DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
1. rok
 
 
2. rok
 
 
3. rok
 
 
4. rok
 
 
5. rok
 
 
6. rok
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Budúci týždeň
:: 01.02.2020 - 03.02.2020
Duchovné cvičenia
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1454796
dnes :: 294     online :: 1
za posledný
týždeň :: 4413     mesiac :: 23997
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Sobota 25. Januára 2020 :: Meniny má Gejza
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Metodické dni - marec 2020
Publikované :: 2020-01-20 10:30:12
Pozývame Vás na metodický deň, zameraním ktorého bude edukačný proces v predmete... [zobraziť viac]
Rok Božieho slova - námety
Publikované :: 2020-01-13 13:48:25
V Roku Božieho slova ponúkame námety na prípravu stretnutia pri Božom... [zobraziť viac]
Námety biblických projektov pre rodiny, školy a farnosť
Publikované :: 2020-01-13 13:42:31
V Roku Božieho slova ponúkame námety na koncept biblických stretnutí,... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Katechéza miništrantov » 2. rok
[späť]

12. Štruktúra Svätej omše

Publikované :: 2016-07-04 13:04:46
    Slovo pre animátora: Po trochu „teologických“ úvahách o Svätej omši je čas, aby sme prešli aj na viac praktickejšie témy. Je dobre predstaviť vám, kam budeme v našich ďalších témach kráčať... Na úvod si predstavíme Svätú omšu ako cestu lásky, ktorá sa realizuje cez súhrn liturgických znakov, gest, úkonov i slov. Zopakujeme si, čo už tak trochu vieme z predchádzajúcich príspevkov a ako sa to používa vo Svätej omši. V ďalšej téme vojdeme do Bohoslužby slova, potom do Bohoslužby obety. Ježišovu obetu si zvýrazníme v samostatnej téme. Niektoré pasáže z Najsvätejšej obety si viac prehĺbime a povieme si aj o liturgických knihách, ktoré sa počas Svätej omše používajú. Zároveň budeme sledovať aké úlohy majú miništranti počas Svätej omše zvládnuť. Naším cieľom je, aby chlapci nakoniec ovládali, čo sa počas Svätej omše robí a aby vedeli pružne zasiahnuť a poslúžiť. Takže začíname.

    Cieľom dnešnej témy je predstaviť si Svätú omšu ako jeden celok, ktorý pozostáva z mnohých častí, ale cez ktoré sa tiahne jedna spoločná niť. Tá ich všetkých spája a má meno: Láska.

    Metodika: Časti Svätej omše.
    Materiál: Papiere, perá, papier s nižšie uvedenými výrokmi o tom, čo je Svätá omša a s časťami Svätej omše ako sú uvedené v aktivite.

    Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj: Chlapci, urobíme si bleskový test! Odpovedzte: Čo je Svätá omša? Aký je váš názor na túto pre kresťanov najsvätejšiu udalosť? (Chlapcov pozorne počúvame a sme zvedaví na ich odpovede. Môžeme si zapisovať ich postrehy. Potom zvýrazníme niektoré ich odpovede. Tie, ktoré sú nepresné poopravíme, prípadne požiadame dotyčného, aby ich vysvetlil. A nakoniec im prednesieme zopár názorov na Svätú omšu, ale prevedieme to tak, aby boli do odpovedí vtiahnutí aj prítomní. Urobíme to teda nasledujúcou, alebo podobnou výzvou.)

    Miništranti, Svätá omša obsahuje mnohé veci, takže sa ani nedá jednoducho odpovedať čo to je. Prednesiem vám pár výrokov a vy hlasujte, ktorý sa vám bude najviac páčiť. Najprv si tieto formulácie prečítame, potom ponecháme chvíľku času, aby ste si ich uvedomil a porozmýšľali nad nimi. Až to budete mať, dajte svoj hlas (čiarku) dvom výrokom, ktoré sa vám najviac páčili. Takže neváhajte a pusťte sa do práce. Tu sú výroky:

1. Svätá omša je modlitba modlitieb, v ktorej sa pripravuje Najsvätejšia Obeta.
2. Svätá omša je obeta Ježiša Krista Nebeskému Otcovi za naše hriechy.
3. Je sprítomnenie obety Ježiša Krista nekrvavým spôsobom.
4. Svätá omša je súhrn modlitieb, citátov zo Svätého Písma, zvolaní, spevov, gest a úkonov, ktorými komunikujeme s Bohom, aby sa uskutočnila Najsvätejšia Obeta.
5. Svätá omša je stredobodom všetkých sviatostí, lebo sa sprítomňuje historická obeta Ježiša na kríži a my sme pod ním.
6. Je vďakyvzdanie za všetky dobrá, ktoré nám dobrotivý Boh preukázal.
7. Svätá omša je stretnutie sa s Ježišom Kristom, ktorý má chce premeniť.

    Upozorňujeme, že všetky odpovede sú správne, ale niektoré citáty sú výstižnejšie, krajšie, viac pôsobiace na dušu. (Vyhodnoťte si, ktoré výroky získali najviac hlasov a chlapcom zvýraznite skutočnosť, že ak sa vytratí zo Svätej omše vnímanie lásky, ozaj nám zostanú len definície. Dobré, výstižné, ale bez toho podstatného – bez lásky. Teraz im prečítajte túto formuláciu, ktorá chce zvýrazniť práve lásku.) A čo poviete na túto definíciu?

Svätá omša je súhrn najkrajších modlitieb. Obsahuje najláskavejšie zvolania a gesta plné nežnosti i lásky. Všetko to vedie k tomu, aby veriaci boli pripravení a naplnení láskou vo chvíli až dôjde k najväčšiemu prejavu lásky – k sprítomneniu Ježišovej obety na kríži.

    Všimli ste si? Tí, čo chodia na Svätú omšu bez lásky ju berú len ako povinnosť. Tí čo sa nenaladia na lásku ju považujú za nudnú. Bez lásky je účasť na Svätej omši len telesná a duša behá po rôznych povrchných záležitostiach, či filmoch. Bez zaľúbenia sa do Ježiša často mnohí dudrú: „Ach aká je tá omša dlhá. Už len aby sa skončila.“ Ale s láskou v srdci ide o stretnutie zaľúbených.

    Námet na zamyslenie: Liturgické úkony vo Svätej omši mali svoj vývoj. Čo to znamená? Nuž Svätá omša nemala vždy takúto podobu ako dnes. Hej, počas dejín mala aj inú skladbu. Ale čo stále obsahovala, čo je stále v jej jadre, to čo je nemenné sú udalosti Poslednej večere. Konkrétne to, kedy Pán Ježiš premenil chlieb na svoje Telo a víno na svoju Krv. Ale z priebehu poslednej večere vieme, že pred Premenením bolo vďakyvzdanie Bohu Otcovi za dary, ktoré nám dáva. Vidíte, že aj toto je vo Svätej omši? Nuž a ešte predtým tieto dary sa museli pripraviť, priniesť. Nuž a ešte pred prinesením darov sa počúvalo a vysvetľovalo Sväté Písmo. Nuž a už je len úplne jasné, že do kontaktu s Bohom treba prísť pripravený, očistený na tele i duši. Očista na tele sa konala a koná doma – vhodným umytím, úpravou zovňajšku, oblečením... Očista duše sa vykoná ľútosťou. A tá sa koná na úvod každej Svätej omše.
    Nuž to sa konalo pred Premenením. A čo bolo po vo Svätej omši po Premenení? Čo sa robí pod krížom, na ktorom zomiera Pán Ježiš? Č o sa robí v čase, keď je Nebeský Otec prítomný pri obete svojho Syna? Nič múdrejšie sa nedá robiť, než sa modliť a prosiť. O čo? To nám povedal Pán Ježiš vo večeradle – za jednotu Cirkvi, za Svätého otca, za cirkevných predstavených, za našich drahých, za duše zosnulých priateľov... A potom príde vo Svätej omši hostina. Nasleduje to, čo duša cíti najsladšie – prijatie Pána Ježiša do svojho srdca. Avšak ešte niečo dôležité sa pred tým musí udiať – zmieriť sa so všetkými, odpustiť si. K tomu nám slúži obrad pokoja, kedy si na znak vzájomného odpustenia všetkých previnení podávame ruku s blížnymi. Po Svätom prijímaní nasleduje poďakovanie a prepustenie veriacich. Aby išli v mene Božom šíriť lásku, ktorú práve vo Svätej omši načerpali. Aké je to jednoduché, však?

    Aktivita na stretnutie:
Keď sme si pripomenuli časti Svätej omše, úlohou chlapcov teraz bude presne zoradiť časti Svätej omše do správneho poradia. Aktivitu môžete pripraviť tak, že každému nasledujúci text vytlačíte. Dá sa to riešiť aj tým, že umiestnite pred nimi jeden väčší text s daným obsahom a chlapci si prepisujú správne poradie. (Alebo dávajú správne čísla.) Aktivitou sa chlapci naučia to najdôležitejšie – štruktúru Svätej omše. Budú ju potrebovať pri každom miništrantovaní. Tu je teda náhodné usporiadanie častí Svätej omše. Dajte ich do správneho sledu. Pozor, štart. Čas vám beží.

1. Evanjelium. 2. Vzývanie Pána: Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. 3. Príprava obetných darov. 4. Prežehnanie sa. 5. Druhé čítanie. 6. Úkon kajúcnosti. 7. Homília. 8. Požehnanie. 9. Modlitba nad obetnými darmi. 10. Vyznanie viery - Krédo – Verím v Boha. 11. Medzispev - Responzoriovy žalm. 12. Prijímanie. 13. Oslavná pieseň - Glória – Sláva Bohu na výsostiach. 14. Pozdrav. 15. Modlitba dňa - Kolekta. 16. Hľa Baránok Boží. 17. Eucharistická modlitba. 18. Prvé čítanie. 19. Spev pred evanjeliom - Alelujový verš. 20. Zvolanie Svätý, svätý, svätý... 21. Modlitba Pána - Otče náš. 22. Premenenie. 23. Obrad prijímania. 24. Prepustenie veriacich. 25. Úvodný spev. 26. Spev na prijímanie. 27. Pieseň vďaky. 28. Modlitba po prijímaní. 29. Lámanie Chleba. 30. Obrad pokoja.

Už ste to zvládli? Tak teraz si porovnajte svoje poradie so správnymi odpoveďami.

1. Úvodný spev. 2. Prežehnanie sa. 3. Pozdrav. 4. Úkon kajúcnosti. 5. Vzývanie Pána: Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa. 6. Oslavná pieseň - Glória – Sláva Bohu na výsostiach. 7. Modlitba dňa - Kolekta. 8. Prvé čítanie. 9. Medzispev - Responzoriovy žalm. 10. Druhé čítanie. 11. Spev pred evanjeliom - Alelujový verš. 12. Evanjelium. 13. Homília. 14. Vyznanie viery - Krédo – Verím v Boha. 15. Príprava obetných darov. 16. Modlitba nad obetnými darmi. 17. Eucharistická modlitba. 18. Zvolanie Svätý, svätý, svätý... 19. Pieseň vďaky. 20. Premenenie. 21. Obrad prijímania. 22. Modlitba Pána - Otče náš. 23. Obrad pokoja. 24. Lámanie Chleba. 25. Hľa Baránok Boží 26. Prijímanie. 27. Spev na prijímanie. 28. Modlitba po prijímaní. 29. Požehnanie. 30. Prepustenie veriacich

    Koľko chýb sa vám objavilo? Veľa? Tak nasleduje opravná písomka... Ale nabudúce. Teraz si to ešte raz prerozprávajme. Dôvod? Aby nám z hesiel nevymizla láska. Takže o to tu ide! Cez jednotlivé časti Svätej omše sa naša láska k Bohu stupňuje. V úvode sa z lásky k Bohu očisťujeme úprimnou ľútosťou. On nám odpúšťa a vo svojom Slove nám dáva najavo, ako nás počas celých dejín ľúbi a stará sa o nás. V nedeľu a na veľké sviatky mu odpovedáme, modlitbou Verím. Áno, veríme, že je to tak. V príprave obetných darov mu z lásky pripravujeme náš najväčší možný dar – samých seba. Vyjadrením toho je aj víno a chlieb, ktoré sú súčasťou našich obetných darov. Vrcholom Svätej omše je Premenenie, kde sa sprítomňuje Ježišova obeta na kríži. Boh z lásky k ľuďom nám dáva všetko čo má. Seba. Naša odpoveď na lásku má podobu láskavej modlitby. Prosíme za potreby Cirkvi a našich blízkych. Znakom pokoja vytvárame spoločenstvo lásky a ideme sa zjednotiť s Kristom vo Svätom prijímaní. Tu nastane: Ja a Ty sme jedno. Ježiš a ja sa spájame v láske. Ďakujem mu za to a úplne nakoniec dostávam poslanie svedčiť o tejto láske a šíriť ju. To je to: „Iďte v mene Božom.“

    Ďalšie aktivity na stretnutie: 1. Choďte do kostola a konkrétne si prejdite miesta, kde sa uskutočňujú jednotlivé časti Svätej omše. Zodpovedajte si, na čo sa má sústrediť miništrant počas jednotlivých častí Svätej omše tak, aby vedel poslúžiť a zároveň bol prítomný v kontakte s Bohom. 2. Navrhujem vám, aby ste si štruktúru Svätej omše nakreslili na pekný plagát, pretože ju neustále budete potrebovať. A často si preopakujte jej časti. Pamätajte, že to patrí k základným vedomostiam miništrantov. 3. Ako pomôcku si môžete urobiť retiazku (Napr. z lavínového lanka...), na ktorú navlečiete guličky, či korálky, na ktorých napíšte jednotlivé časti Svätej omše. Presúvaním sa ich môžete rýchlo naučiť. 4. Zistite, kedy kňaz počas Svätej omše komunikuje s ľuďmi a kedy s Pánom Bohom. Ako to rozoznáte? Mení pri tom tón hlasu? Alebo? 5. A ešte jedna súkromná aktivita. Zamyslite sa, či cítiť zo slov veriacich, ktorí sú u vás na Svätej omši, že nimi prúdi láska?

    Predsavzatie: Prežiť Svätú omšu tak, že budem sledovať, ako sa v nej komunikuj láska medzi Bohom a človekom.
Príbeh: „Nevidel niekto Dominika? Kde je Dominik?“ nieslo sa oratóriom ale chlapci iba
rozpačito krčili plecami. Nevedeli, kde sa nachádza.
„Hádam je v študovni...“ utrúsil ktosi. Deň ubiehal rýchlo a počas obeda si opäť ktosi
spomenul: „Nevidel niekto Dominika? Nebol ani na raňajkách, ani teraz tu nie je.“
„Nestalo sa mu niečo?“ preľaknuto sa spýtal jeho kamarát Giovanni, ale nikto neodpovedal.
„Idem to povedať don Boscovi.“ Rozhodol sa Giovanni a už aj klopal na kňazove dvere:
„Dominika niet.“
„Ako to niet?“ zvolal prekvapene don Bosco.
„Nuž jednoducho, niet ho. Naposledy som ho videl ráno na Svätej omši. Ale odvtedy ubehlo
už viac ako šesť hodín...“ Rozhodil Giovanni rukami a nechápavo pozeral na kňaza.
„Hm, asi viem kde je. Nechaj to na mňa, ty si choď za svojimi povinnosťami.“ Prepustil don
Bosco chlapca a sám išiel do kaplnky, kde ráno slúžil Svätú omšu. A nemýlil sa. Dominik stal
pri oltári a žiarivé oči mal upriamené na Bohostánok. Don Bosco ho jemne chytil za plece
a tíško ho oslovil: „Dominik, už je čas na obed.“
„Už skončila Svätá omša?“ prekvapene sa opýtal Dominik.
„Pozri“, don Bosco ukázal Dominikovi hodinky, „už si tu šesť hodín. Choď sa najesť.“
Dominik sa začervenal a zrozpačitel. Ale don Bosco ho upokojil:
„Buď pokojný. Ak by sa ťa chlapci pýtali, kde si bol, tak odpovedz že si vybavoval veci pre
don Bosca.“ Kňaz sa na mladíka usmial a vedel, že je to najlepšie riešenie. Nie je dobre
všetkým hádzať na nos, že Dominik Savio bol v extáze.

    Hej chlapci, boli a sú mladí ľudia, ktorí pochopili o čom je Svätá omša a svojim duchovným zrakom vytušili kto je Ježiš. U neho sa rozvinie naša večnosť. Pre neho je stvorené všetko. On je vládca nad všetkým. On je nádherný, dobrý Boh. A On sa stal našim priateľom. A ako priateľ našiel spôsob, ako prebývať s nami. Je v Eucharistii, ktorá sa „pripravuje“ vo Svätej omši. Ježiš je Láska. A na Lásku sa správne odpovedá iba láskou.


pict_20160704130758553.jpg
 
Počet zobrazení: 2668x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT