (prorokuje, že sa Mesiáš narodí v Betleheme a to okolo 3. storočia pre narodením Ježiša),... a ďalší a ďalší. Boh s nimi nadviazal zvlášť „dobré spojenie“ a zjavil im cez modlitbu, cez zjavenie, aký je i čo chystá.
    Vrcholom Dejín spásy je príchod Ježiša Krista. (Zakreslite si na časovú os bod 0.) Boh si pre túto chvíľu zvlášť pripravil niektorých ľudí. Najviac jedno skromné, tiché, krásne, nádherné dievča – Pannu Máriu, ktorú uchránil od akéhokoľvek hriechu. Aj toho dedičného. Ona porodila Spasiteľa, Mesiáša, Ježiša Krista, Božieho Syna.
    Nuž a Pán Ježiš si zaslúži našu najväčšiu pozornosť. Jeho život je v centre Dejín spásy aj Liturgického roku. Preto si pripravte samostatný papier. Ideme si zapísať, čo všetko o ňom vieme.

    Aktivita na stretnutie: V tomto okamihu prejdeme od vysvetľovania k aktivite miništrantov. Chlapcom ideme pomôcť, aby sa sami „podieľali“ na vytvorení Liturgického roka... Tak ho najviac pochopia. Preto im rozdáme papiere a vyzveme ich, aby v krátkosti naň zaznačili najdôležitejšie okamihy zo života Pána Ježiša. Pustime im dobrú hudbu a necháme ich pracovať asi desať minút.
    Potom nech chlapci prečítajú svoje postrehy... Následne ich vyzveme, aby sa spoločne dohodli na udalostiach z Ježišovho života, ktoré považujú za najdôležitejšie. (Istotne im treba v tom pomáhať a usmerňovať ich, aby išli pekne od narodenia. Pripomenieme im, že deväť mesiacov pred narodením sa dieťatko musí počať. V prípade Pána Ježiša to teda bolo... 25. marca. A narodil sa? 25. decembra. Počítame s tým, že miništranti spomenú rôzne udalosti, stretnutia, zázraky, príhovory... Ale my zvýrazníme práve tie udalosti, ktoré sa slávia počas Liturgického roka, pričom najväčší význam pre nás má jeho smrť a zmŕtvychvstanie. A to sú udalosti Veľkej noci.)
    Ak teda už máte vytvorený „životopis“ Pána Ježiša, môžete na časovú os zaznačiť všetky dôležité udalosti Ježišovho života a papier umiestniť vedľa prvého – na ktorom máte svetové dejiny. Keďže Liturgický rok obsahuje aj ďalšie udalosti, musíme ich objaviť a preto v téme pokračujte nasledovným spôsobom: Chlapci, viete, čo sa ešte udialo po Nanebovystúpení Pána Ježiša k Otcovi? Súťažíme. Tu sú vety, ktoré máte dokončiť:

1. Na päťdesiaty deň prišiel k nám... (Duch Svätý.)
2. Apoštoli hneď potom začali... (Ohlasovať Ježiša Krista.)
3. Rodí sa spoločenstvo veriacich, ktoré nazývame... (Cirkev.)
4. Začína prenasledovanie kresťanov. Prvý mučeník bol... (Svätý Štefan.)
5. Panna Mária usnula a bola... (Na nebo vzatá.)
6. Trochu neskôr v Ríme zomiera svätý Peter a Pavol. Ich smrť slávime... (29. júna.)
7. Ďalší a ďalší ľudia uverili Ježišovi a kresťanstvo sa šíri do celého sveta. Mnohí kresťania sú však umučení. Sloboda pre kresťanov v Rímskej ríši začína v roku... (313.)
8. Potom sa objavujú svätci, mnísi, rehoľnici, statoční veriaci, ktorí prinášajú vieru až do našich čias. Istotne poznáte aj vy nejakých svätcov. Napríklad – uveďte aspoň jedného... (Napríklad z minulého storočia: Páter Pio, Matka Tereza, Ján Pavol II...)
9. Ale Dejiny spásy pokračujú aj dnes. Ešte nie sú zakončené. Skončia sa... (Druhým príchodom Ježiša Krista na zem.) On verných zoberie so sebou. Potom už „nebude“ čo spasiť.
10. Pán stvorí všetko nové a bude nová zem a nové... (Nebo.)
11. Jeho vládu nad celým vesmírom si pripomíname sviatkom... (Krista Kráľa.)

    Námet na spoločné uvažovanie:
V tomto momente príde jedna z najdôležitejších otázok našich stretnutí. Nuž miništranti a teraz povedzte, čo by ste robili vy, aby ľudia nezabudli na všetky tieto významné a fascinujúce udalosti z histórie ľudstva? Veď od Adama a Evy sa toho toľko udialo...
    Podobnú otázku si položili aj iní a jej riešenie - to bola úloha pre zodpovedných v Cirkvi. Ako si to len pripomínať? To bola otázka kresťanov od dávnych čias. A Cirkev to vyriešila tak, že sa rozhodla všetko dôležité sláviť, pripomínať a na „novo prežívať“ počas roka. A tento rok nazvala Liturgický.
    Slovo liturgia znamená spoločne sláviť. Čiže zúčastniť sa zhromaždenia a oslavovať Pána Boha a to-ktoré tajomstvo, či udalosť, ktorú vykonal pre nás. Počas Liturgického roka teda katolíci spolu slávia (doma, vo vašom kostole, na Slovensku, v Ríme i na celom svete) tie najdôležitejšie udalosti z našej spásy. Sú to predovšetkým skutky, ktoré vykonal Spasiteľ Ježiš Kristus. Ale kresťania si spomínajú aj na tých ľudí, ktorí boli najviac verní Bohu. Z nich na prvom mieste je Panna Mária, potom apoštoli, mučeníci, svätci...
 
    Ďalšie aktivity na stretnutie: 1. Skúste graficky znázorniť Liturgický rok. Do kruhu, do štvorca, na časovú os, alebo tak nejak... Námetov je fúra. Aj na internete. 2. Nuž nazrite aj do liturgických kníh, a zistite ako tie sledujú Liturgický rok. 3. Môžete v krátkosti predstaviť aj Direktórium. 4. Skúste zistiť, ktorí proroci najviac hovorili o príchode Mesiáša.

    Predsavzatie: Popremýšľať o Dejinách spásy a zamyslieť sa, akú úlohu v nich mám ja.

    Príbeh: Kráľ Archias, ktorý kraľoval v Thebach mal rád bohaté hostiny, dobrú muziku, prepych a rád sa obklopoval umelcami i rôznymi ľuďmi... Aj v ten deň hodoval a bral život na ľahkú váhu. V najlepšej nálade mu podali list od dobrého priateľa. Na obálke bolo napísané: „Súrne. Veľmi dôležité.“
„Ale čo, počká to. List neutečie. Č o už len teraz môže byť pre kráľa dôležitejšie, než si užívať...“ Archias sa schuti zasmial a zasunul list do kapsy.
A čo bolo v liste napísané? Jeho priateľ sa dozvedel veľmi dôležitú správu, o ktorej mu dal v liste vedieť:
„Kráľ, zaprisahám ťa. Rýchlo opusti miestnosť, v ktorej sa zabávaš, lebo zahynieš dýkou úkladného vraha.“ Nuž ale kráľ sa to nedozvedel. List neotvoril a o chvíľu padol na zem prebodnutý dýkou vraha.

    Priatelia, buďme rozumní a často si prečítajme posolstvo od nášho priateľa, nášho Nebeského Otca, ktoré sa nachádza vo Svätom Písme. Lebo inak môžeme dopadnúť veľmi zle a byť zničení rukou nášho nepriateľa – diabla. Božie posolstvo hovorí o našej záchrane, o našich dejinách spásy. Aby sme na to nezabudli, máme na to Liturgický rok. V ňom sa stále pripomína pre nás to najdôležitejšie.

pict_20160706104314krb.jpg
 
Počet zobrazení: 1050x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2019   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT