DIECÉZNY
KATECHETICKÝ
ÚRAD
Spišskej diecézy
logo.png
Pastorácia
manželstiev a rodín
Spišskej diecézy
logo-2.png
 
Hlavná stránka
 
 
Školské vyučovanie náboženstva
 
Oznamy
 
 
Kánonická misia
 
Podmienky pre udeľovanie kánonických misií
 
 
Pokyny k vybaveniu kánonických misií
 
 
Model katechetickej formácie
 
 
Tlačivá na stiahnutie
 
 
Vzdelávanie
 
 
Duchovná formácia
 
 
Súťaže
 
 
Dokumenty
 
 
Štatistiky
 
 
Farská katechéza
 
 
Manželstvo a rodina
 
 
Často kladené otázky
 
 
Katechetické ozveny
 
 
Foto & video
 
 
Biblická olympiáda
 
 
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák
 
 
Rok sv. Martina
 
Podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
icon_fb.png Nájdete nás
na Facebooku
Katechéza v Spišskej diecéze
icon_youtube.png Náš kanál
na Youtube
Kanál DKÚ Spišskej diecézy
Počítadlo návštev
celkom :: 1366670
dnes :: 625     online :: 1
za posledný
týždeň :: 5993     mesiac :: 28040
 
slide_20160401110000sow.jpg slide_20160401110000oiu.jpg
     
Dnes je Piatok 18. Októbra 2019 :: Meniny má Lukáš
Liturgický kalendár Liturgia hodín
Dni kresťanskej kultúry - VI. ročník
Publikované :: 2019-09-27 14:22:36
Pozývame vás na VI. ročník Dní kresťanskej kultúry, ktoré sa uskutočnia pod vedením... [zobraziť viac]
Propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže 2019-2020
Publikované :: 2019-09-16 12:18:57
Ponúkame vám propozície k výtvarnej súťaži Biblia očami detí a... [zobraziť viac]
Propozície Biblickej olympiády v školskom roku 2019/2020
Publikované :: 2019-09-06 14:37:15
V školskom roku 2018/2019 vám ponúkame opäť možnosť zapojiť sa do... [zobraziť viac]
 
-|- Školské vyučovanie náboženstva » Kánonická misia » Model katechetickej formácie
Model katechetickej formácie pre učiteľov náboženstva v Spišskej diecéze
Publikované :: 2018-07-24 11:15:54
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy z poverenia a z plnenia služby diecéznemu biskupovi ponúka učiteľom náboženstva a katechétom účasť na vzdelávacích a formačných podujatiach, ktoré napomáhajú k rozvoju ich osobnému i odbornému rastu.
      Učitelia náboženstva sú povinní počas každého školského roka zúčastniť sa na podujatiach, ktoré sa organizujú v pracovné dni počas vyučovania, mimo vyučovania v popoludňajších hodinách alebo v čase prázdnin.
      Na udržanie kánonickej misie je potrebné zúčastniť sa podujatí organizovaných DKÚ tak, aby v každom školskom roku celkový počet bodov bol minimálne 2 (1 bod = min. 3 hod. vzdelávania).

      Metodický deň pre začínajúcich učiteľov (6 hodín) je stretnutím s diecéznym otcom biskupom, ktorý udelil na žiadosť farára/administrátora kánonickú misiu. Metodický deň je povinný pre všetkých učiteľov náboženstva, ktorí v danom školskom roku začínajú v našej diecéze vyučovať a bola im prvýkrát udelená kánonická misia v našej diecéze.
      Viacdňové semináre a priebežné vzdelávanie je možné absolvovať iba ako celok.
      Model katechetickej formácie možno doplniť i aktívnym vystúpením na vzdelávaní (na vopred dohodnutú tému) alebo uverejnením samostatne spracovaného odborného príspevku v Katechetických ozvenách. 
      Model katechetickej formácie možno doplniť i aktivitou vo farnosti, medzi ktoré patrí animátorská služba pri príprave birmovancov alebo iné služby s aktívnou účasťou (napr. katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí, za aktívnu účasť na nepovažuje organizačná služba pri príprave detí k prvému svätému prijímaniu). 
Školské vyučovanie náboženstva, katechéza vo farnosti a katechetická služba učiteľov náboženstva sú súčasťou vizitácie vo farnostiach diecézy.

      Duchovné cvičenia nie je možné nahradiť inými z uvedených typov podujatí a sledujú sa samostatne v 3-ročnom cykle. Možno sa ich zúčastňovať i v exercičných domoch podľa vlastného výberu a na DKÚ je potrebné zaslať potvrdenie o účasti.
      V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok na udržanie kánonickej misie, DKÚ upovedomí diecézneho biskupa, ktorý udelil kánonickú misiu. Ak po konzultácii s diecéznym biskupom nedôjde k zlepšeniu aktivity, kánonická misia bude odobratá, o čom bude informovaný príslušný RKFÚ a škola. 
      Ponuka podujatí organizovaných DKÚ je uverejnená na webovej stránke www.dkuspis.sk.
      V prípade účasti na podujatiach organizovaných Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom v Levoči alebo inými diecéznymi katechetickými úradmi je potrebné zaslať na DKÚ Spišskej diecézy potvrdenie o absolvovaní podujatia s uvedením počtu hodín. 

      Schválil Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský diecézny biskup dňa 28. 8. 2013 pod č. 1856/13.
Počet súborov na stiahnutie: 1
icon_document.png
.pdf [82 kB]  Počet stiahnutí: 568x
 
 
Počet zobrazení: 3047x
 
 
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 1997 - 2019   Všetky práva vyhradené!   ::   CMS Design & code by Ladislav KOVÁCS iDT