DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
Ponuka
 
 
Odborné články
 
 
Základné katechetické dokumenty
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1339367
dnes :: 737     online :: 1
za posledný
týždeň :: 6175     mesiac :: 28518
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Štvrtok 19. Septembra 2019 :: Meniny má Konštantín
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže 2019-2020
Publikované :: 2019-09-16 12:18:57
Ponúkame vám propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže 2019-2020. [zobraziť viac]
Propozície Biblickej olympiády v školskom roku 2019/2020
Publikované :: 2019-09-06 14:37:15
V školskom roku 2018/2019 vám ponúkame opäť možnosť zapojiť sa do... [zobraziť viac]
Piráti krásy - VI. ročník - Oslava Boha Stvoriteľa v jeho stvorenstve
Publikované :: 2019-09-06 13:17:11
V novom školskom roku vám ponúkame VI. ročník Diecéznej recitačnej... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Katechetické pomôcky a literatúra » Odborné články
[späť]

Biblická katechéza a práca so Svätým písmom

Publikované :: 2014-12-17 14:51:11
Každý deň sa učíme čítať Božie slovo, počúvať ho, modliť sa a riadiť sa ním. Pri biblickej katechéze je dôležité umožniť katechizovaným, aby počúvali Božie slovo a hľadali zmysel toho, čo nám chce Boh povedať. Katechéza by mala prejsť od udalosti k tajomstvu a uskutočňuje sa pomocou rôznych myšlienkových postupov. Preto je vhodné prejsť od skutku k tajomstvu, napríklad Ježišove skutky spájať s tajomstvom jeho vykúpenia.

Pri biblickej katechéze katechizovaní pracujú so Svätým písmom a tak ho lepšie poznávajú do hĺbky i do šírky. Môže to byť skladanie textu, hľadanie chýb, rozbor textu a pod.

1. Neúplný text – niektoré slová chýbajú, treba ich doplniť.
2. Zloženie textu – text je napísaný a rozstrihaný, treba ho poskladať, aby text i papier (tvar puzzle) na seba nasledoval.
3. Zostavovanie slov – z rôznych písmen na kartičkách zostaviť čo najviac biblických slov.
4. Hľadanie chýb – známy text je so zámernými chybami.
5. Biblický kvíz – môže slúžiť na overenie Písma i chápania textu a jeho súvislostí.
6. Spontánne vyjadrenie – zapisujeme alebo hovoríme slová, ktoré nám pri čítaní prišli na myseľ, alebo vyjadríme čo sme cítili.
7. Aplikácia textu na našu situáciu. Čo nám text pripomína v súvislosti so súčasnými udalosťami.

Jedným z cieľov biblickej katechézy je sprostredkovať katechizovaným uvedenie do Biblie, čo dosiahneme rešpektovaním Božieho slova.

Sväté písmo hovorí o viere. Svätopisci izraelského národa poukázali na Božiu prítomnosť v živote národa a jednotlivcov, aby svedčili o ich živote viery. Je jeden Boh, ktorý miluje svoj ľud a chce jeho spásu. Biblickí autori si vyberajú z dejín národa postavy a udalosti, ktoré hovoria o viere. Tak sa postupuje aj pri tvorbe Nového zákona, ktorého autorom išlo o odovzdanie viery v stále živého Ježiša Krista. Evanjeliá sú hlavným svedectvom o živote a učení Krista a súčasne rozprávajú o viere prvých kresťanov.

Čítať Sväté písmo znamená predovšetkým spoznávať Boha a jeho rozhodnutie o spáse človeka. Tiež to znamená počúvať kresťanov od ich začiatku, ako postupne vo svojom živote odkrývali osobného a milujúceho Boha. Znamená to zároveň sledovať prvých kresťanov, ako poznali v Ježišovi Božieho Syna. Kresťania čítajú Sväté písmo, aby zmluva medzi Bohom a ľuďmi mala pokračovanie a napĺňala sa.

Správny prístup k Svätému písmu spočíva v tom, o čom, o akej udalosti a o akej viere daný text hovorí. Tiež je dôležité si uvedomiť, že Sväté písmo nielen informuje o Bohu a Kristovi, ale aj upevňuje vieru kresťanov.

Pri rozbore biblického textu môžeme použiť rôzne postupy. Vyberáme ten najvhodnejší, podľa daného textu a cieľa, ktorý sledujeme. Pri postupoch rozlišujeme tieto formy:

- Spontánny prejav na základe prečítaného textu. Necháme prehovoriť city.
- Objektívny rozbor textu. Môžeme použiť štrukturálny rozbor daného textu a historicko – kritické porovnanie textu v jeho kontexte.
- Zhrnú sa poznatky predchádzajúcich foriem do teologického pohľadu, čo nám umožňujú metódy podľa troch Božských čností. Hľadáme, v čom evanjeliový príbeh vyzýva k viere, v čom povzbudzuje k láske a v čom pozýva k nádeji.
- Činnosť a tvorivosť prostredníctvom aktualizácie textu a tvorivej, dramatizačnej, výtvarnej a inej práce.
- Nestačí len prečítať nejaký komentár k danému textu, ale treba využiť i osobné čítanie a štúdium Svätého písma. Malá teologická, či exegetická úvaha, zamyslenie sa nad textom je podmienkou každej prípravy na biblickú katechézu. Zároveň je potrebné si premyslieť, ako to sprostredkovať poslucháčom v ich situácii.

Sväté písmo je školou, kde sa učíme porozumieť Božiemu jazyku.
Použitá literatúra:
Eugen Valovič, Náčrt katechetiky II.
pict_201412171456345sa.jpg
 
Počet zobrazení: 1223x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2019   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT