DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
Oznamy
 
 
Kánonická misia
 
 
Vzdelávanie
 
 
Duchovná formácia
 
 
Súťaže
 
 
Dokumenty
 
 
Štatistiky
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1340704
dnes :: 409     online :: 1
za posledný
týždeň :: 5943     mesiac :: 27938
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Sobota 21. Septembra 2019 :: Meniny má Matúš
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže 2019-2020
Publikované :: 2019-09-16 12:18:57
Ponúkame vám propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže 2019-2020. [zobraziť viac]
Propozície Biblickej olympiády v školskom roku 2019/2020
Publikované :: 2019-09-06 14:37:15
V školskom roku 2018/2019 vám ponúkame opäť možnosť zapojiť sa do... [zobraziť viac]
Piráti krásy - VI. ročník - Oslava Boha Stvoriteľa v jeho stvorenstve
Publikované :: 2019-09-06 13:17:11
V novom školskom roku vám ponúkame VI. ročník Diecéznej recitačnej... [zobraziť viac]
 
-|- Školské vyučovanie náboženstva » Oznamy
[späť]

Modlitba a jej miesto vo vyučovacej hodine náboženstva

Publikované :: 2015-11-27 10:32:16
Učiteľ prichádza do triedy k žiakom predovšetkým ako pedagóg a vychovávateľ. Učiteľ náboženstva však prichádza do triedy aj ako katechéta, ako svedok viery. Zamyslime sa, ako pomôcť v rámci hodiny výchove k modlitbe. Uvedomujeme si, že modlitba je najosobnejší prejav vzťahu k Bohu. Najľahšie je naučiť deti formulám. Modlitba však poníma obracať sa s dôverou k Bohu, počúvať ho a odpovedať mu. Táto oblasť vyžaduje predovšetkým vnímavosť učiteľa-katechétu, ktorý má sám skúsenosť modlitby ako vzťahu s Bohom. Modlitba má v každom ročníku svoje miesto. Je súčasťou rozvíjania rozmeru spoločenstva, ktoré je jedným z troch rozmerov v štruktúre osnov každého ročníka. 
     Čo učiteľ môže veľmi dôsledne urobiť na vyučovacej hodine je dať správny priestor modlitbe a nájsť správny spôsob, ako do nej žiakov uviesť. Modlitbe na začiatku hodiny má predchádzať vzájomné prijatie učiteľa a žiakov, „zasadenie“ vyučovacej hodiny do konkrétneho tematického celku, liturgického obdobia, konkrétneho času a priestoru a navodenie vnútorného postoja vďačnosti  alebo prosby.

     Modlitba na začiatku hodiny. Autor Didaktiky v službách katechézy A. Kostelanský hovorí, že modlitba na začiatku vyučovania náboženstva upozorňuje, že každú činnosť, prácu, my kresťania, začíname s Bohom. Učitelia náboženstva využívajú predovšetkým recitovanú modlitbu. Zaujímavým spôsobom modlitby je doma pripravená modlitba žiakov, ktorú vedie jeden alebo dvaja žiaci. Žiaci vyslovia úmysel, prednesú prosby a vďaky, ktoré vnímali vo svojej triede, rodine, blízkom okolí počas týždňa. Potom uvedú i recitovanú modlitbu, napr. Otče náš. Je úlohou učiteľov náboženstva - katechétov, aby viedli žiakov pri príprave modlitby. Nech sú to i modlitby za Cirkev, modlitba žalmu, liturgických textov – Sláva Bohu na výsostiach, Božieho slova a v čase Adventu i modlitba Anjel Pána. Uvedený spôsob modlitby má veľký význam pri formovaní vzťahu k nej. Výchova k modlitbe však predpokladá i pripraviť prostredie k modlitbe. Je tiež úlohou učiteľa náboženstva, aby pomohol vytvoriť dôstojné prostredie, ku ktorému patrí kríž, prípadne obraz, Sväté písmo, svieca, kvety a pod. Zameranie na uvedený náboženský predmet mení prostredie triedy. Centrom pozornosti nie sú tí žiaci, ktorí vedú modlitbu, nie je ani učiteľ, ale Ježiš a jeho prítomnosť medzi nami.

     Modlitba na konci hodiny. Stáva sa, že modlitba na konci vyučovacej hodiny je improvizovaná. Keďže ju učiteľ nechce vynechať, sám vlastnými slovami vloží do modlitby poďakovanie. Je vhodné, aby túto modlitbu formulovali hlavne žiaci, aby nadväzovala na obsah, kerygmu a posolstvo, ktoré si žiaci z hodiny odnášajú. Bolo by vhodné viac sa zamyslieť nad touto skutočnosťou a dať modlitbe na záver hodiny hlbší význam, čo neznamená, že modlitba bude dlhá. Má skončiť skôr, ako zazvoní. Modlitba nie je spätnou väzbou. Môže však byť pre nás reflexiou, že ak žiaci nevedia vložiť do modlitby obsah témy, že ich formulácie sú prázdne a chudobné, pravdepodobne i nami pripravený obsah témy bol prázdny a chudobný.

     Modlitba ako slávenie počas hodiny. Modlitba môže mať niekedy i podobu paraliturgického slávenia. Pri nej je dôležité zažiť spoločenstvo. Slávenie predpokladá spoločnú prípravu. Žiaci si rozdelia úlohy, napr. výber textov zo Svätého písma, výber modlitieb (v Advente Anjel Pána), výber obrázkov, výber piesní (môžu sa iba recitovať slová piesne z JKS, v Advente napr. pieseň Roste nebesia s výsosti alebo Príde Kristus, Spasiteľ náš), nesenie určených predmetov na určené miesto (adventný veniec, štyri sviece, obraz Božieho milosrdenstva, ruženec, Sväté písmo) a pod. 


Spracovala: Klára Soľanová


pict_20151127103155w8a.jpg
 
Počet zobrazení: 1823x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2019   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT