DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
Ponuka
 
 
Odborné články
 
 
Základné katechetické dokumenty
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Budúci týždeň
:: 27.11.2019
Seminár - Interpretácia biblických tém 2019
Nasledujúce mesiace
:: 09.12.2019
Seminár Dajme deťom šancu na život bez násilia
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1398160
dnes :: 294     online :: 1
za posledný
týždeň :: 6802     mesiac :: 29563
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Štvrtok 21. Novembra 2019 :: Meniny má Elvíra
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Seminár Dajme deťom šancu na život bez násilia
Publikované :: 2019-11-19 10:05:50
Pozývame vás na seminár, ktorý približuje problematiku násilia vo svete maloletých. [zobraziť viac]
Víťazi Diecéznej recitačnej súťaže Piráti krásy
Publikované :: 2019-11-15 14:27:39
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Ďakujeme tiež... [zobraziť viac]
Advent 2019 - PRÍĎ, PANE JEŽIŠU!
Publikované :: 2019-11-08 13:03:39
Na začiatok nového liturgického roka a k príprave na sviatky Božieho... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Katechetické pomôcky a literatúra » Základné katechetické dokumenty
[späť]

Choďte a učte /metodika prípravy na sviatosť birmovania/

Publikované :: 2015-07-13 14:11:01
Metodika je určená pre animátorov skupiniek birmovancov. Je šitá na mieru pre mestské farnosti, v ktoré sú typické väčším počtom birmovancov. Cenzor publikácie Mons. ThDr. Michal Baláž považuje za vhodné pracovať s birmovancami v malých skupinkách sprevádzaných katechétmi a animátormi.

Metodika sleduje predovšetkým kerygmatický rozmer, ktorý v prvotnej Cirkvi predchádzal katechéze, ktorá je rozvinutím kerygmy.

Zo sociologického i biblického hľadiska sú malé skupinky birmovancov vhodným spôsobom pre vytvorenie a rast osobných vzťahov, pomáhajú vytvoriť atmosféru dôvery a otvorenosti, preto kresťanské posolstvo môže nájsť v takomto spoločenstve dobrú pôdu.
Metodika nezabúda ani na veľmi dôležitý rozmer pre mladého človeka – priateľstvo. Priestor pre priateľstvo sa pomáha vytvoriť pomocou mnohých aktívnych metód, piesní a hier.

Príprava v skupinách nie je oddelená od života farnosti a liturgie. Zdôrazňuje sa aj prepojenie spolupráce kňaza, animátorov a birmovancov. Spoločné stretnutie na svätej omši dva razy do mesiaca popri dvom stretnutiam v skupine je vhodným riešením.

Tématicky metodika sleduje bežnú katechetickú štruktúru Vyznania viery, Desatora a Siedmych sviatostí, tomu zodpovedá aj ročný  rozsah intenzívnej prípravy. Jednotlivé témy sú spracované pomerne podrobne, sú veľmi dobrou pomôckou pre animátorov, ktorí ich môžu ďalej rozvíjať. Texty používajú reč mladých ľudí ako aj Bibliu. Snažia sa byť dialógom medzi „súčasným svetom“ a Božím slovom.

Počas prípravy birmovancov je dôležité zamerať sa na štyri ciele, ktoré sú zoradené podľa dôležitosti a navzájom spolu súvisia:
1. obrátenie a osobný vzťah s Bohom
2. skúsenosť spoločenstva v malom, nájdenie svojho miesta v rodine Cirkvi
3. čerpať z Krista prostredníctvom liturgie a Svätého písma
4. orientácia v aktuálnych problémoch (partnerské vzťahy a pod.)

Časovo organizačný plán

Celá príprava pozostáva z niekoľkých základných krokov, ktoré zahŕňajú prípravu birmovancov, vedúcich, spoluprácu s rodičmi a prepojenie s celou farnosťou. Konkrétne časové etapy môžu mať nasledovný postup:

September:

- zápis na birmovku (formát prihlášky sa nachádza v závere metodiky)
- úvodná náuka pre rodičov birmovancov
- preskúšanie (základné požiadavky uvedené v prihláške)

Október – Máj:

- 2x mesačne stretnutie v skupinkách
- 2x mesačne spoločné stretnutie
- duchovná obnova (na začiatku, alebo v strede prípravy)
- účasť na evanjelizačnom podujatí, videoprojekcia
- priebežne náuka pre rodičov (evanjelizačné podujatie)
- záverečné preskúšanie, list otcovi biskupovi

Jún:

- nácvik na sviatosť birmovania
- slávnosť udeľovania sviatosti
- víkendový oddychový výlet
- stretnutie pre tých, ktorí chcú absolvovať animátorskú školu, prípadne vytvoriť spoločenstvo mladých a stretávať sa i po prijatí sviatosti birmovania

Predpokladom úspešnej prípravy sú kvalitní katechéti a animátori, ktorí dokážu svedčiť o Kristovi svojim životom. Preto je potrebné hľadať zrelých kresťanov, ktorí sa sami stretli s Kristom a ktorým nechýba primeraná schopnosť priblížiť sa mladým ľuďom a komunikovať s nimi svoje skúsenosti a postoje.

Prepojenie prípravy so životom farnosti

Počas prípravy birmovancov na sviatosť je potrebné vytvoriť určité mosty, ktoré prepoja prípravu so životom vo farnosti a pomôžu aj birmovancom neskôr sa po prijatí sviatosti do nej začleniť a cítiť k nej spolupatričnosť.
- bližšie zoznámenie sa s miestnym správcom farnosti a životom farnosti
- modlitba farníkov za birmovancov
- jedna nauka venovaná predstaveniu farnosti
- birmovancov môžeme po skupinkách zapojiť do rôznych služieb

Obsah stretnutí v skupinách:

1. Úvodné stretnutie
2. Verím v Boha Stvoriteľa
3. Boh – môj milujúci Otec
4. Modlitba – môj rozhovor s Bohom
5. Božie Slovo
6. Hriech – pasca
7. Ježiš Kristus – môj vzor
8. Ježiš je živý – stretnutie s Ježišom
9. Desatoro – obmedzovanie či ochrana? (1. prikázanie)
10. Akú mám úctu k Bohu (2. a 3. prikázanie)
11. Rodičia a ja (4. prikázanie)
12. Boh je Pán života (5. prikázanie)
13. Moje telo – chrám Ducha Svätého (6. a 9. prikázanie)
14. Aký mám postoj k veriacim? (7. a 10. prikázanie)
15. Naše slová (8. prikázanie)
16. Ježiš je môj Pán
17. Milujúca osoba Duch Svätý
18. Staň sa soľou a svetlom

Katechézy, ktoré sú dosť podrobne rozpracované sú len akýmsi návrhom, teóriou. Nie sú to hotové recepty a tiež nie je potrebné vždy zvládnuť úplne celý obsah katechézy. Účinným sa stanú až vtedy, keď ich katechéti, či animátori prispôsobia vlastnej skupine a podložia ich osobným životným svedectvom. Je potrebné klásť dôraz na budovanie osobného vzťahu s Ježišom Kristom a zdieľanie viery.

 
Metodika bola vydaná s cirkevným povolením nitrianskeho ordinára
Mons. ThDr. Mariána Chovanca
12. februára 2004
pict_20150713141422x6s.jpg
 
Počet zobrazení: 1713x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2019   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT