DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Budúci týždeň
:: 01.12.2018
Katechetické dielne v Ružomberku 2018
Nasledujúce mesiace
:: 11.12.2018
Adventná duchovná obnova na Liptove
:: 12.12.2018
Katechetické dielne v Dolnom Kubíne
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1061484
dnes :: 156     online :: 1
za posledný
týždeň :: 5417     mesiac :: 23695
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Streda 21. Novembra 2018 :: Meniny má Elvíra
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Katechetické dielne v Ružomberku
Publikované :: 2018-11-19 08:55:55
Blíži sa záver kalendárneho roka a s ním spojené aktivity pre katechétov, deti a... [zobraziť viac]
Adventná duchovná obnova na Liptove
Publikované :: 2018-11-19 08:37:22
Srdečne pozývame všetkých katechétov a učiteľov náboženstva na... [zobraziť viac]
ADVENT 2018 - Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť
Publikované :: 2018-11-16 11:10:46
Počas tohtoročného adventu nás budú sprevádzať slová z knihy proroka... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Oznamy
[späť]

Pripravy na sviatosť birmovania

Publikované :: 2016-09-27 10:50:32
Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok “sviatostí uvádzania do kresťanského života”. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na zavŕšenie krstnej milosti. V Cirkvi rozoznávame dvojakú prípravu na sviatosť birmovania. Vzdialenú a bezprostrednú.

Vzdialenou príprava zahŕňa:
a) vhodné, primerané poučenie, to znamená, že ten, kto chce prijať sviatosť birmovania, by mal poznať:
1. základné články viery (apoštolské vyznanie viery),
2. prikázania – Desatoro Božích prikázaní a Pätoro cirkevných prikázaní a aj ich uskutočňovať
3. pramene duchovného života (sviatosti) a čerpať z nich;
b) duchovná príprava. Je správne, keď sa od birmovanca žiada aj náležitá duchovná príprava, riadny kresťanský život. Birmovanec sa pravidelne zúčastňuje na svätej omši, vedie aktívny modlitbový život, koná dobré skutky, zachováva Božie a cirkevné prikázania.
c) určitá vyspelosť, vek, v ktorom sa birmovanec už vie sám a vedome rozhodnúť pre Krista, obnoviť svoje krstné sľuby a činne prežívať svoju vieru. Najvhodnejším je vek medzi 12. až 15. rokom života. Biskupská konferencia môže vek birmovancov určiť presnejšie.

Bezprostredná čiže bližšia príprava na sviatosť birmovania obsahuje:
a) prehĺbenie vedomostí o Duchu Svätom a o sviatosti birmovania,
b) cvičenie sa v dobrých skutkoch a kajúcnosti, svätá spoveď,
c) činná a častejšia účasť na svätej omši a užšie spojenie s Ježišom v Eucharistii, ktorý na mňa zošle svojho Svätého Ducha s jeho darmi,
d) denná modlitba (k Duchu Svätému, účasť na pobožnostiach k Duchu Svätému),
e) praktický nácvik obradu birmovania.

Prehľad metodík a publikácií o príprave na sviatosť birmovania:

Spoločne objavujme DAR 1., 2., 3. diel
Katechetický materiál ponúka v troch etapách: Kto vlastne som?; Ja a Boh? a Ja a sviatosť birmovania 24 katechetických stretnutí, ktoré obsahajú pracovný list a metodické pokyny. Príručky sú vhodné pre farskú katechézu.
Viac info na adrese: www.dkuspis.sk

Na cestu viery s YouCat-om

Príručka obsahuje 12 tém, ku každej téme je vypracovaná jedna prezentácia. Súčasťou ponuky je aj príloha k príručke ku power-pointovým prezentáciám, ktorá obsahuje domáce úlohy a kvízy pre každé stretnutie.
Prezentácie a viac informácií nájdete na: www.dkuspis.sk

YOUCAT Príprava na sviatosť birmovania

Knižka venovaná mladým je výborným sprievodcom počas prípravy na sviatosť birmovania. Je možné v nej nájsť zaujímavé podnety na prežívanie viery, ktorá sa môže stať skutočným dobrodružstvom, ak odhalíme jej skryté zákutia.                                                       
Na webovej stránke www.tvoj.strom.info sú veľmi zaujimavou formou spracované katechézy, prezentácie a stretnutia pre mládež - online
Viac info na adrese: www.dkuspis.sk  

Choďte a učte /metodika pre animátorov skupiniek birmovancov/
Obsahuje súhrn skúseností a materiálov zhromaždených pri práci s birmovancami. Je zameraná na formu malých skupín, preto jadro brožúrky tvoria podrobne rozpracované katechézy v časovom harmonograme v rozsahu 1 roka. Okrem toho obsahuje obrázkovú prílohu, časovo - organizačný plán prípravy na birmovku, evidenciu stretnutí, základné modlitby, súhrnné modlitby a piesne. Metodika i vám môže poslúžiť ako jeden zo zdrojov inšpirácie pre prípravu vo vašej farnosti. Odporúčame ju zabezpečiť pre každého animátora skupinky.
Viac info na adrese: www.dkuspis.sk

Príprava pre prijatie sviatosti birmovania                 
Príprava obsahuje: pravdy viery, pramene milosti,  pravidlá života, tajomstvo modlitby       
Online: http://www.rkfarnost-sl.sk                                        

Poučenie o sviatosti birmovania
Knižočka má poslúžiť pri príprave na birmovanie kňazom a birmovancom, aby obrady birmovania boli naozaj dôstojné a birmovanci získali v hojnej miere dary Ducha Svätého. Publikácia obsahuje bohatú liturgickú časť, v ktorej je možné nájsť obrad birmovania vo sv. omši (vysvetlenie obradu), tiež liturgiu slova o daroch Ducha Svätého.
Mons. Vincent Malý, SSV
Viac info na adrese: www.dkuspis.sk

Sviatosti - Birmovanie
Sviatosť birmovania je sviatosťou iniciácie do dospelosti. Prijímame v nej Božieho Ducha, ktorý nám chce dodávať odvahu, oslobodzovať nás, posilňovať a narovnávať, aby sme spoznali to poslanie, ku ktorému sme práve my povolaní. Autor knihy chce osloviť hlavne rodičov, aby hľadali význam sviatosti a aby o nej so svojimi deťmi rozprávali.
Anselm GRÜN, VMV
Viac info na adrese: www.dkuspis.sk

Poznaj a ver
Táto kniha môže dobre poslúžiť mladým ľuďom či už ako učebnica v škole, alebo v príprave na sviatosť birmovania. Je vďačnou pomôckou v rukách rodičov, kňazov, či katechétov. Jej prvoradou úlohou je však byť každému poruke, byť dobrou pomôckou na ceste k poznaniu viery a tým aj k Bohu. Kniha obsahuje bohatú obrazovú prílohu, tajničky, otázky a odpovede, tiež liturgické okienko.
František Gerčák, VMV
Viac info na adrese: www.dkuspis.sk

Dobrodružstvo s Duchom Svätým
Putovanie ku Sviatosti birmovania a moja cesta po nej.
Darčeková publikácia venovaná mladým ľudom, ktorí prijali sviatosť birmovania.
Mons. Viliam Judák, Nitra 2011
Dostupné na: www.zachej.sk

Vzdialená príprava na sviatosť birmovania (deti predškolského veku, prvý stupeň základných škôl)


Sedem darov Ducha Svätého
Pán Boh nás má veľmi rád a vie, že nám na všetko nestačia naše sily. Vie, že sme slabí, a preto nám pomáha. Prostredníctvom svojho Svätého Ducha nám dáva svoje dary. Dávam nám ich úplne zadarmo. Len chce, aby sme o ne prosili. Chce aby sme si uvedomili, že ich v živote potrebujeme. Či už je to dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti, alebo bázne voči Bohu. Všetky sa nám v živote zídu.
Kniha tvorivou formou približuje deťom sedem darov Ducha Svätého k čomu poslúži aj obsah pracovného zošita.
Peter Olas, Žilina 2010
Dostupné na: www.zachej.sk

Objavujeme sedem sviatostí
Kniha pomôže vysvetliť spôsobom prístupným deťom veľké bohatstvo ukryté vo sviatostiach, ktoré im sprostredkúva Cirkev. Milé a názorné ilustrácie nenahraditeľne dopĺňajú zábavné i poučné texty. Je to príbeh zo života rodiny; pútavý; povzbudivý, formujúci.
Kniha je vhodná pre rodinnú katechézu, deti predškolského veku a pre prvý stupeň základných škôl.
Iva Štrbová - Jarošová, Krzystof Jakubowski.   Vydavateľstvo: Lúč
Dostupné na: www.kumran.sk

Sviatosti a deti

Cieľom publikácie je názornou formou oboznámiť deti s náukou Cirkvi o sviatostiach. Každá sviatosť je predstavená samostatne. Katechéza sa rozvíja v dvoch líniách: prvá pozostáva z teoretického predstavenia sviatosti, druhá ponúka aktivitu, pomocou ktorej môžu aj tí najmenší pochopiť čo je zmyslom každej sviatosti.
Katechetický materiál o sviatostiach určený pre deti predškolského veku, pre 1. stupeň základných škôl aj pre rodinnú katechézu.
Mgr. Ľubomír Majtán
Dostupné na: www.kumran.sk
pict_201507131520462at.jpg
 
Počet zobrazení: 3162x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2018   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT