DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Farská katechéza
 
Sviatostná katechéza
 
 
Liturgická katechéza
 
Katechetické námety na Advent a Vianoce
 
 
Pôstne námety a katechézy
 
 
Katechézy na cezročné obdobie
 
 
Vzdelávacia katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Dnes
:: 19.12.2018
Duchovná obnova pre dekanáty Zákamenné a Námestovo.
Nasledujúce mesiace
:: 09.01.2019
Novoročné katechetické dielne v Poprade
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1086533
dnes :: 328     online :: 1
za posledný
týždeň :: 5304     mesiac :: 26088
 
slide_20160401110000fds.jpg slide_20160401110000khr.jpg
     
Dnes je Streda 19. Decembra 2018 :: Meniny má Judita
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Duchovná obnova pre dekanáty Zákamenné a Námestovo
Publikované :: 2018-12-11 09:11:41
Srdečne pozývame všetkých katechétov a učiteľov náboženstva na adventnú duchovnú... [zobraziť viac]
Kniha kníh - prameň poznania prichádzajúceho Krista - katechéza s aktivitou
Publikované :: 2018-12-07 09:15:53
Cieľ:- kognitívny - spoznať najdôležitejší prameň poznávania Ježiša,... [zobraziť viac]
Cesta k Dieťaťu - Vianočná hra
Publikované :: 2018-12-06 11:33:33
Vianočná hra od Lene Mayer SkumanzTáto vianočná hra sa môže predviesť v... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Farská katechéza » Liturgická katechéza » Katechézy na cezročné obdobie
pict_20150112102241kp5.jpg Duch Svätý - Duch lásky /katechéza/
Publikované :: 2017-05-31 08:55:58
Cieľová skupina: žiaci 1. stupňaCieľ:Kognitívny:- vymenovať rôzne cudzie jazyky a porovnať niektoré slová v jednotlivých jazykoch- odpovedať na otázky z textu, o papagájovi Alexandrovi,- porovnať dva obrazy - obraz El Grega – Zoslanie Ducha Svätého a obraz z maľovánky,-... [zobraziť viac]
pict_20150112134937ytx.jpg Katechetické námety na tému sv. Cyril a Metód
Publikované :: 2015-01-12 13:48:40
V Jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda ponúkame rôzne námety na prácu so žiakmi, ktorej cieľom je prehĺbenie úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi. [zobraziť viac]
pict_20150112134651c9o.jpg Si vzácny - katechéza ku dňu chorých
Publikované :: 2015-01-12 13:30:59
Ponúkame vám katechézu ku dňu chorých. Svetový deň chorých sa každoročne slávi 11.2. od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. Cirkev v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej. [zobraziť viac]
pict_20150112115541j60.jpg Katechéza vo farnosti z príležitosti Jubilejného roku sv. Cyrila a Metoda
Publikované :: 2015-01-12 11:55:50
V rámci Jubilejného roku sv. Cyrila a Metoda vám dávame do pozornosti prezentácie a iné katechetické námety, ktoré sú súčasťou obsahu osnov pre 5. ročník katolíckeho náboženstva základných škôl. Námety na prácu pre žiakov v škole možno nájsť v metodickej príručke pre 5. ročník ZŠ na str. 27 – 46. Pre doplnenie obsahu vám odporúčame využiť námety i v rámci farskej katechézy a prispôsobiť ich jednotlivým vekovým kategóriám. [zobraziť viac]
pict_20150112115245bah.jpg Akadémia k sv. Cyrilovi a sv. Metodovi
Publikované :: 2015-01-12 11:53:03
Dávame vám do pozornosti akadémiu k sv. Cyrilovi a sv. Metodovi. [zobraziť viac]
pict_2015011211460637b.jpg Katechetické námety na október: Ružencová Panna Mária
Publikované :: 2015-01-12 11:49:12
Ponúkame vám tajničku a maľovanku s témou Panny Márie Ružencovej. [zobraziť viac]
pict_201501121033565rh.jpg Verím v Ducha Svätého /katechéza/
Publikované :: 2015-01-12 10:32:31
Ciele katechézy:Kognitívny:- na základe biblických textov definovať pojem Ducha Svätého,- pomenovať účinky a prejavy Ducha Svätého,- spoznať dary a ovocie Ducha Svätého.Afektívny:- uvedomiť si veľkosť daru a pôsobenie Ducha Svätého v živote Ježiša, Márie, v živote Cirkvi... [zobraziť viac]
pict_20150112101616twe.jpg Katechéza: „Srdce Ježišovo plné dobroty a lásky“
Publikované :: 2015-01-12 10:18:51
Z príležitosti blížiacej sa slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho vám dávame do pozornosti príležitostnú katechézu pre II. stupeň ZŠ a SŠ. CIELEKC: Zdôvodniť úctu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pochopiť prebodnuté Srdce Ježiša na kríži ako prejav nesmiernej Božej... [zobraziť viac]
pict_201501121009225o4.jpg Máriino rúcho: Katechetický námet na október
Publikované :: 2015-01-12 10:09:37
Dávame vám do pozornosti katechetický námet na mesiac október. Cieľom aktivity je spoznať a naučiť sa modlitbu posvätného ruženca, prežívať tajomstvá ruženca v spojení s vykupiteľským dielom Ježiša Krista a získať návyk pravidelnej modlitby. [zobraziť viac]
pict_20150112100534hlu.jpg Božia vôľa pre môj život /katechéza/
Publikované :: 2015-01-12 10:01:49
V rámci katechézy farského spoločenstva vám na mesiac október ponúkame Lectio divina Lk 1,26-38. Cieľom katechézy je oboznámiť sa s posolstvom biblického textu o Božom zámere s Božou Matkou a ľudstvom ako takým, prežívať chvíle rozhodovania s Pannou Máriou a tiež chvíle rozhodovania, nasledovania Boha v mojom živote. Pomocou čítania, rozboru a meditácie evanjeliového textu (Lk 1,26-38) prežiť dôverný vzťah viery ku Kristovi, jeho Matke a cirkevnému spoločenstvu. [zobraziť viac]
pict_20150112095958td0.jpg Spoločenstvo v slávení aj v živote /katechéza/
Publikované :: 2015-01-12 09:53:14
Ponúkame vám katechézu o spoločenstve, cieľom ktorej je zdôvodniť silu a svedectvo spoločenstva. Oceniť hodnotu spoločenstva s Ježišom, hodnotu spoločnej a pravidelnej modlitby, čítania Svätého písma a prijímania Eucharistie. [zobraziť viac]
Sviatosť kňazstva – doplňovačka
Publikované :: 2015-01-12 09:48:28
Kto je biskup, kňaz a diakon? Čo znamená byť kresťanom? Taktiež osem-smerovku o sviatostiach nájdete v priloženom súbore. [zobraziť viac]
Kvíz o Panne Márii
Publikované :: 2015-01-12 09:42:13
Jednou z foriem aktivizácie, motivácie a vzbudenia záujmu o tému sú súťažné testy a kvízy. V súvislosti s nastávajúcim mesiacom október, ktorý je venovaný úcte Kráľovnej ruženca, ponúkame námet na kvíz. Zrealizovať ho možno v rámci prehlbujúcich témv rôznych ročníkoch. [zobraziť viac]
Duch Svätý /katechéza/
Publikované :: 2015-01-12 08:49:59
Cieľom katechézy je porovnať svoje dary s darmi, o ktorých hovorí sv. Pavol - prehodnotiť svoje dary a ich využívanie v prospech spoločenstva Cirkvi. Uvedomiť si hodnotu duchovných darov svojich a iných. [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 2359x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2018   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT