DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
Ponuka
 
 
Odborné články
 
 
Základné katechetické dokumenty
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1340706
dnes :: 411     online :: 1
za posledný
týždeň :: 5945     mesiac :: 27940
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Sobota 21. Septembra 2019 :: Meniny má Matúš
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže 2019-2020
Publikované :: 2019-09-16 12:18:57
Ponúkame vám propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže 2019-2020. [zobraziť viac]
Propozície Biblickej olympiády v školskom roku 2019/2020
Publikované :: 2019-09-06 14:37:15
V školskom roku 2018/2019 vám ponúkame opäť možnosť zapojiť sa do... [zobraziť viac]
Piráti krásy - VI. ročník - Oslava Boha Stvoriteľa v jeho stvorenstve
Publikované :: 2019-09-06 13:17:11
V novom školskom roku vám ponúkame VI. ročník Diecéznej recitačnej... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Katechetické pomôcky a literatúra » Odborné články
[späť]

Úloha farnosti v rodinnej katechéze

Publikované :: 2014-12-17 15:20:04
Čoraz viac si uvedomujeme potrebu katechizácie rodičov detí, ktoré chodia na náboženskú výchovu, alebo s ktorými sa stretávame vo farnosti. Je veľmi dôležité, aby veriaci rodičia boli prvými svedkami viery pre svoje deti. Katechizmus katolíckej cirkvi zaväzuje rodičov, aby sa starali o „výchovu k viere členov rodín, čo sa uskutočňuje svedectvom kresťanského života podľa evanjelia“ (KKC, čl. 2226).

Také svedectvo života je možné skúsiť najmä v rodine, kde realita viery sa zviditeľňuje v celkovom obraze života jednotlivých členov, v ich príchode na svet, raste, chorobách, zlyhaniach, obrátení, manželských a rodinných vzťahoch a napokon v prechode podľa viery do večnosti. Práve rodina má najväčšiu príležitosť byť laboratóriom viery, lebo viere sa dá naučiť tam, kde sa viera žije.

Cirkev si uvedomuje, že táto forma katechézy, ktorá má miesto v rodine, predchádza, sprevádza a obohacuje iné spôsoby poučovania o viere, preto dôrazne upozorňuje: „Je povinnosťou rodičov naučiť svoje deti modliť sa a pomáhať im odhaliť svoje povolanie Božích detí“ (KKC, čl. 2226). Pretože farnosť je eucharistické spoločenstvo a srdce liturgického života má byť aj pre kresťanské rodiny základným miestom na katechézu, čo v praxi znamená, že katechéza rodín musí byť úzko spojená s farnosťou. (KKC 2226)

Ján Pavol II. v Christifideles laici povzbudzuje, aby sa odhalila prostredníctvom viery pravá tvár farnosti, čiže samotné tajomstvo Cirkvi, ktorá v nej existuje a účinkuje. (CHL, č.26), poukazuje na nutnosť existencie farnosti pre život Cirkvi, čiže pre samotný náboženský život Kristových učeníkov. Z toho vyplýva aj ďalšia úloha, ktorú Cirkev dáva rodinnej katechéze – starostlivo udržiavať úzke spojenie s farnosťou a pozerať sa na farnosť z perspektívy viery. Živý kontakt rodín s farnosťou sa má prejavovať okrem iného účasťou na živote tohto spoločenstva tak, aby ono bolo pre rodiny „rodinným domovom bratskej lásky, kde si kresťania uvedomujú, že sú Božím ľudom.“ (VDK, čl. 257) Toto sa uskutočňuje účasťou na liturgii, ale tiež prostredníctvom diel milosrdenstva k tým, ktorí to najviac potrebujú.

Starostlivé zdržiavanie úzkeho spojenia s farnosťou znamená aj úzku spoluprácu s inštitucionálnou katechézou, zvlášť pokiaľ ide o prípravu na prijatie sviatostí.

Katechéza a zvlášť rodinná by mala byť prispôsobená skutočným pastoračným potrebám cirkvi, pričom treba zohľadňovať katechetické trádície krajiny.Autor: prof. PAT Tadeusz Panus

Konferencia DKU 2007
pict_20141217151958p3b.jpg
 
Počet zobrazení: 939x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2019   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT