DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
Aktuality
 
 
Čistý rok
 
 
Stretnutie rodín - Filadelfia 2015
 
 
Teológia tela
 
 
Príhovory a katechézy Svätého otca Františka
 
 
Kurzy pre snúbencov
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Budúci týždeň
:: 01.02.2020 - 03.02.2020
Duchovné cvičenia
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1454795
dnes :: 293     online :: 2
za posledný
týždeň :: 4412     mesiac :: 23996
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Sobota 25. Januára 2020 :: Meniny má Gejza
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Metodické dni - marec 2020
Publikované :: 2020-01-20 10:30:12
Pozývame Vás na metodický deň, zameraním ktorého bude edukačný proces v predmete... [zobraziť viac]
Rok Božieho slova - námety
Publikované :: 2020-01-13 13:48:25
V Roku Božieho slova ponúkame námety na prípravu stretnutia pri Božom... [zobraziť viac]
Námety biblických projektov pre rodiny, školy a farnosť
Publikované :: 2020-01-13 13:42:31
V Roku Božieho slova ponúkame námety na koncept biblických stretnutí,... [zobraziť viac]
 
-|- Manželstvo a rodina » Stretnutie rodín - Filadelfia 2015
[späť]

Domov pre zranené srdce /ôsma katechéza/

Publikované :: 2015-10-16 12:05:53
    V rámci diecéznej prípravy na septembrové Celosvetové stretnutie rodín vo Philadelphii vám ponúkame ôsmu katechézu „Domov pre zranené srdce“ i nedeľný príhovor k tejto katechéze.

Domov pre zranené srdce /katechéza/

    Drahí bratia a sestry, milí manželia, drahé rodiny!
    V prvú augustovú nedeľu sa znovu chceme zamýšľať nad jednou z tém, ktorú nám ponúkajú prípravné katechézy celosvetového stretnutia rodín. Toto stretnutie sa uskutoční už o necelé dva mesiace – 25.9.-27.9. 2015 vo Filadelfii. Chceme vás dnes pozvať osvojiť si vnímanie Cirkvi ako domova, ktorý poskytuje „strechu“ pre zranené srdce človeka. V nej je totiž možné stretnúť sa s Lekárom, ktorý lieči ľudské zranenia, i tie manželské.
    Každý z nás túžime po šťastí a pokoji, no napriek tomu sa v našich životoch stretávame s bolesťou a zraneniami. Zranenia neobchádzajú ani mnohé manželstvá. Príčin týchto zranení je mnoho: chudoba, choroba, rôzne druhy závislosti (alkohol, drogy, gamblerstvo, pornografia), nezamestnanosť, rozvod, nečakaná smrť najbližších...
    Manželia sa však neraz zrania aj v oblasti, ktorá ich má povznášať a robiť ich život radostným. Tou oblasťou je ich sexualita. Ako sme mohli vidieť v predchádzajúcich príhovoroch, sexualita je Pánovým darom, ktorý Boh dal manželom preto, aby sa skrze tento dar vzájomne darovali, posväcovali a takto urobili svoju lásku a život plodnými.
    Samotný Ježiš si je vedomý veľkosti daru sexuality, ako aj daru manželstva, osobitne jeho nerozlučiteľnosti. Preto svojim učením chráni, tak dar ľudskej sexuality ako aj nerozlučiteľnosti manželstva. Jeho učenie je však pre mnohých „tvrdou rečou“. Spomeňme si na jeho Horskú reč, v ktorej hovorí: „Počuli ste, ,že bolo povedané: ´Nescudzoložíš!´ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5, 27-28). Aké je náročné pre mnohých mužov, a to zvlášť v dnešnej presexualizovanej spoločnosti, hľadieť na ženu (dokonca na svoju vlastnú ženu) očami lásky? Aké je náročné nehľadieť na ňu a na jej telo ako na objekt vlastného potešenia, ale hľadieť na ňu ako na osobu hodnú milovania a úcty?! Koľké ženy si nectia seba samé a dovoľujú mužom hľadieť na ne ako na objekty žiadostivosti?! Koľko cudzoložstiev sa spácha v srdciach moderných mužov a žien?! Musíme však povedať, že zranenia manželov sú mnoho krát už len dôsledkom ich života v mladosti. Sexualita vnímaná v zmysle „uži si a nič viac“, zraňuje mnohých mladých chlapcov a dievčatá. Následne títo mladí plní zranení vstupujú do manželského života a v ňom neraz rania aj svojho manželského partnera.
    V súčasnej rozvodovej mentalite, keď sa rozvod vníma ako čosi normálne a niekedy ako jediné a najlepšie vyriešenie zraneného manželského vzťahu, sú Ježišove slová o nerozlučiteľnosti manželstva rovnako tvrdou rečou, akou boli aj pre jeho učeníkov, ktorí sa napokon vyjadrili: „Keď je to tak medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa“ (Mt 19, 10).
Drahí bratia a sestry!
    Ježiš si nás získal svojou obetou a touto obetou nás uzdravil z rán hriechu. Patríme jemu a patríme mu celí. Aj naša sexualita mu patrí. No občas sa správame tak, že všetko chceme dať Pánovi, len do tejto jedinej oblasti nášho života Pána nechceme vpustiť. Z úst mnohých – aj veriacich – môžeme počuť námietku: „Čo mi má čo Cirkev hovoriť ako mám/máme žiť svoj/náš manželský intímny život? Je to moja/naša súkromná vec, do ktorej nikoho nič nie je.“ Cirkev je však hlasom Krista v tomto svete: „Kto vás počúva, mňa počúva“ (Lk 10, 16), povedal Ježiš svojim učeníkom, keď ich poslal, aby pokračovali v jeho poslaní. Preto dnes mnohí považujú učenie Cirkvi za „tvrdú reč“ a to aj v oblasti manželskej lásky, antikoncepcie a ľudskej sexuality. Reč Cirkvi nemôže byť inou akou bola Ježišova reč. Musí však byť hlásaná s rovnakou láskou, pochopením a milosrdenstvom, aké preukazoval Ježiš mnohým ľuďom, poznačených zraneniami, ktoré im ich život priniesol. Spomeňme si na ženu pristihnutú pri cudzoložstve, na slzy prostitútky, ktoré zmáčali Ježišove nohy, na Samaritánku, ktorá vystriedala mnohých mužov a ktorej sa Ježiš dal napiť živej vody. Spomeňme si na mnohých chorých a životom zranených ľudí. Týmto všetkým sa Ježiš stal lekárom, ktorý liečil pravdou a milosrdenstvom.
    Preto sa aj dnes stáva a má stať toto Ježišovo učenie liekom. Tento liek im je podávaný v Cirkvi a skrze Cirkev. Koľkí manželia, ktorí sa rozhodli zveriť sa tomuto Lekárovi boli skutočne uzdravení?! Pre koľkých manželov sa Cirkev stala „poľnou nemocnicou“ (ako ju nazýva sv. otec František), ktorá vyliečila smrteľné rany spôsobené životom?!
    Preto vás chceme, drahí bratia a sestry, osobitne vás, milí manželia pozvať nebáť sa opravdivo vstúpiť do domu Cirkvi. V tomto dome vás nečaká karhajúci kňaz, biskup ani pápež – čaká vás tam Ježiš, váš Lekár, ktorého nepotrebujú zdraví, ale chorí. Sv. Augustín v jednej svojej veľkonočnej homílii povedal: „Pán [ako] skúsený lekár vedel lepšie, čo sa deje v chorom človeku, ako chorý človek sám. Lekári môžu urobiť pre choré telo to, čo Pán môže urobiť pre chorú dušu“. A vychádzajúc z podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, Augustín hľadí na Cirkev ako na hostinec, kde sa uzdravuje zranený pocestný: „Dovoľ nám, zraneným, utiekať sa k lekárovi, dovoľ nám byť privedení do tohto hostinca, aby sme boli uzdravení [...] preto, bratia, aj v tomto čase je Cirkev, v ktorej sa liečia zranení, hostincom pre pocestných“ (sv. Augustín, Sermons 2290). 
    Súčasný sv. Otec pozýva každého človeka na stretnutie s Kristom týmito slovami: „Pozývam každého kresťana, nech sa už nachádza na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii, na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom, alebo aspoň ochotne nechať sa ním stretnúť; na každodenné neprestajné hľadanie Krista. Niet dôvodu na to, aby si niekto myslel, že takéto stretnutie nie je preňho, pretože ´nikto nie je vylúčený z radosti, ktorú daruje Pán´“ (EG, 3).
    Našou úlohou je preto: po prvé, nechať sa stretnúť Lekárom a vyliečiť sa ním – jeho láskou a milosrdenstvom. Toto stretnutie sa deje predovšetkým vo sviatosti zmierenia, ktorej má predchádzať zmierenie s našimi blížnymi. V tejto sviatosti pôsobí Ježišov Duch, ktorý nás uzdravuje a pomáha nám rásť vo svätosti.
    Po druhé, je potrebné pestovať tzv. „apoštolát pohostinnosti“. To znamená: otvoriť naše srdcia, otvoriť dvere našich farností a farských spoločenstiev zraneným. V našej spoločnosti, kde sa 43% manželstiev rozvádza, sme povolaní osobitným spôsobom sa ujať rozvedených, odlúčených manželov, či manželov prechádzajúcich rozličnými krízami. Sv. otec Benedikt XVI., v súvislosti s rozvedenými a znovusobášenými povedal: „Myslím, že veľkou úlohou farností a katolíckeho spoločenstva je urobiť všetko, čo je v ich silách, aby títo ľudia cítili, že sú milovaní, prijímaní, že nie sú ,mimo? [... ] Ich utrpenie nie je iba fyzickým a psychickým súžením, ale i utrpením pre veľké hodnoty viery v cirkevnom spoločenstve [...] Som presvedčený, že ak je skutočne vnútorne prijaté, je pre Cirkev darom. Je potrebné, aby vedeli, že práve takto slúžia Cirkvi a sú v jej srdci“. Taktiež sme pozvaní sa ujať našich homosexuálne cítiacich bratov a sestier a skrze naše svedectvo prežívania čistoty, aj im dopomôcť pochopiť, že žiť čisto znamená zároveň skutočne milovať. 
V tomto „apoštoláte pohostinnosti“ spočíva nová evanjelizácia: privádzať zranených na stretnutie s Božským lekárom v Cirkvi. Byť pohostinní vždy, všade, cez laikov i zasvätených, je cesta k tomu, aby sa títo zranení necítili odsúdení – „mimo“ Cirkvi – ale aby práve v nej našli prijatie a v jej učení pomoc. Cirkevné spoločenstvo sa nemôže podobať farizejom, ktorí naložili bremená  na iných, no sami žili bez nich. „Ak by naše farnosti boli skutočne miestami, kde „sám“ neznamená „osamelý“, kde sa širší okruh priateľov a rodín skutočne delí o svoje radosti a žiale, potom by snáď aspoň niektoré námietky sveta voči katolíckemu učeniu mohli byť odzbrojené“ (VIII. Katechéza, čl. 167). 

    Drahí bratia a sestry!
    Ako hriešni a zranení hriechom spoločne vstúpme do domu Cirkvi, sami sa v ňom stretnime s Ježišom ako lekárom, nechajme sa ním vyliečiť a privádzajme k tomuto stretnutiu aj našich blížnych. Ako Cirkev, staňme sa domovom pre zranené srdcia!


Použitá literatúra:
Benedikt XVI., príhovor na „Festivale svedectiev“, Miláno (2. jún 2012).


pict_201510161210065yp.jpeg
 
Počet zobrazení: 1308x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT