DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Rok Božieho slova
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Námety na farskú katechézu
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Námety na Advent a Vianoce
 
 
Námety na Pôst a Veľkú noc
 
 
Námety na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Nasledujúce mesiace
:: 01.02.2020 - 03.02.2020
Duchovné cvičenia
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1449932
dnes :: 148     online :: 1
za posledný
týždeň :: 5201     mesiac :: 24793
 
slide_20160401110000oiu.jpg slide_20160401110000fds.jpg
     
Dnes je Sobota 18. Januára 2020 :: Meniny má Bohdana
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Rok Božieho slova - námety
Publikované :: 2020-01-13 13:48:25
V Roku Božieho slova ponúkame námety na prípravu stretnutia pri Božom slove. Hlavný... [zobraziť viac]
Námety biblických projektov pre rodiny, školy a farnosť
Publikované :: 2020-01-13 13:42:31
V Roku Božieho slova ponúkame námety na koncept biblických stretnutí,... [zobraziť viac]
Rok Božieho slova - katechetické materiály na inšpiráciu
Publikované :: 2020-01-10 14:45:33
Počas 1. adventnej nedele sme v našich kostoloch počuli pastiersky list... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Námety na farskú katechézu » Liturgická katechéza » Námety na cezročné obdobie
pict_20170908144735dhs.jpg Fatimskí pastierikovia - katechézy/kázne pre deti
Publikované :: 2019-12-11 11:59:52
Počas stého jubilea fatimských zjavení sme spracovali v jednoduchej podobe 22 príhovorov/katechéz, ktoré sú vhodné pre deti mladšieho školského veku. Oboznamujú o udalostiach vo Fatime, ale zároveň inšpirujú a nabádajú k nasledovaniu príkladu troch fatimských pastierikov. Ich... [zobraziť viac]
pict_20190801100825g6r.jpg Katechéza - Kňaz uprostred nás
Publikované :: 2019-12-11 11:53:35
Prinášame vám katechézu na prehlbujúcu hodina pre 2. – 3. ročník ZŠ [zobraziť viac]
pict_20170703100537oqz.jpg Svätá rodina Fatimská
Publikované :: 2019-09-04 14:17:15
V Roku stého výročia od fatimských zjavení sa viac zamýšľame nad hĺbkou a významom posolstva, ktorými sú modlitba a pokánie za obrátenie hriešnikov. V súvislosti s tým sa snažíme podrobnejšie vnímať opis jednotlivých zjavení Panny Márie vo Fatime v roku 1917. [zobraziť viac]
pict_20190801101437h1m.jpg Katechéza z Misijnej púte detí na Mariánsku horu v máji 2019 - Z malého zrnka strom
Publikované :: 2019-08-01 10:16:44
Katechéza z Misijnej púte detí na Mariánsku horu v máji 2019 [zobraziť viac]
pict_20150112102241kp5.jpg Duch Svätý - Duch lásky /katechéza/
Publikované :: 2017-05-31 08:55:58
Cieľová skupina: žiaci 1. stupňaCieľ:Kognitívny:- vymenovať rôzne cudzie jazyky a porovnať niektoré slová v jednotlivých jazykoch- odpovedať na otázky z textu, o papagájovi Alexandrovi,- porovnať dva obrazy - obraz El Grega – Zoslanie Ducha Svätého a obraz z maľovánky,-... [zobraziť viac]
pict_20150112134937ytx.jpg Katechetické námety na tému sv. Cyril a Metód
Publikované :: 2015-01-12 13:48:40
V Jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda ponúkame rôzne námety na prácu so žiakmi, ktorej cieľom je prehĺbenie úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi. [zobraziť viac]
pict_20150112134651c9o.jpg Si vzácny - katechéza ku dňu chorých
Publikované :: 2015-01-12 13:30:59
Ponúkame vám katechézu ku dňu chorých. Svetový deň chorých sa každoročne slávi 11.2. od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. Cirkev v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej. [zobraziť viac]
pict_20150112115541j60.jpg Katechéza vo farnosti z príležitosti Jubilejného roku sv. Cyrila a Metoda
Publikované :: 2015-01-12 11:55:50
V rámci Jubilejného roku sv. Cyrila a Metoda vám dávame do pozornosti prezentácie a iné katechetické námety, ktoré sú súčasťou obsahu osnov pre 5. ročník katolíckeho náboženstva základných škôl. Námety na prácu pre žiakov v škole možno nájsť v metodickej príručke pre 5. ročník ZŠ na str. 27 – 46. Pre doplnenie obsahu vám odporúčame využiť námety i v rámci farskej katechézy a prispôsobiť ich jednotlivým vekovým kategóriám. [zobraziť viac]
pict_20150112115245bah.jpg Akadémia k sv. Cyrilovi a sv. Metodovi
Publikované :: 2015-01-12 11:53:03
Dávame vám do pozornosti akadémiu k sv. Cyrilovi a sv. Metodovi. [zobraziť viac]
pict_2015011211460637b.jpg Katechetické námety na október: Ružencová Panna Mária
Publikované :: 2015-01-12 11:49:12
Ponúkame vám tajničku a maľovanku s témou Panny Márie Ružencovej. [zobraziť viac]
pict_201501121033565rh.jpg Verím v Ducha Svätého /katechéza/
Publikované :: 2015-01-12 10:32:31
Ciele katechézy:Kognitívny:- na základe biblických textov definovať pojem Ducha Svätého,- pomenovať účinky a prejavy Ducha Svätého,- spoznať dary a ovocie Ducha Svätého.Afektívny:- uvedomiť si veľkosť daru a pôsobenie Ducha Svätého v živote Ježiša, Márie, v živote Cirkvi... [zobraziť viac]
pict_20150112101616twe.jpg Katechéza: „Srdce Ježišovo plné dobroty a lásky“
Publikované :: 2015-01-12 10:18:51
Z príležitosti blížiacej sa slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho vám dávame do pozornosti príležitostnú katechézu pre II. stupeň ZŠ a SŠ. CIELEKC: Zdôvodniť úctu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pochopiť prebodnuté Srdce Ježiša na kríži ako prejav nesmiernej Božej... [zobraziť viac]
pict_201501121009225o4.jpg Máriino rúcho: Katechetický námet na október
Publikované :: 2015-01-12 10:09:37
Dávame vám do pozornosti katechetický námet na mesiac október. Cieľom aktivity je spoznať a naučiť sa modlitbu posvätného ruženca, prežívať tajomstvá ruženca v spojení s vykupiteľským dielom Ježiša Krista a získať návyk pravidelnej modlitby. [zobraziť viac]
pict_20150112100534hlu.jpg Božia vôľa pre môj život /katechéza/
Publikované :: 2015-01-12 10:01:49
V rámci katechézy farského spoločenstva vám na mesiac október ponúkame Lectio divina Lk 1,26-38. Cieľom katechézy je oboznámiť sa s posolstvom biblického textu o Božom zámere s Božou Matkou a ľudstvom ako takým, prežívať chvíle rozhodovania s Pannou Máriou a tiež chvíle rozhodovania, nasledovania Boha v mojom živote. Pomocou čítania, rozboru a meditácie evanjeliového textu (Lk 1,26-38) prežiť dôverný vzťah viery ku Kristovi, jeho Matke a cirkevnému spoločenstvu. [zobraziť viac]
pict_20150112095958td0.jpg Spoločenstvo v slávení aj v živote /katechéza/
Publikované :: 2015-01-12 09:53:14
Ponúkame vám katechézu o spoločenstve, cieľom ktorej je zdôvodniť silu a svedectvo spoločenstva. Oceniť hodnotu spoločenstva s Ježišom, hodnotu spoločnej a pravidelnej modlitby, čítania Svätého písma a prijímania Eucharistie. [zobraziť viac]
Sviatosť kňazstva – doplňovačka
Publikované :: 2015-01-12 09:48:28
Kto je biskup, kňaz a diakon? Čo znamená byť kresťanom? Taktiež osem-smerovku o sviatostiach nájdete v priloženom súbore. [zobraziť viac]
Kvíz o Panne Márii
Publikované :: 2015-01-12 09:42:13
Jednou z foriem aktivizácie, motivácie a vzbudenia záujmu o tému sú súťažné testy a kvízy. V súvislosti s nastávajúcim mesiacom október, ktorý je venovaný úcte Kráľovnej ruženca, ponúkame námet na kvíz. Zrealizovať ho možno v rámci prehlbujúcich témv rôznych ročníkoch. [zobraziť viac]
Duch Svätý /katechéza/
Publikované :: 2015-01-12 08:49:59
Cieľom katechézy je porovnať svoje dary s darmi, o ktorých hovorí sv. Pavol - prehodnotiť svoje dary a ich využívanie v prospech spoločenstva Cirkvi. Uvedomiť si hodnotu duchovných darov svojich a iných. [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 3352x
 
 
     
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2020   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT