DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
 
Farská katechéza
 
Oznamy
 
 
Farská katechéza
 
 
Rodinná katechéza
 
 
Katechéza v spoločenstve
 
 
Špeciálna katechéza
 
 
Katechéza miništrantov
 
 
Svätý rok milosrdenstva
 
 
Rok zasväteného života
 
 
Sv. Cyril a Metod
 
 
Rok viery
 
 
Rok Sedembolestnej
 
 
Projekty
 
 
Vzdelávanie
 
 
Tlačivá na stiahnutie
 
 
Súťaže
 
 
Katechetické materiály
 
 
Štatistiky
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Budúci týždeň
:: 30.06.2018
Púť miništrantov - SMIŽANY
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 966007
dnes :: 394     online :: 1
za posledný
týždeň :: 3922     mesiac :: 16351
 
slide_20160401110000khr.jpg slide_20160401110000sow.jpg
     
Dnes je Štvrtok 21. Júna 2018 :: Meniny má Alojz
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Katechetické ozveny 4 - 2017/2018
Publikované :: 2018-06-18 10:37:11
Prinášame vám nové číslo Katechetických ozvien, v ktorých o. i. nájdete: - katechézy... [zobraziť viac]
Nahrávky zo Seminára Vývoj úcty k svätým v dejinách
Publikované :: 2018-06-15 14:24:27
Prinášame vám nahrávky zo Seminára Vývoj úcty k svätým v dejinách,... [zobraziť viac]
Púť miništrantov - Smižany
Publikované :: 2018-05-14 11:28:33
Z príležitosti 200. výročia prijatia kňazstva sv. Vincenta Pallottiho -... [zobraziť viac]
 
-|- Farská katechéza » Oznamy
pict_20170704092724iz7.jpg Život s Kristom za každej okolnosti /katechéza/
Publikované :: 2017-07-04 09:26:49
Cieľ katechézyKognitívny: - formulovať posolstvo biblického textu: Vinič a ratolesti Jn 15, 1-8, - zdôvodniť potrebu prinášať ovocie dobrých skutkov.Afektívny: - oceniť hodnotu živej viery a konania skutkov lásky.Obsahová línia: kerygmatická Pomôcky: obrázky viniča, vinice,... [zobraziť viac]
pict_201612200948265z6.jpg Dôvera a odovzdanosť /katechéza/
Publikované :: 2017-07-03 14:35:36
Ciele katechézyKognitívny: - definovať pojem dôvery a odovzdanosti,- formulovať posolstvo biblického textu o zvestovaní Panne Márii - Lk 1, 26-38, - zdôvodniť potrebu odovzdanosti veriaceho človeka do Božej vôle.Afektívny: - oceniť živor viery v oddanosti Bohu podľa vzoru Panny... [zobraziť viac]
pict_20170703103333rq4.jpg Odkaz fatimských zjavení pre nás /mariánska akadémia/
Publikované :: 2017-07-03 10:27:16
Mariánska akadémia k stému výročiu zjavení Panny Márie vo Fatime. [zobraziť viac]
pict_20170703100044yl2.jpg Charakter a smerovanie pastorácie
Publikované :: 2017-07-03 09:57:46
Pastoračné úsilie Cirkvi vychádza predovšetkým zo samotnej koncepcie Božieho spásneho konania, v ktorom je vždy prvý Boh. On oslovuje svoj ľud, vychádza v ústrety človeku a jeho pozícia je vďačnou odpoveďou na túto základnú Božiu iniciatívu. [zobraziť viac]
pict_20161125090030m2p.jpg Permanentná formácia miništrantov /katechézy, video-prednášky a fotografie/
Publikované :: 2016-11-25 09:24:12
Don Jozef Luscoň SBD predstavil na seminári v Spišskej Kapitule, ktorý sa konal 19.11.2016, Projekt permanentnej formácie miništrantov. Katechetický úrad vám sprostredkuje video-prednášky i samotný projekt, ktorý bol prezentovaný na vzdelávaní farských katechétov a animátorov. [zobraziť viac]
pict_20150115144730gvz.jpg Katechetické námety na ADVENT
Publikované :: 2016-11-14 09:56:58
Z príležitosti blížiaceho sa adventného obdobia Katechetický úrad dáva do pozornosti katechetické námety na ADVENT a VIANOČNÉ OBDOBIE. [zobraziť viac]
pict_20161103152944o3g.jpg Milosrdný samaritán v živote sv. Martina /katechéza/
Publikované :: 2016-11-03 15:22:22
Téma: Kresťanské hodnoty v spoločnosti CieľKognitívny: Na pozadí biblického textu Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10, 25-37) vymenovať kresťanské hodnoty v živote a zdôvodniť ich dôležitosť.Aktualizovať rôzne prejavy pomoci. Afektívny: Oceniť hodnotu živej viery a... [zobraziť viac]
pict_201501121009225o4.jpg Máriino rúcho: Katechetický námet na október
Publikované :: 2016-10-04 09:57:03
Dávame vám do pozornosti katechetický námet na mesiac október. Cieľom aktivity je spoznať a naučiť sa modlitbu posvätného ruženca, prežívať tajomstvá ruženca v spojení s vykupiteľským dielom Ježiša Krista a získať návyk pravidelnej modlitby. [zobraziť viac]
pict_201507131520462at.jpg Pripravy na sviatosť birmovania
Publikované :: 2016-10-03 11:56:46
Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok “sviatostí uvádzania do kresťanského života”. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na zavŕšenie krstnej milosti. V Cirkvi rozoznávame dvojakú prípravu na sviatosť birmovania. [zobraziť viac]
pict_20160927105858owj.jpg Verím v Boha - 14 katechéz na vyznanie viery
Publikované :: 2016-09-27 11:01:55
Ponúkame katechézy na vyznanie viery. Sú k dispozícii na tomto mieste. /TU/. [zobraziť viac]
pict_20160914152130xjc.jpg Katechizácia rodičov prvoprijímajúcich detí vo farnosti
Publikované :: 2016-09-14 15:04:38
Farská katechéza dospelých tvorí v oblasti katechetiky centrum záujmu Magistéria Katolíckej cirkvi. Projekt spočíva v stretnutiach rodičov a ich detí. Cieľom ponúkaného katechetického programu nie je len samotná sviatosť, ale sviatostný život všetkých zainteresovaných. [zobraziť viac]
pict_20160914120247zq8.jpg Katechézy pre miništrantské stretnutia
Publikované :: 2016-09-14 12:00:27
Salezián don Jozef Lucoň hovorí, že byť miništrantom znamená chodiť v sprievode samého Boha a robiť mu doprovod. Komunikovať s ním, zachytiť jeho hlas, správať sa dôstojne a obstáť aj pred pohľadmi anjelov. To si už žiada byť na úrovni. Vystupovať pred ľuďmi a byť pri tom... [zobraziť viac]
pict_20160825112445vfu.jpg Božie milosrdenstvo v dejinách Izraela – Jozef Egyptský /katechéza/
Publikované :: 2016-08-25 11:27:39
V rámci katechézy farského spoločenstva, školskej a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. Téma: Odpustenie a milosrdenstvoCieľová skupina: 2 stupeň ZŠ a stredné školyCieľ:Kognitívny: Oboznámiť sa s posolstvom biblického textu: Jozef sa dáva poznať... [zobraziť viac]
pict_201605260822489is.jpg Päť chlebov a dve ryby /katechéza/
Publikované :: 2016-08-02 14:34:26
Z príležitosti slávenia sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. Katechézu je možné použiť v rámci farského spoločenstva, školskej a rodinnej katechézy. [zobraziť viac]
pict_2016080111132440p.jpg Homília Svätého Otca Františka pri záverečnej omši SDM 2016 v Krakove
Publikované :: 2016-08-01 11:04:30
Svätý Otec František pri záverečnej svätej omši 31. svetových dní mládeže v nedeľu 31. júla 2016 v areáli „Campus Misericordiae“ v Krakove predniesol homíliu, ktorou povzbudil mladých intenzívnemu životu s Ježišom Kristom. [zobraziť viac]
pict_20160513134545uqj.jpg Týždeň modlitieb mladých za mladých 2016
Publikované :: 2016-05-13 13:43:58
Počas týždňa od 15. do 22. mája 2016 bude prebiehať na celom Slovensku podujatie s názvom Týždeň modlitieb mladých za mladých pripravované Radou pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Komisiou pre mládež Spišskej diecézy. Nosnou témou celého týždňa modlitieb mladých... [zobraziť viac]
pict_2016032214573291l.jpg Vykroč! /katechéza/
Publikované :: 2016-03-24 11:37:39
V Roku milosrdenstva 2.4.2016 sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch uskutočnilo Diecézne stretnutie mladých Spišskej diecézy. Ponúkame katechézu na tému stretnutia mladých, ktorá je obohatená prvkami Lectio divina. [zobraziť viac]
pict_20151127135907869.jpg Pozvanie na hostinu /katechéza/
Publikované :: 2015-11-27 13:53:17
V rámci katechézy farského spoločenstva, školskej a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. [zobraziť viac]
pict_201510091141458yw.jpg Dar stvorenstva alebo modla? /katechéza/
Publikované :: 2015-10-09 11:34:52
V rámci katechézy farského spoločenstva, školskej a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina. [zobraziť viac]
pict_20141218135827et4.jpg Katechizácia rodičov prvoprijímajúcich detí
Publikované :: 2015-09-28 11:24:18
Ponúkame vám projekt farskej katechézy. [zobraziť viac]
pict_20150713134907o1p.jpg Milosrdné srdce nebeského Otca /katechéza/
Publikované :: 2015-07-13 11:47:27
V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina na tému Božie milosrdenstvo. [zobraziť viac]
pict_20150112140147oij.jpeg Úcta k životu /katechéza/
Publikované :: 2015-01-12 14:11:34
V rámci katechézy farského spoločenstva, školskej a rodinnej katechézy a z príležitosti Národného pochodu za život vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina.Téma: Úcta k životuCieľová skupina: 2. stupeňCiele katechézy:Kognitívny cieľ: Oboznámiť sa s posolstvom Žalmu... [zobraziť viac]
pict_20150112140740fdv.jpg Život je dar - chránim ho /katechéza/
Publikované :: 2015-01-12 14:11:15
Z príležitosti prípravy na Národný pochod za život vám ponúkame katechézu, ktorej cieľom je rozlíšiť kultúru života od kultúry smrti, akceptovať život ako hodnotu a prijímať postoje kultúry života.Cieľ:Kognitívny: Predstaviť život ako veľký Boží dar.Rozlíšiť... [zobraziť viac]
pict_20150112141011yt6.jpg Verím v Boha - 14 katechéz na vyznanie viery
Publikované :: 2015-01-12 13:58:25
Ponúkame vám katechézy na vyznanie viery. Sú k dispozícii na tomto mieste. [zobraziť viac]
pict_20141218135827et4.jpg Farnosť ako ohnisko katechézy
Publikované :: 2014-12-18 13:58:42
Životný štýl „ako by Boha nebolo“ a negatívny vplyv médií na verejnú mienku spôsobujú, že Cirkev je vytláčaná na okraj spoločnosti. Aj napriek tomu, by sa Cirkev mala snažiť motivovať pre vieru vždy a všade. Rovnako farnosť by určitým spôsobom mala stelesňovať Cirkev, na základe poslania, ako je služba slova, slávenie liturgie a služba charity. Tieto služby zodpovedajú trom kristologickým rozmerom: prorockému, kňazskému, kráľovskému. [zobraziť viac]
pict_20141218093640axk.jpg Farnosť - prvé miesto spolupráce
Publikované :: 2014-12-18 09:36:46
V prvotnej Cirkvi popri Jeruzaleme nejestvovalo dôležitejšie kresťanské spoločenstvo ako to v Antiochii. Cirkevné spoločenstvá v Antiochii a v Jeruzaleme boli dve symbolické spoločenstvá. Jedno predstavovalo cirkev obrezaných a druhé cirkev pohanov. Skutky apoštolov na viacerých miestach poukazujú na dôležitosť Antiochie. [zobraziť viac]
pict_20141215134310awu.jpg Desatoro dobrého spoločenstva
Publikované :: 2014-12-15 13:43:18
Z mnohých skúseností pri budovaní malých spoločenstiev možno zostaviť súbor určitých zásad. Môžeme ich nazvať desatorom dobrého spoločenstva. Pri dodržaní týchto zásad sa spoločenstvá stanú miestom osobného rastu členov a zároveň kvasom farského spoločenstva. [zobraziť viac]
 
Počet zobrazení: 2733x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2018   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT