DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
Oznamy
 
 
Kánonická misia
 
 
Vzdelávanie
 
 
Duchovná formácia
 
 
Súťaže
 
 
Dokumenty
 
 
Štatistiky
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1340717
dnes :: 422     online :: 1
za posledný
týždeň :: 5956     mesiac :: 27951
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Sobota 21. Septembra 2019 :: Meniny má Matúš
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže 2019-2020
Publikované :: 2019-09-16 12:18:57
Ponúkame vám propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže 2019-2020. [zobraziť viac]
Propozície Biblickej olympiády v školskom roku 2019/2020
Publikované :: 2019-09-06 14:37:15
V školskom roku 2018/2019 vám ponúkame opäť možnosť zapojiť sa do... [zobraziť viac]
Piráti krásy - VI. ročník - Oslava Boha Stvoriteľa v jeho stvorenstve
Publikované :: 2019-09-06 13:17:11
V novom školskom roku vám ponúkame VI. ročník Diecéznej recitačnej... [zobraziť viac]
 
-|- Školské vyučovanie náboženstva » Oznamy
[späť]

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA – modlitbová reťaz za požehnanie zasvätených osôb

Publikované :: 2015-02-16 09:54:07
V Roku zasväteného života je našou snahou dať viac do popredia účinkovanie reholí, inštitútov zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v diecéze a nájsť formu, ako o ňom obozná-miť katechizovaných žiakov v školách na všetkých stupňoch. V rámci našej diecézy chceme ponúknuť možnosti, cieľom ktorých je, aby sa ich pôsobenie dostalo osobnejšie ku všetkým žiakom našej diecézy navštevujúcich náboženskú výchovu.

Ponúkame nasledujúce možnosti:

1. Katechetickým spôsobom predstavené jednotlivé rehole (kongregácie, inštitúty) a ich činnosť v našej diecéze, príp. svedectvo života, ktoré nám pošlú jednotlivé rehole, poslúžia ako pomôcka pri vyučovaní. Materiály zverejníme na našej webovej stránke. Budú predmetom korešpondenčnej súťaže žiakov, ktorú budeme realizovať na začiatku budúceho školského roka 2015/2016.
2. Námety vyučovacích hodín a katechéz do farnosti, ktoré môžu osloviť mladých kresťanov a prispieť k prehĺbeniu života. Uverejníme ich na našej webovej stránke. Vyučovacie hodiny môžete použiť na prehĺbenie konkrétnych tém v jednotlivých ročníkoch podľa platných osnov. Budeme ich zverejňovať tak, ako nám ich budú rehole posielať. Tieto katechézy nebudú predmetom korešpondenčnej súťaže žiakov.
3. Pozvať rehoľníkov do škôl a tried s cieľom spoznať ich charizmu a oboznámiť sa s ich životom.

Pozývame Vás vytvoriť so žiakmi modlitbovú reťaz za ich požehnanie. Tento duchovný dar bude venovaný konkrétnym rehoľným spoločenstvám podľa jednotlivých mesiacov. Plán a námety metód nájdete v prílohe. Motivačný plagát nájdete na našej webovej stránke, ktorý môžete využiť v triede. Veríme, že do modlitbovej reťaze budú zapojení všetci katechizovaní žiaci našej diecézy v mesiacoch školského vyučovania od februára 2015 do januára 2016 vrátane.

Modlitbová reťaz – metodické námety

- Plagát máme vytlačený pre každú triedu. Pre žiakov máme pripravené symboly sviec, do ktorých vpisujeme postupne názov reholí, za ktoré sa v daný mesiac modlime. Postupne pridávame sviece s názvom reholí. Pracovať môžeme i so symbolom rúk, ktorý tvorí pozadie plagátu.
- Každá trieda si môže pripravovať vlastný plagát formou koláže. Môžu ho mať tak počas celého roka v triede, zvlášť v katolíckych školách.
- Žiakov postupne zoznamujeme so životnými príbehmi svätcov, ktorí boli buď zakladateľmi reholí, alebo patrili do niektorej z reholí a úcta k ním je rozšírená. Svätcov vyberáme podľa reholí, za ktoré sa modlíme. Iná možnosť je postupne vytvárať samostatný plagát s obrazmi známych svätcov - rehoľníkov.
- Porozprávame žiakom krátky životný príbeh sv. Terézie z Avily . V Roku zasväteného života sa slávi i Jubilejný rok sv. Terézie z Avily z príležitosti 500 rokov od jej narodenia. Ponúkame možnosť využiť materiály http://www.dkuspis.sk/index.php?page=1&cat=2&art=20150120143123.
- Porozprávame žiakom udalosť Obetovania Panny Márie a Obetovania Pána, ktoré súvisia s Rokom zasväteného života.
- Dávame do pozornosti webovú stránku www.zasvatenyzivot.sk, z ktorej možno v rámci vyučovania metodicky zapracovať videoukážky Na päť minút s nami zo života zasvätených osôb.
- Premyslime si spôsob modlitby, buď vlastnými slovami ako prosby, vďaky, alebo použijeme naučené modlitby, piesne a pod.

Ženské rehoľné spoločenstvá a inštitúty v Spišskej diecéze
Mužské rehole, inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v Spišskej diecéze
pict_20150206103005ied.jpg
 
Počet zobrazení: 1250x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2019   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT