DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
Oznamy
 
 
O nás
 
 
Katechetické pomôcky a literatúra
 
 
2 percentá
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Dnes
:: 19.12.2018
Duchovná obnova pre dekanáty Zákamenné a Námestovo.
Nasledujúce mesiace
:: 09.01.2019
Novoročné katechetické dielne v Poprade
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1086531
dnes :: 326     online :: 1
za posledný
týždeň :: 5302     mesiac :: 26086
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Streda 19. Decembra 2018 :: Meniny má Judita
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Duchovná obnova pre dekanáty Zákamenné a Námestovo
Publikované :: 2018-12-11 09:11:41
Srdečne pozývame všetkých katechétov a učiteľov náboženstva na adventnú duchovnú... [zobraziť viac]
Kniha kníh - prameň poznania prichádzajúceho Krista - katechéza s aktivitou
Publikované :: 2018-12-07 09:15:53
Cieľ:- kognitívny - spoznať najdôležitejší prameň poznávania Ježiša,... [zobraziť viac]
Cesta k Dieťaťu - Vianočná hra
Publikované :: 2018-12-06 11:33:33
Vianočná hra od Lene Mayer SkumanzTáto vianočná hra sa môže predviesť v... [zobraziť viac]
 
-|- Hlavná stránka » Oznamy
[späť]

Prežívanie Vianoc s vianočnými piesňami JKS - aktivita

Publikované :: 2018-12-06 11:23:48
V slovách vianočných piesní nachádzame tému Božieho synovstva, jeho mesiášske poslanie, uvedomujeme si tajomstvo Bohočloveka a oslavujeme jeho príchod na tento svet. Pomocou Katolíckeho spevníka môžeme získať zručnosť lepšie sa orientovať v spevníku, vyhľadávať piesne, spoznať ich obsah a naučiť sa ich spievať. Porozumieť textom piesní a posolstvám, ktoré sú ich obsahom, znamená hlbšie spoznávať udalosti dejín spásy z pohľadu príchodu Mesiáša na tento svet a z pohľadu úlohy Panny Márie Božej Matky. 

Variant A: 
Učiteľ oznámi žiakom číslo piesne, s ktorou budú pracovať, predstaví úlohu alebo otázku, na ktorú hľadajú odpoveď v texte piesne a oznámi časový limit na prácu. Po ukončení časového limitu žiaci odpovedajú. Ponúkame 15 otázok, z ktorých si môže učiteľ vybrať tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na tému hodiny a schopnostiam žiakov. Po ukončení činnosti si žiaci vymenia pracovné listy, navzájom si skontrolujú, predstavia správnu odpoveď nahlas, učiteľ prácu vyhodnotí, prípadne odpovie na ďalšie otázky žiakov. Mladším žiakom na záver činnosti rozdáme obrazový pracovný list s tematikou narodenia Pána. Počas maľovania ticho znie vianočná koleda, ktorú sa naučíme spievať. 

Variant B:
Učiteľ rozdá žiakom úlohy napísané na papieri, stanoví časový limit a žiaci pracujú. Kto je hotový, prácu odovzdá. Učiteľ vyhodnotí správnosť aj rýchlosť odpovedí (správnosť odpovedí má prednosť pred rýchlosťou). Najlepších prvých piatich odmení pochvalou alebo známkou (ak sa predmet náboženstvo klasifikuje). Nasleduje diskusia, prípadne vysvetlenie toho, čo žiakom robilo problém.  
Činnosť v oboch variantoch ukončíme slávnostným čítaním textu Svätého písma o narodení Ježiša Krista (Lk 1, 2, 1-20). Učiteľ ohlási hlavné kresťanské posolstvo Vianoc, ktorým je Ježiš – Boží Syn, daný nám nebeským Otcom ako dar z lásky. Je našim Záchrancom a Spasiteľom. 

Starší žiaci napíšu správu o narodení Ježiša v meste Betleheme formou aktuality do dnešných novín. 
Úlohy: 
1. Vyhľadáme pieseň JKS č. 34, prečítame text piesne a vypíšeme všetky tituly a oslovenia Pána Ježiša. (Správna odpoveď: Syn Boží, Pán, Spasiteľ, mocný neba Pán)

2. Vyhľadáme pieseň JKS č. 37, prečítame a napíšeme všetky tituly a oslovenia pre Pannu Máriu. (Správna odpoveď: Matka Ježišova, Panna srdca nevinného, dcéra Otca nebeského, nevesta Ducha Svätého, Matka Krista, od každého hriechu čistá)

3. Vyhľadáme pieseň JSK č. 40, prečítame a vypíšeme všetky oslovenia pre dieťa Ježiš, ktoré ospevujú to, že sa stal skutočným človekom (malé dieťa milé, Pacholiatko, Nemluvniatko, dieťa krásne, svetlo jasné, poklad roztomilý, Ježiško milený, buď uctený, slávený, vážený) 

4. Vyhľadáme pieseň JKS č. 44, prečítame a napíšeme, akým slovným spojením alebo prirovnaním označujeme narodenie Krista? (Správna odpoveď: Z ruže kvietok skvitol nám, z života čistého, z rodu kráľovského)

5. Vyhľadáme piesne JKS č. 41 a 46. O akom dieťatku hovorí úvodná veta?  Kto je tým dieťatkom? (Správna odpoveď: Kristus Pán, Ježiš) 

6. Vyhľadáme pieseň JKS č. 47, prečítame text a napíšeme, kde Panna čistá porodila Dieťa: miesto aj mesto?(Správna odpoveď: Betleheme, chladnej maštali, v stajni)

7. V piesni JKS č. 51 nájdi a odpovedz, čo prespevujú nebeskí duchovia? (Správna odpoveď: Sláva Bohu, pokoj ľuďom)

8. Vysvetlí slová piesne JKS č. 51:  „... Mesiáša čakaného, Boha na svet vteleného“ (Správna odpoveď: Boh, ktorý je Duch sa vtelil, to zn. prijal ľudské telo a stal sa človekom)

9. Nájdi pieseň JKS č. 54 a napíš verš, v ktorom je obsiahnuté celé tajomstvo Vianoc? (Správna odpoveď: Sláva buď Bohu najvyššiemu a pokoj človeku hriešnemu, lebo prišiel Spasiteľ, hriešnikov Vykupiteľ)

10. V piesni JKS č. 62 nájdi, kto je pestúnom dieťaťa Ježiš? (Správna odpoveď: Jozef)

11. Aký je význam úvodných slov piesne JKS č. 58 Kyrie eleison, Kriste eleison? (Správna odpoveď: Pane zmiluj sa, Kriste zmiluj sa.)

12. Nájdi v piesni JKS č. 63 čo sa na oblohe v noci zjavilo a bolo symbolom narodenie Krista? (Správna odpoveď: verš č. 3 – Hviezda) 

13. Vyhľadaj pieseň JKS č. 66 a vysvetli úvodné slová:  Ó, chýr preblahý, ó , čas predrahý. (Správna odpoveď: správa je preblahá – blažená, šťastná, čas je drahý, vzácny pre ľudí, lebo sa narodil Boží Syn, Spasiteľ, ktorého Boh sľúbil na začiatku stvorenia,  ktorý vykúpi ľudstvo z hriechu.)

14. K čomu sme my ľudia vyzývaní v mnohých vianočných piesňach?  (Správna odpoveď: k radosti, vďačnosti, chvále, klaňaniu sa, veselosti)

15. Nájdi pieseň JKS č. 90. Dvakrát sa tu spomína slovo „Glória“ Aký je jeho význam? (Správna odpoveď: sláva) 

Správne odpovede môžeme upraviť a napísať na kartičky (v podobe hviezd alebo sviečok), ktoré využijeme pri tvorbe vianočnej nástenky a názvom: Vieš, že ... 

pict_20181204110027dit.jpg
 
Počet zobrazení: 29x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2018   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT